Lista Standarde – Calitatea apei

Indice Titlu romana
SR 10447-3:1996 Apă. Determinarea conţinutului de radiu 226
SR 12303:1997 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cesiu 137
SR 12303:1997 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cesiu 137
SR 12702:1997 Nămoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafaţă şi epurarea apelor uzate. Vocabular
SR 13158:1993 Apă potabilă. Determinarea dozei de clor pentru dezinfecţie
SR 13161:1993 Nămoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafaţă şi epurarea apelor uzate. Determinarea timpului de crăpare a turtei de nămol
SR 13179:1994 Nămoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafaţă şi epurarea apelor uzate. Determinarea conţinutului de cupru
SR 13181:1994 Nămoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafaţă şi epurarea apelor uzate. Determinarea conţinutului de zinc
SR 13183:1994 Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea conţinutului sulfocianuri. Metoda spectrofotometrică cu clorură de fier (III)
SR 13208:1994 Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea conţinutului de nitro-etil-benzen. Metoda cromatografică în fază gazoasă
SR 13213:1995 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de paranitrofenol
SR 13216:1994 Ape de suprafaţă şi ape uzate. Teste cu organisme acvatice. Determinarea toxicităţii letale acute a impurificatorilor şi apelor uzate faţă de peşti dulcicoli (euritermi)
SR 13225:1995 Nămoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafaţă şi epurarea apelor uzate. Determinarea conţinutului de plumb. Metoda spectrometrică de absorbţie atomică
SR 13252:1995 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de uree. Metoda spectrofotometrică cu p-dimetilaminobenzaldehidă
SR 13252:1995 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de uree. Metoda spectrofotometrică cu p-dimetilaminobenzaldehidă
SR 13315:1996 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de fier. Metoda spectrometrică de absorbţie atomică
SR 13315:1996/C91:2008 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de fier. Metoda spectrometrică de absorbţie atomică
SR 13328:1996 Calitatea apei. Teste cu organisme acvatice. Determinarea toxicităţii impurificatorilor faţă de algele verzi
SR 7510:1997 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de sulfuri. Metoda iodometrică
SR 7566:1993 Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea conţinutului de silice. Metoda spectrofotometrică
SR 7587:1996 Calitatea apei. Determinarea substanţelor extractabile cu solvenţi. Metoda gravimetrică
SR 7877-1:1995 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de produse petroliere. Metoda gravimetrică
SR 7877-2:1995 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de produse petroliere. Metoda spectrofotometrică
SR 8662-1:1996 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de mangan. Metoda spectrometrică cu oxidare a manganului la ionul permanganic
SR 8662-2:1996 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de mangan. Metoda spectrometrică de absorbţie atomică
SR 8860-1:1993 Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea conţinutului de sodiu şi de potasiu. Metoda spectrofotometrică cu flacără
SR 8860-2:1993 Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea conţinutului de sodiu şi de potasiu. Metoda electrochimică
SR 8965-1:1995 Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea conţinutului de cupru. Metoda spectrofotometrică cu neocuproină
SR 8965-2:1995 Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea conţinutului de cupru. Metoda spectrometrică de absorbţie atomică
