Apariții noi de standarde

Analiza rezultatelor măsurărilor

ASRO a publicat versiunea română pentru SR ISO 5725-2:2021 Exactitatea (justețea și fidelitatea) metodelor de măsurare și a rezultatelor măsurărilor. Partea 2: Metoda de bază pentru determinarea repetabilității și reproductibilității unei metode de măsurare standardizate.

SR ISO 5725-2:2021 este un standard important pentru analiza rezultatele încercărilor și a valorilor măsurate, fiind referință normativă în standardele europene și internaționale de încercări/măsurări din foarte multe domenii. Câteva exemple de activități în care se aplică: analiza calității apei, a aerului, a solului, analiza componentelor materialelor plastice, determinarea transmisiei căldurii la expunerea la flacără, analiza migrării specifice în produsele alimentare și în simulanții alimentari a substanțelor conținute în materialele plastice, determinarea nivelurilor de putere acustică și a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot etc. SR ISO 5725-2:2021 se utilizează împreună cu SR ISO 5725-1:1997 Exactitatea (justețea și fidelitatea) metodelor de măsurare și a rezultatelor măsurărilor. Partea 1: Principii generale și definiții.


Rețele de drenaj și de canalizare

SR EN 16932-1:2018 Rețele de drenaj și de canalizare în exteriorul clădirilor. Sisteme de pompare. Partea 1: Cerințe generale are acum și versiune în limba română. Standardul se aplică în proiectarea și execuția rețelelor de drenaj și canalizare și specifică cerințele referitoare la proiectarea, execuția și acceptarea încercărilor privind sistemele de pompare a apelor uzate din cadrul rețelelor de drenaj și de canalizare aflate în exteriorul clădirilor. Documentul include sisteme de pompare din cadrul rețelelor de drenaj și de canalizare care funcționează în principal sub efectul gravitației, precum și din cadrul celor care utilizează fie presiune pozitivă, fie vidul parțial.


Construcții

ASRO a publicat încă un standard referitor la modelarea informației construcției (BIM) – SR EN 17549-2:2023. Standardul specifică cerințele privind structura informației – în conformitate cu SR EN ISO 16739-1 – pentru șabloanele de date și fișele de date privind obiectele de construcție. Standardul se referă nu numai la șabloanele de date definite în SR EN ISO 23387, ci ia în considerare toate obiectele de construcție care pot fi cuprinse în cadrul pentru informații despre elementele lucrărilor de construcție specificat în SR EN ISO 12006-3:2022.

Textul standardului este în limba engleză. Poate fi achiziționată și versiunea în limba franceză.