Managementul facilităților – un aspect esențial al succesului organizațional

Standardul SR EN ISO 41001:2018, Managementul facilităților. Sisteme de management. Cerințe cu îndrumări pentru utilizare ajută echipele de management al facilităților să obțină o eficiența maximă.

 

 

Fiecare companie, mare sau mică, are unul sau mai multe elemente de management al facilităților. Este o disciplină complexă care ne influențează în mod direct pe toți, întrucât este vorba despre spațiile pe care le ocupăm și despre cum și cât acestea răspund nevoilor noastre.

ISO 41001 este primul standard de acest fel pentru managementul facilităților și are potențialul de a aduce o schimbare reală în organizații prin îmbunătățirea sănătății și securității forței de muncă, reducerea impactului asupra mediului și reducerea considerabilă a costurilor și creșterea eficienței.

Din ce în ce mai complexă, piața globală de management al facilităților este în continuă și rapidă creștere – și asta este o apreciere care ia în considerare numai ceea ce este externalizat.

În ceea ce privește gestionarea, exploatarea și întreținerea facilităților unei organizații, MF este o disciplină care trebuie să ajungă la un echilibru între nevoile și cerințele în continuă schimbare ale diferitelor părți interesate pe care le deservește și nevoile unei afaceri eficiente, sigure și durabile.

Managementul facilităților poate afecta sănătatea și bunăstarea tuturor celor care vin în contact cu o organizație și acoperă o gamă largă de domenii, inclusiv costurile de ocupare (a doua cea mai mare cheltuială în aproape toate organizațiile), utilizarea spațiului, întreținerea, securitatea, curățenia, mediul și multe altele.

Bazându-se pe cele mai bune practici internaționale, noul standard al acestui sistem de management constituie un punct de referință pentru dezvoltarea și conducerea unui regim eficient, strategic, tactic și operațional management al facilităților.

De asemenea, standardul va ajuta și organizațiile care doresc să externalizeze acest serviciu, deoarece acei furnizori care pot demonstra conformitatea cu standardul vor oferi o garanție suplimentară cu privire la abordarea și procesele lor.

În concluzie, acest standard specifică cerințele pentru un sistem de sistem de management al facilităților atunci când o organizație:

a) trebuie să demonstreze că furnizează un serviciu de management al facilităților eficient și eficace care susține obiectivele organizației care îl solicită;

b) urmărește să răspundă în mod consecvent nevoilor părților interesate și cerințelor aplicabile;

c) își propune să fie sustenabilă într-un mediu concurențial global.

Cerințele specificate în acest document nu sunt doar pentru un sector, ele sunt aplicabile tuturor organizațiilor, indiferent de sectorul public sau privat, indiferent de tipul, dimensiunea și natura organizației sau de locația geografică.

Alte standarde care oferă informații privind managementul facilităților sunt:

  • SR EN 15221-1:2007, Managementul facilităţilor. Partea 1: Termeni şi definiţii
  • SR EN 15221-2:2007, Managementul facilităţilor. Partea 2: Ghid de elaborare a acordurilor de managementul facilităţilor
  • SR EN 15221-3:2012, Managementul facilităţilor. Partea 3: Ghid referitor la calitate în managementul facilităţilor
  • SR EN 15221-4:2012, Managementul facilităţilor. Partea 4: Taxonomie, clasificare şi structuri în managementul facilităţilor
  • SR EN 15221-5:2012, Managementul facilităţilor. Partea 5: Ghid referitor la procesele din managementul facilităţilor
  • SR EN 15221-6:2012, Managementul facilităţilor. Partea 6: Măsurarea suprafeţelor şi spaţiului în managementul facilităţilor
  • SR EN 15221-7:2013, Managementul facilităţilor. Partea 7: Recomandări pentru analiza comparativă a performanţei