SR 8965-3:1995 Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea conţinutului de cupru. Metoda electrochimică
SR 9888:2001 Calitatea apei. Determinarea biodegradabilităţii agenţilor de suprafaţă anionici şi neionici
SR CEN/TR 16151:2016 Calitatea apei. Ghid pentru elaborarea indicilor multimetrici
SR CR 13846:2002 Recomandări pentru păstrarea şi extinderea utilizării nămolurilor şi căile de eliminare
SR EN 1085:2007 Epurarea apelor uzate. Vocabular
SR EN 1091:2002 Reţele de canalizare sub vid în exteriorul clădirilor
SR EN 12255-1:2002 Staţii de epurare. Partea 1: Principii generale de construcţie
SR EN 12255-10:2002 Staţii de epurare. Partea 10: Principii de securitate
SR EN 12255-11:2002 Staţii de epurare. Partea 11: Date generale cerute
SR EN 12255-12:2004 Staţii de epurare. Partea 12: Control şi automatizare
SR EN 12255-13:2003 Staţii de epurare. Partea 13: Epurare chimică. Epurarea apelor uzate prin precipitare/floculare
SR EN 12255-14:2004 Staţii de epurare. Partea 14: Dezinfecţie
SR EN 12255-15:2004 Staţii de epurare. Partea 15: Măsurarea transferului de oxigen în apă curată în bazinele de aerare ale staţiilor de epurare cu nămol activat
SR EN 12255-16:2006 Staţii de epurare. Partea 16: Filtrare fizică (mecanică)
SR EN 12255-3:2002 Staţii de epurare. Partea 3: Epurări preliminare
SR EN 12255-3:2002/AC:2002 Staţii de epurare. Partea 3: Epurări preliminare
SR EN 12255-4:2002 Staţii de epurare. Partea 4: Decantarea primară
SR EN 12255-5:2002 Staţii de epurare. Partea 5: Procedeu cu lagune
SR EN 12255-6:2002 Staţii de epurare. Partea 6: Procedeu cu nămoluri activate
SR EN 12255-7:2002 Staţii de epurare. Partea 7: Reactoare biologice cu peliculă fixată
SR EN 12255-8:2002 Staţii de epurare. Partea 8: Depozitare şi tratare nămoluri
SR EN 12255-9:2002 Staţii de epurare. Partea 9: Controlul mirosurilor şi ventilaţie
SR EN 12260:2004 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azot. Determinarea conţinutului de azot legat (TNb) după oxidare la oxizi de azot
SR EN 1233:2003 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de crom. Metode prin spectrometrie de absorbţie atomică
SR EN 12566-1:2016 Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate
SR EN 12566-3:2016 Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PT. Partea 3: Staţii de epurare a apelor uzate menajere prefabricate şi/sau asamblate în situ
SR EN 12566-4:2016 Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate în situ din elemente prefabricate (kit)
SR EN 12566-6:2016 Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 LE. Partea 6: Unităţi prefabricate pentru epurarea efluenţilor foselor septice
SR EN 12566-7:2016 Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 LE. Partea 7: Unităţi prefabricate de epurare terţiară
SR EN 12673:2002 Calitatea apei. Determinarea prin cromatografie în fază gazoasă a unor clorofenoli din apă
SR EN 12729:2003 Dispozitive pentru prevenirea poluării apei potabile, datorită refulării. Clapetă de reţinere cu zonă de presiune redusă controlabilă. Familie B. Tip A
SR EN 12873-1:2014 Influenţa materialelor asupra apei destinată consumului uman. Influenţa datorată migraţiei. Partea 1: Metodă de încercare pentru produse fabricate industrial, din sau conţinând materiale organice sau vitroase (porţelan/email vitros)
SR EN 12873-2:2005 Influenţa materialelor asupra apei destinată consumului uman. Influenţa datorată migraţiei. Partea 2: Metoda de încercare pentru materialele aplicate la instalare, cu excepţia materialelor metalice şi a celor pe bază de ciment
