Pe scurt din #fabricadestandarde

Un nou standard pentru căile ferate

ASRO a adoptat standardul SR CLC/TS 50459-1 care stabilește ergonomia interfeței om-maşină pentru sistemele radio ale trenurilor ERTMS/GSM-Rindividuale, sistemele de comandă-control ale trenurilor non-ERTMS/ETCS și alte sisteme tehnice prevăzute în prezent pe materialul rulant.

Despre ERTMS/ETCS/GSM-R

Este un sistem tehnic european de management al traficului și control al vitezei trenului, iar GSM-R platforma de date mobile prin care funcționează acest sistem.

Sistemul permite creşterea cu 25% a capacităţii de circulaţie în staţiile de cale ferată, reducerea timpului de efectuare a parcursurilor la intrare în staţii, coordonarea automată a traficului cu sistemul de informare a publicului călător, prin actualizarea în timp real a informaţiilor pe panourile de afişaj din gări şi de la peroane.

Versiunea în limba româna a standardului poate fi achiziționată din magazinul online ASRO: https://bit.ly/3xpmHoS


Sistem de management pentru orașe și comunități durabile

Recent adoptat de ASRO, standardul SR ISO 37101 stabilește cerințele sistemului de management pentru dezvoltare sustenabilă în cadrul comunităților teritoriale, inclusiv orașe, bazate pe o abordare holistică, în vederea asigurării coerenței cu politica de dezvoltare sustenabilă a comunităților teritoriale.

Potrivit statisticilor, 70% din PIB-ul global este acum generat de orașe, iar 53% din populația totală a lumii locuiește în mediul urban. Se estimează că până în anul 2050, aproximativ 70% din populația lumii va locui în orașe.

Una dintre țintele Obiectivului de dezvoltare durabilă – ODD 11: Orașe și comunități durabile este de a dezvolta comunitățile pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile.

Versiunea în limba română a standardului poate fi achiziționată din magazinul online ASRO: https://bit.ly/363g00k


PRIA Fire Safety of Buildings

ASRO a fost partener la cea de-a 8-a ediție a conferinței PRIA Safety of Buildings. Evenimentul a dezbatătut modalitățile prin care se poate îmbunătăți legislația de siguranță la incendiu și eficiența energetică, dar și noile trend-uri de pe piața materialelor de construcție.

Doamna Iuliana Chilea, Director General ASRO a susținut o prezentare despre noutățile din standardizare în domeniul securității la incendiu a clădirilor și al eficienței energetice a construcțiilor.

La eveniment au participat reprezentanți din partea autorităților alături de experți în domeniul incendiilor, pompieri, asociații și producători materiale construcții, ONG-uri și alte părți interesate.

Galerie foto:


Nanotehnologia – tehnologia viitorului

Nanotehnologia a devenit din ce în ce mai prezentă în aproape toate domeniile. Materiale care nu se șifonează, cosmeticele care pătrund adânc în piele sau LCD-urile, acestea sunt doar câteva dintre produsele care beneficiază de pe urma nano-particulelor.

Există totuși discuţii referitoare la posibile efecte periculoase ale nano-particulelor asupra sănătăţii omului şi mediului, discuţii ce privesc în egală măsură şi standardizarea în domeniul nano-particulelor, elaborarea legislaţiei corespunzătoare şi aspecte care țin de metrologia nanoparticulelor.

În acest scop a fost elaborat standardul SR EN ISO 21363 care specifică modul de captare, măsurare și analiză a imaginilor cu microscopie electronică de transmisie pentru a obține distribuția dimensiunii și formei particulelor la scară nanometrică.

Standardul (în limba engleză) poate fi achiziționat din magazinul online ASRO: https://bit.ly/3x5umsi