Programul de lucru al UE pentru standardizarea europeană

Comisia Europeană (CE) a dat publicității programul de lucru anual al UE privind standardizarea europeană pentru anul 2020. Acesta stabilește obiectivele și politicile specifice pentru standardele europene din perioada următoare și enumeră tipurile de acțiuni pe care Comisia intenționează să le întreprindă în acest domeniu.

Standardele europene sunt instrumente indispensabile pentru buna funcționare a pieței unice. Printre altele, acestea sprijină creșterea economică prin eliminarea barierelor în calea introducerii de produse și servicii inovatoare și competitive pe piețele existente și prin extinderea schimburilor comerciale la altele noi.

Un sistem de standardizare funcțional ajută Europa să își păstreze avantajul primului venit și să țină pasul cu schimbările și oportunitățile create de evoluțiile pieței.

În acest context, CE a identificat prioritățile strategice pentru sistemul european de standardizare.

Sprijinirea legislației europene prin standarde armonizate

Standardele armonizate oferă utilizatorilor stabilitate și securitate juridică. Totodată, producătorii pot reduce costurile, iar IMM-urile pot introduce pe piață produse conforme cu legislația UE, fără costuri suplimentare.

În anul 2020, CE intenționează să solicite elaborarea și/sau revizuirea standardelor armonizate care sprijină legislația UE în mai multe domenii cheie, cum ar fi protecția mediului și piața unică a bunurilor.

Comisia va solicita:

 • elaborarea de standarde pentru reciclarea și reutilizarea uneltelor de pescuit din plastic;
 • elaborarea de standarde pentru măsurarea performanței energetice a motoarelor electrice pentru mașinile de spălat de uz casnic;
 • armonizarea standardelor pentru proiectarea, fabricarea, instalarea, utilizarea și verificarea performanței dispozitivelor de etalonare a radionuclizilor;
 • revizuirea standardelor armonizate utilizate în sprijinul Directivei 2014/34/UE privind echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive;
 • dezvoltarea limitelor de migrare a substanțelor restricționate din materiale plastice și din cauciuc utilizate în produsele de consum, precum și revizuirea standardelor armonizate privind echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive;
 • elaborarea de standarde armonizate în sprijinul Regulamentului (CE) nr. 765/2008 privind acreditarea și al Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 privind supravegherea pieței;
 • elaborarea de standarde armonizate pentru a sprijini respectarea cerințelor de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor prevăzute în Directiva (UE) 2019/882.

Priorități strategice pentru sistemul european de standardizare

Comisia va continua cooperarea cu partenerii săi în cadrul sistemului european de standardizare în domenii importante din punct de vedere strategic, cum ar fi:

 • inteligența artificială (IA);
 • securitatea cibernetică;
 • internetul obiectelor (IoT);
 • transformarea digitală a asistenței medicale în UE;
 • mobilitatea conectată și automatizată;
 • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul siderurgic;
 • cercetarea în domeniul echipamentelor și tehnologiilor de apărare.

Ca parte a legislației europene, standardele armonizate trebuie să îndeplinească criteriile de calitate definite atât în ceea ce privește forma, cât și conținutul tehnic. Standardele armonizate ar trebui să beneficieze de o atenție deosebită pentru a respecta jurisprudența europeană.

În acest sens, Comisia Europeană va publica un document de orientare referitor la aspectele practice ale punerii în aplicare a Regulamentului european privind standardizarea.

Incluziunea și transparența sunt principalele caracteristici ale sistemului european de standardizare. Prin urmare, Comisia Europeană va continua să sprijine implicarea în procesul de standardizare a părților interesate care reprezintă IMM-urile, consumatorii, interesele de mediu și sindicatele.