SR EN 12873-3:2006 Influenţa materialelor asupra apei potabile. Influenţa datorată migraţiei. Partea 3: Metodă de testare pentru schimbători de ioni şi răşini adsorbante
SR EN 12873-4:2006 Influenţa materialelor asupra apei destinată consumului uman. Influenţa datorată migraţiei. Partea 4: Metodă de testare pentru membranele sistemelor de tratare a apei
SR EN 12918:2002 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de paration, metil-paration şi a altor compuşi organofosforici din apă prin extracţie cu diclorometan şi analiză prin cromatografie în fază gazoasă
SR EN 12952-12:2004 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 12: Cerinţe referitoare la calitatea apei de alimentare şi a apei din cazan
SR EN 12953-10:2004 Cazane cu ţevi de fum. Partea 10: Cerinţe referitoare la calitatea apei de alimentare şi a apei din cazan
SR EN 13052-1:2002 Influenţa materialelor asupra apei potabile. Materiale organice. Determinarea culorii şi a turbidităţii apei în reţeaua de conducte. Partea 1: Metodă de testare
SR EN 13076:2003 Dispozitive pentru prevenirea poluării apei potabile, datorită refulării. Preaplin total. Familie A. Tip A
SR EN 13077:2008 Dispozitive pentru prevenirea poluării apei potabile, datorită refulării. Preaplin cu adversor necircular (total). Familie A, tip B
SR EN 13078:2004 Dispozitive pentru prevenirea poluării apei potabile, datorită refulării. Preaplin cu alimentare prin imersie, cu aerisire incorporate. Familie A, tip C
SR EN 13079:2004 Dispozitive pentru prevenirea poluării apei potabile, datorită refulării. Preaplin cu injector. Familie A. Tip D
SR EN 13443-1+A1:2008 Echipament de condiţionare a apei în interiorul clădirilor. Filtre mecanice. Partea 1: Particule cu dimensiuni cuprinse între 80 um şi 150 um. Cerinţe referitoare la performanţă, securitate şi încercări
SR EN 13443-2+A1:2007 Echipament de condiţionare a apei în interiorul clădirilor. Filtre mecanice. Partea 2: Particule cu dimensiuni cuprinse între 1µm şi 80 µm. Cerinţe referitoare la performanţă, securitate şi încercări
SR EN 13577:2007 Atac chimic asupra betonului. Determinarea conţinutului de dioxid de carbon agresiv din apă
SR EN 13946:2014 Calitatea apei. Ghid pentru prelevarea uzuală şi pretratarea diatomeelor bentonice din râuri şi lacuri
SR EN 14011:2003 Calitatea apei. Prelevarea peştilor cu ajutorul electricităţii
SR EN 14095:2004 Echipamente de condiţionare a apei în interiorul clădirilor. Sisteme de tratare electrolitică cu anozi de aluminiu. Cerinţe de performanţă, securitate şi încercare
SR EN 14184:2014 Calitatea apei. Ghid pentru monitorizarea macrofitelor acvatice din cursuri de ape
SR EN 1420:2016 Influenţa materiilor organice asupra apei potabile. Determinarea mirosului şi gustului apei din reţelele de conducte
SR EN 14207:2003 Calitatea apei. Determinarea epiclorhidrinei
SR EN 14395-1:2005 Influenţa materialelor organice asupra apei potabile. Evaluarea organoleptică a apei în sisteme de înmagazinare. Partea 1: Metodă de testare
SR EN 14395-1:2005 Influenţa materialelor organice asupra apei potabile. Evaluarea organoleptică a apei în sisteme de înmagazinare. Partea 1: Metodă de testare
SR EN 14407:2014 Calitatea apei. Ghid pentru identificarea şi numărarea probelor de diatomee bentice din râuri şi lacuri
SR EN 14451:2005 Dispozitive de protecţie împotriva poluării apei potabile, prin retur. Supape anti-vid în linie de la DN 8 până la DN 80. Familia D, tip A
SR EN 14452:2005 Dispozitive de protecţie împotriva poluării apei potabile, prin retur. Obturator cu evacuare atmosferică, cu element mobil, de la DN 10 până la DN 20. Familia D, tip B
