Un nou Cod de bune practici privind standardizarea pentru cercetători

Comisia Europeană a publicat un Cod de bune practici privind standardizarea în Spațiul european de cercetare. Codul oferă un set de recomandări beneficiarilor programelor de cercetare și inovare finanțate din bani publici despre modul de valorificare a rezultatelor proiectelor cu ajutorul standardizării. Recomandările se adresează și instituțiilor de învățământ superior, organizațiilor de cercetare și inovare private și publice, responsabililor de elaborarea politicilor și organizațiilor de standardizare.

Codul se bazează pe rezultatele unui studiu de evaluare, care a identificat elementele de bună practică aplicate de cercetătorii care s-au folosit de standardizare în contextul proiectelor de cercetare finanțate de programul Orizont 2020. Pentru elaborarea documentului au fost consultate mai multe proiecte de cercetare nominalizate la Premiile Standards + Innovation decernate anual de către CEN-CENELEC.

Direcția Generală Cercetare și Inovare a Comisiei Europene va lansa o campanie de comunicare, cu o durată de 18 luni, care va avea scopul de a crește gradul de conștientizare privind noile principii orientative pentru valorificarea cunoștințelor și promovarea celor două Coduri de bune practici recent publicate (cel privind gestionarea activelor intelectuale și cel privind standardizarea în Spațiul european de cercetare).

Cele două organizații europene de standardizare, CEN și CENELEC, salută publicarea Codului și își reafirmă angajamentul de a consolida legăturile între standardizare și cercetare, așa cum reiese și din strategia comună a celor două organizații pentru perioada 2021 – 2030.

Astfel, cele două organizații de standardizare sunt pregătite să susțină campania Comisiei și vor continua să promoveze rolul crucial al standardelor în valorificarea rezultatelor proiectelor europene de cercetare și inovare. În cadrul campaniei, Comisia Europeană va organiza un Tur al Capitalelor, care va porni din Praga și se va opri în Madrid. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina web a Comisiei Europene.

Mai jos puteți urmări intervenția Președintelui CEN, Stefano Calzolari.