Simbolurile grafice ale îmbinărilor sudate – acum în versiune română

A apărut versiune română a standardului SR EN ISO 2553:2019 Sudare și procedee conexe. Reprezentări simbolice pe desene. Îmbinări sudate care oferă un limbaj comun pentru toți cei implicați în procesul de fabricație, de la proiectanți, până la lucrătorii din ateliere.

Specificațiile legate de proiectare, precum tipul, grosimea și lungimea sudurii, calitatea sudurii, tratarea suprafeței, materialul de adaos și specificațiile de încercare, pot fi indicate direct pe sudură cu ajutorul simbolurilor standardizate.

Tocmai din acest motiv, noua ediție a SR EN ISO 2553 vine cu actualizări importante în definirea regulilor care trebuie aplicate pentru reprezentarea simbolică a îmbinărilor sudate pe desene tehnice și include specificațiile de proiectare mai sus menționate. Principiile acestui standard pot fi, de asemenea, aplicate la îmbinările realizate prin lipirea moale și prin lipirea tare.

Acest standard este esențial pentru cei din industrie deoarece atunci când desenele tehnice utilizează simboluri de sudură consecvente, acestea ajută la evitarea inexactităților cauzate de interpretări greșite.

Simbolurile prezentate în acest document pot fi combinate cu alte simboluri utilizate pe desenele tehnice, de exemplu pentru a indica cerințele de finisare a suprafeței.

Prin urmare, acest standard definește regulile care trebuie aplicate reprezentării simbolice a îmbinărilor sudate pe desenele tehnice.

Pentru achiziționarea standardului accesați magazinul online sau luați legătura cu Departamentul Vânzări (vanzari@asro.ro).