SR EN 14453:2005 Dispozitive de protecţie împotriva poluării apei potabile, prin retur. Obturator cu evacuare atmosferică permanentă, de la DN 10 până la DN 20. Familia D, tip C
SR EN 14454:2005 Dispozitive de protecţie împotriva poluării apei potabile, prin retur. Dispozitiv de siguranţă pentru retur, de la DN 15 până la DN 32. Familia H, tip A
SR EN 14455:2005 Dispozitive de protecţie împotriva poluării apei potabile, prin retur. Robinet de intrare a aerului sub presiune, de la DN 15 până la DN 50. Familia L, tip A şi tip B
SR EN 14506:2005 Dispozitive de protecţie împotriva poluării apei potabile, prin retur. Inversor automat pentru retur. Familia H, tip C
SR EN 14614:2005 Calitatea apei. Ghid pentru evaluarea caracteristicilor hidromorfologice ale râurilor
SR EN 14622:2005 Dispozitive de protecţie împotriva poluării apei potabile, prin retur. Deversor cu prea plin circular (limitat). Familia A, tip F
SR EN 14623:2005 Dispozitive de protecţie împotriva poluării apei potabile, prin retur. Deversor cu prea plin circular (verificat prin încercare sau măsurare). Familia A, tip G
SR EN 14652+A1:2007 Echipamente de condiţionare a apei în interiorul clădirilor. Dispozitive de separare, cu membrană. Cerinţe de performanţă, securitate şi încercări
SR EN 14718:2015 Influenţa materialelor organice asupra apei potabile. Determinarea necesarului de clor. Metodă de încercare
SR EN 14757:2015 Calitatea apei. Prelevarea peştilor utilizând plase cu mărimi diferite ale ochiurilor
SR EN 14812+A1:2007 Echipamente de condiţionare a apei în interiorul clădirilor. Sisteme de dozare a produselor chimice. Sisteme de dozare prestabilite. Cerinţe de performanţă, securitate şi încercări
SR EN 1484:2001 Analiza apei. Linii directoare pentru determinarea carbonului organic total (TOC) şi a carbonului organic dizolvat (DOC)
SR EN 14897+A1:2007 Echipament de condiţionare a apei în interiorul clădirilor. Dispozitive care utilizează radiatoare cu mercur la presiune joasă în ultraviolet. Cerinţe referitoare la performanţă, securitate şi încercări
SR EN 14898+A1:2007 Echipament de condiţionare a apei în interiorul clădirilor. Filtre cu medii active. Cerinţe referitoare la performanţă, securitate şi încercări
SR EN 14944-1:2006 Influenţa produselor pe bază de ciment asupra apei potabile. Metode de testare. Partea 1: Influenţa produselor fabricate pe bază de ciment asupra parametrilor organoleptici
SR EN 14944-3:2008 Influenţa produselor pe bază de ciment asupra apei potabile. Metode de testare. Partea 3: Migrarea substanţelor din produsele prefabricate pe bază de ciment
SR EN 14962:2006 Calitatea apei. Ghid pentru domeniul de aplicare şi metodele de prelevare peşti
SR EN 14968:2007 Semantică pentru schimbul de date referitoare la apele subterane
SR EN 14987:2007 Materiale plastice. Evaluarea capacităţii materialelor plastice de a fi eliminate din staţiile de tratare a apelor uzate. Program de încercări pentru recepţia finală şi specificaţii
SR EN 14996:2006 Calitatea apei. Ghid pentru asigurarea calităţii evaluărilor biologice şi ecologice în mediile acvatice
SR EN 1508:2000 Alimentări cu apă. Prescripţii pentru sistemele şi componentele pentru înmagazinarea apei
SR EN 1508:2000 Alimentări cu apă. Prescripţii pentru sistemele şi componentele pentru înmagazinarea apei
SR EN 15110:2006 Calitatea apei. Ghid pentru prelevarea zooplanctonului din ape stătătoare
SR EN 15196:2007 Calitatea apei. Ghid de prelevare şi prelucrare a exuviilor pupelor de Chironomidae (Ordin Diptera) pentru evaluarea ecologică
