Anunț: S-a stabilit câștigătorul licitației pentru imobilul ASRO

În urma „ Procedurii de valorificare prin vânzare a proprietății aparținând ASRO P+6E din Imobilul S+P+8E situat în str. Cuza Vodă nr. 132, tronson I, sector 4”, oferta firmei BENGO INVESTMENTS S.R.L. este declarată câștigătoarea licitației din data de 20.11.2018.

Hotărârea Comisiei de atribuire din data de 29.11.2018.

Comisia de atribuire a imobilului proprietatea ASRO, P+6E din Imobilul S+P+8E situat în str. Cuza Vodă nr. 132, tronson I, sector 4, București, numită prin Hotărârile Consiliului Director al ASRO nr. 1868 din 08.06.2018 și nr. 1887 din 12.09.2018 și alcătuită din următorii membri: Ț. Gheorghe. – Președinte Comisie, C. Iuliana. – Membru Comisie, S. Eelena. – Membru Comisie, V. Mihaela – Membru Comisie, P. Cristina – Membru Comisie, C. Victor – Membru Comisie, Alexandru S. – Membru Comisie, S. Adrian Doru – Membru Comisie, P. Paul – Membru supleant Comisie, având în vedere Procesul-verbal de atribuire înregistrat în ASRO cu nr. 12788/20.11.2018, încheiat de către Comisia de atribuire a imobilului, epuizarea termenului de contestatii prevazut de Procedura de atribuire, fara inregistrarea vreunei contestatii si Procesul – verbal din data de 29.11.2018, hotărăște ca Societatea BENGO INVESTMENTS S.R.L este câștigătoarea licitației din data de 20.11.2018 pentru vânzarea proprietății aparținând ASRO, constand in P+6E din Imobilul S+P+8E situat în str. Cuza Vodă nr. 132, tronson I, sector 4, București, înscrisă sub B.1 din Cartea Funciară 218123-C1-U40 UAT București sector 4, cu prețul de 900.000 (adică, nouă sute de mii) de euro, la care se adaugă TVA.