Metaversul: Explorarea frontierelor digitale și standardizarea

Metaversul, un concept care capătă din ce în ce mai multă atenție în lumea tehnologiei, reprezintă o combinație de universuri virtuale interconectate, unde utilizatorii pot interacționa într-un spațiu digital comun. Acest concept în expansiune are nevoie de standarde și reglementări pentru a asigura o dezvoltare armonioasă și interconectată. În acest context, a fost creat un grup comun de evaluare pentru standardizare (Joint standardization evaluation group – JSEG) format din experți ISO și IEC cu scopul de a aborda posibilitatea de a elabora standarde pentru domeniul metaversului.

Ce este JSEG?

JSEG este o structură tehnică comună constituită de cele două organizații internaționale de standardizare ISO (Organizația Internațională de Standardizare) și IEC (Comisia Electrotehnică Internațională) cu scopul de a evalua și aborda nevoile de standardizare în diferite domenii tehnologice.

Mandatul și sarcinile JSEG

Scopul acestui grup este evaluarea nevoilor de standardizare și a oportunităților în domeniul metaversului și a tehnologiilor asociate. Grupul a fost înființat în urma aprobării SMB (Standardization Management Board) (IEC) și a adoptării Rezoluției TMB 25/2023 (ISO).

Dezvoltarea unei definiții comune a metaversului

Una dintre sarcinile JSEG este elaborarea unei înțelegeri și a unei definiții comune pentru conceptul de metavers. Acest lucru este esențial pentru a asigura o bază comună de la care să înceapă discuțiile și elaborarea standardelor specifice.

Investigarea nevoilor de standardizare

JSEG va investiga nevoile de standardizare în domeniul metaversului, luând în considerare cercetările, tehnologiile și activitățile de standardizare actuale și tendințele din acest domeniu. Acest lucru va permite identificarea zonelor-cheie care necesită reglementări și standarde.

Recomandări pentru activități de standardizare și organizarea muncii

Pe baza rezultatelor evaluării, JSEG va recomanda o hartă inițială a activităților de standardizare în domeniul metaversului. Harta va servi drept punct de plecare pentru elaborarea standardelor și a reglementărilor care vor guverna metaversul. În plus, JSEG va recomanda o organizare adecvată a muncii de standardizare în cadrul IEC/ISO, implicând și organizații partenere, dacă este necesar. Acest lucru va asigura o abordare coordonată și eficientă a standardizării în domeniul metaversului.

Concluzie

Grupul comun de evaluare pentru standardizare (JSEG) în domeniul metavers are un rol important în elaborarea și implementarea standardelor necesare pentru a asigura o dezvoltare armonioasă și interconectată a metaversului. Prin implicarea activă a organizațiilor relevante, JSEG va contribui la stabilirea unui cadru de reglementare coerent și solid pentru metavers și tehnologiile aferente.