Serviciile financiare și standardizarea

Cu un potențial considerabil asupra tuturor sectoarelor și serviciilor din lume, standardizarea își face simțită prezența și în domeniul finanțelor pentru a oferi un limbaj comun și pentru a spori încrederea în serviciile oferite de acest domeniu: au fost și continuă să fie elaborate standarde pentru incluziunea financiară, pentru digitalizarea tranzacțiilor financiare și chiar pentru finanțarea durabilă.

Deținerea unui cont bancar, a unei polițe de asigurări, a unui credit sau realizarea de plăți și transferuri sunt doar câteva dintre serviciile economice furnizate de sectorul financiar.

Pentru ca acest sistem să fie consolidat, activitatea de standardizare din domeniu are rolul de a elabora documente tehnice standardizate pentru organizarea, coordonarea și monitorizarea operațiunilor din domeniul bancar.

Standarde ca cele aparținând seriei ISO 9564 privind gestionarea numărului de identificare personală și securitatea serviciilor financiare sau seriei ISO 11568  referitoare la servicii financiare și gestionarea cheilor aduc în discuție securitatea informației din cadrul serviciilor financiare, iar SR EN ISO 31000 Managementul riscului vine în acest domeniu cu o abordare comună pentru gestionarea oricărui tip de risc.

Interoperabilitatea plăților, îndeplinirea așteptărilor și cerințelor clienților în ceea ce privește serviciile financiare, asigurarea securității și fiabilității, reducerea fraudei și a riscului, simplificarea raporturilor dintre prestator și consumator sunt doar câteva dintre beneficiile pe care le aduc standardele în sectorul financiar.

Evoluția tehnologică și digitalizarea vin cu mari provocări în ceea ce privește securitatea cibernetică, gestionarea informațiilor și a datelor.

În acest sens, seria de standarde aparținând SR EN ISO/IEC 27000 privind sistemele de management al securității informațiilor este esențială pentru furnizarea cerințelor de stabilire, implementare, întreținere și îmbunătățire continuă a unui sistem de management al securității informației.

La nivel internațional, ISO/TC 68 – Servicii financiare este comitetul tehnic responsabil cu elaborarea  unor standarde globale pentru industria serviciilor financiare, acestea acoperind activitățile bancare de bază, piețele de capital, inclusiv gestionarea activelor, plățile, procesarea cardurilor de credit și aspectele legate de securitatea informațiilor specifice serviciilor financiare, iar ISO/TC 322 – Finanțare durabilă are rolul de a stabili un cadru în care pot fi elaborate noile standarde pentru definirea activităților de finanțare durabilă.

Astfel, prin participarea tuturor părților interesate de la nivel mondial aparținând domeniului financiar și a serviciilor conexe, se stabilește un mod unic de operare în instituțiile financiare globale și naționale.

Standardele fac sectorul financiar mai eficient, facilitând accesul tuturor la servicii financiare generale, inclusiv la conturi de economii, împrumuturi, asigurări și alte servicii financiare care contribuie la un sistem financiar bine reglementat.

Așadar, accesul populației la sistemul financiar permite centralizarea economiilor, cumpărarea de produse de asigurare care să protejeze în diferite situații de risc și de boală ș.a.

Standardele sunt o cale de a garanta beneficiile incluziunii financiare responsabile și durabile, simplificând totodată modul de accesare a acestor servicii.

Pentru achiziționarea standardelor din domeniul financiar adoptate la nivel național accesați magazinul online.

Luați legătura cu Departamentul Vânzări – Standarde Străine (daniela.andreias@asro.ro) pentru standardele elaborate la nivel internațional și neadoptate încă la nivel național.