SR EN 15204:2007 Calitatea apei. Ghid pentru analiza de rutină a abundenţei şi compoziţiei fitoplanctonului prin utilizarea microscopiei inverse (metoda Utermöhl)
SR EN 15460:2008 Calitatea apei. Ghid pentru studiul macrofitelor din lacuri
SR EN 15708:2010 Calitatea apei. Ghid pentru studiul, prelevarea şi analiza în laborator a fitobentosului din apele curgătoare de mică adâncime
SR EN 15768:2015 Influenţa materialelor asupra apei destinate consumului uman. Identificarea prin CG-SM a substanţelor organice solubile în apă
SR EN 15843:2010 Calitatea apei. Ghid pentru determinarea gradului de modificare a hidromorfologiei râurilor
SR EN 15845:2010 Hârtie şi carton. Determinarea citotoxicităţii extractelor apoase
SR EN 15848:2010 Echipament de condiţionare a apei în interiorul clădirilor. Sisteme reglabile de dozare a produselor chimice. Cerinţe referitoare la performanţă, securitate şi încercări
SR EN 15910:2014 Calitatea apei. Ghid pentru estimarea abundenţei peştilor prin metode hidroacustice mobile
SR EN 15972:2012 Calitatea apei. Ghid pentru studiul cantitativ şi calitativ al fitoplanctonului marin
SR EN 15975-1+A1:2016 Securitatea alimentării cu apă potabilă. Linii directoare pentru gestionarea riscului şi a crizei. Partea 1: Gestionarea crizei
SR EN 15975-2:2014 Securitatea alimentării cu apă potabilă. Linii directoare pentru gestionarea riscului şi a crizei. Partea 2: Gestionarea riscului
SR EN 16039:2012 Calitatea apei. Ghid pentru evaluarea caracteristicilor hidromorfologice ale lacurilor
SR EN 16101:2013 Calitatea apei. Ghid pentru studii comparative interlaboratoare pentru evaluarea ecologică
SR EN 16150:2012 Calitatea apei. Linii directoare pentru prelevarea macro-nevertebratelor bentice din apele curgătoare de mică adâncime proporţional cu suprafeţele de acoperire ale habitatelor
SR EN 16161:2012 Calitatea apei. Linii directoare privind utilizarea tehnicilor de absorbţie in vivo pentru estimarea concentraţiei de clorofilă-a în apele dulci şi în apele marine
SR EN 16164:2013 Calitatea apei. Ghid pentru proiectarea şi selectarea cheilor pentru identificarea taxonomiei
SR EN 1622:2007 Calitatea apei. Determinarea pragului de miros (TON) şi a pragului de gust (TFN)
SR EN 16260:2013 Calitatea apei. Cercetări vizuale pe fundurile mărilor care utilizează un mecanism de observare comandat de la distanţă şi/sau tractat pentru colectarea datelor de mediu
SR EN 16323:2014 Vocabular de termeni tehnici pentru apele uzate
SR EN 16479:2014 Calitatea apei. Cerinţe de performanţă şi proceduri de încercare a conformităţii pentru echipamentele de monitorizare a apei. Dispozitive automate de prelevare (prelevatoare) pentru apă şi apă uzată
SR EN 16493:2015 Calitatea apei. Cerinţe de terminologie pentru înregistrarea datelor de biodiversitate, cheilor şi listelor de verificare taxonomice
SR EN 16503:2015 Calitatea apei. Standard ghid pentru evaluarea caracteristicilor hidromorfologice ale apelor tranzitorii şi costiere
SR EN 16691:2016 Calitatea apei. Determinarea anumitor hidrocarburi aromatice policiclice (PAH) din probe integrale de apă. Metoda folosind extracţie în fază solidă (SPE), cu discuri SPE, combinată cu cromatografie în fază gazoasă şi spectrometrie de masă (GC-MS)
SR EN 16693:2016 Calitatea apei. Determinarea pesticidelor organoclorurate (POC) în probele integrale de apă. Metoda cu extracţie în fază solidă (SPE), cu discuri SPE, combinată cu cromatografie în fază gazoasă şi spectrometrie de masă (GC-MS)
SR EN 16694:2016 Calitatea apei. Determinarea difenileterilorpolibromuraţilor (PBDE) selectaţi în probele integrale de apă. Metoda care utilizează extracţia în fază solidă (SPE) cu discuri SPE combinată cu cromatografie în fază gazoasă – spectrometrie de masă (GC-MS)
