SR EN ISO/IEC 23053, standardul care ghidează lumea Inteligenței Artificiale

Inteligența artificială (IA) și învățarea automată (machine learning ML) au parcurs un drum lung de la primele lor încercări în anii ’50 și ’60, când termenul de „inteligență artificială” a fost folosit pentru prima dată. De la simpli algoritmi și rețele neuronale până la sisteme complexe care pot genera conținut, face previziuni și lua decizii, tehnologia a evoluat într-un ritm rapid. În acest context, standardizarea a devenit esențială pentru a asigura că aceste tehnologii sunt sigure, eficiente și accesibile pentru toți.

Un exemplu concret este ChatGPT, un model de limbaj avansat care utilizează tehnici de ML pentru a genera texte coerente și relevante. Acesta, la fel ca și uneltele de generare a imaginilor pe baza de text (MidJourney, DALL-E, Stable Diffusion), reprezintă doar vârful aisbergului în ceea ce privește aplicabilitatea și complexitatea IA și ML.

Dar cum ne asigurăm că aceste tehnologii sunt dezvoltate și implementate într-un mod etic și eficient? Răspunsul stă în standardizare, și în particular, în standardul SR EN ISO/IEC 23053.

Ce este SR EN ISO/IEC 23053

Standardul, care a fost recent adoptat la nivel național cu versiune în limba engleză, oferă un cadru pentru descrierea sistemelor de IA care utilizează tehnologia ML. Scopul său este de a stabili o terminologie și un set comun de concepte pentru aceste sisteme, facilitând astfel o explicație clară a sistemelor și a diverselor considerente care se aplică ingineriei și utilizării lor. SR EN ISO/IEC 23053 este destinat unei audiențe largi, inclusiv experților și celor care nu sunt practicieni în domeniu.

Componentele și Funcțiile

Standardul descrie componentele sistemului și funcțiile lor în ecosistemul IA. Acesta este aplicabil tuturor tipurilor și dimensiunilor de organizații, inclusiv companiilor publice și private, entităților guvernamentale și organizațiilor non-profit care implementează sau utilizează sisteme de IA.

Învățarea Automată (ML)

Învățarea automată, sau „Machine Learning” în engleză, este o ramură a inteligenței artificiale care îi permite unui computer să învețe din date sau experiențe, fără a fi programat explicit pentru aceasta.

În termeni simpli, îi oferiți computerului un set de date și îi spuneți ce vreți să facă cu ele. Computerul analizează datele, învață modelele sau regulile care se aplică și apoi aplică aceste reguli la noi seturi de date. Cu cât computerul vede mai multe exemple, cu atât devine mai bun în sortarea bilelor, sau orice altă sarcină pe care doriți să o îndeplinească.

Terminologie

Deși termeni precum „cunoaștere”, „învățare” și „decizii” sunt utilizați pe tot parcursul documentului, intenția nu este de a antropomorfiza învățarea automată.

Standardizarea în domeniul inteligenței artificiale este esențială pentru a asigura că tehnologia este dezvoltată și implementată într-un mod responsabil și eficient. SR EN ISO/IEC 23053 oferă un cadru solid pentru înțelegerea și aplicarea sistemelor de IA și ML, făcându-l un instrument valoros pentru orice organizație care dorește să se angajeze în acest domeniu inovator.

Standardul SR EN ISO/IEC 23053 face parte din patrimoniul comitetului tehnic ASRO/CT 208Tehnici de securitate în informatică, iar versiunea în limba engleză poate fi achiziționată din magazinul online ASRO.