Performanța energetică a clădirilor. Cerințe energetice pentru iluminat

La sfârșitul lunii iunie, ASRO a publicat versiunea română a unui standard din seria celor care vizează armonizarea la nivel european a metodologiei de evaluare a performanței energetice a clădirilor – setul de standarde PEC -, și anume SR EN 15193-1+A1:2021 Performanța energetică a clădirilor. Cerințe energetice pentru iluminat. Partea 1: Specificații, Modul M9.

SR EN 15193-1+A1:2021 specifică metodologia de evaluare a performanței energetice a sistemelor de iluminat pentru a asigura iluminatul general în clădirile rezidențiale și nerezidențiale și pentru a calcula sau măsura cantitatea de energie necesară sau utilizată pentru iluminatul clădirilor. Metoda poate fi aplicată clădirilor noi, existente sau renovate. De asemenea, acest standard furnizează o metodologie (LENI) pentru măsurarea eficienței energetice a instalațiilor de iluminat din clădiri.

Standardul SR EN 15193-1 este un standard important pentru domeniul construcțiilor, aplicarea acestuia fiind făcută obligatorie prin citarea în reglementarea tehnică Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022, aprobată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 16/2023.

Un alt standard care se adresează performanței energetice a mediului construit și a cărui versiune română a fost publicată de ASRO, de curând, este SR EN 17037+A1:2022 Iluminatul natural al clădirilor. Standardul specifică criteriile care permit obținerea, prin intermediul luminii naturale, a unei impresii subiective adecvate de luminozitate în interiorul clădirilor și asigurarea unei vederi adecvate spre exterior.

Standardul este citat în reglementarea tehnică „Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee, indicativ NP 010-2022” (aprobat prin Ordinul MDLPA nr. 1203/2022), și în ghidurile: „Ghidul privind implementarea măsurilor de creștere a performanței energetice aplicabile clădirilor noi, în etapele de proiectare, execuție și recepție, exploatare și urmărire a comportării în timp pentru îndeplinirea cerințelor nZEB, Indicativ RTC 4 – 2022” (aprobat prin Ordinul MDLPA nr. 2818/2022) și „Ghidul privind implementarea măsurilor de creștere a performanței energetice aplicabile clădirilor existente, în etapele de proiectare, execuție și recepție, exploatare și urmărire a comportării în timp pentru îndeplinirea cerințelor nZEB, Indicativ RTC 3 – 2022 (aprobat prin Ordinul MDLPA nr. 2819/2022).