SR EN 16695:2016 Calitatea apei. Ghid pentru estimarea biovolumului de fitoplancton
SR EN 16698:2016 Calitatea apei. Ghid pentru prelevarea cantitativă şi calitativă a fitoplanctonului din apele interioare
SR EN 1671:2000 Reţele de canalizare sub presiune în exteriorul clădirilor
SR EN 16772:2016 Calitatea apei. Linii directoare pentru metodele de prelevare. a nevertebratelor în zona hiporeică a râurilor
SR EN 1717:2004 Protecţia împotriva poluării apei potabile în instalaţiile de apă şi cerinţe generale pentru dispozitivele de prevenire a poluării prin reflux
SR EN 1825-1:2005 Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii
SR EN 1825-1:2005/AC:2006 Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii
SR EN 1825-2:2002 Separatoare de grăsimi. Partea 2: Alegerea dimensiunilor nominale, montare, operare şi întreţinere
SR EN 1899-1:2003 Calitatea apei. Determinarea consumului biochimic de oxigen după n zile (CBOn). Partea 1: Metoda prin diluare şi însămânţare cu aport de aliltiouree
SR EN 1899-2:2002 Calitatea apei. Determinarea consumului biochimic de oxigen după n zile (CBOn). Partea 2: Metoda pentru probe nediluate
SR EN 25663:2000 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azot Kjeldahl. Metoda după mineralizare cu seleniu
SR EN 25813:2000 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de oxigen dizolvat. Metoda iodometrică
SR EN 25813:2000/C91:2009 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de oxigen dizolvat. Metoda iodometrică
SR EN 26777:2002 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de nitriţi. Metoda prin spectrometrie de absorbţie moleculară
SR EN 26777:2002/C91:2006 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de nitriţi. Metoda prin spectrometrie de absorbţie moleculară
SR EN 27888:1997 Calitatea apei. Determinarea conductivităţii electrice
SR EN 27888:1997 Calitatea apei. Determinarea conductivităţii electrice
SR EN 588-2:2002 Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 2: Cămine de vizitare şi cămine de inspecţie
SR EN 805:2000 Alimentări cu apă. Condiţii pentru sistemele şi componentele exterioare clădirilor
SR EN 858-1:2002 Separatoare de lichide uşoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii
SR EN 858-1:2002/A1:2005 Separatoare de lichide uşoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii
SR EN 858-2:2004 Separatoare de lichide uşoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 2: Alegerea dimensiunilor nominale, instalare, operare şi întreţinere
SR EN 872:2005 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de materii în suspensie. Metoda prin filtrare pe filtre din fibră de sticlă
SR EN 903:2003 Calitatea apei. Determinarea agenţilor de suprafaţă anionici prin măsurarea indicelui de albastru de metilen MBAS
SR EN ISO 10253:2006 Calitatea apei. Test de inhibiţie a creşterii algelor marine cu Skeletonema costatum şi Phaeodactylum tricornutum
SR EN ISO 10301:2003 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de hidrocarburi halogenate foarte volatile. Metode prin cromatografie în fază gazoasă
SR EN ISO 10304-1:2009 Calitatea apei. Determinarea anionilor dizolvaţi prin cromatografia ionilor în fază lichidă. Partea 1: Determinarea ionilor bromură, clorură, fluorură, azotat, azotit, fosfat şi sulfat
SR EN ISO 10304-3:2003 Calitatea apei. Determinarea anionilor dizolvaţi prin cromatografia ionilor în fază lichidă. Partea 3: Determinarea ionilor cromat, iodură, sulfit, tiocianat şi tiosulfat
SR EN ISO 10304-4:2003 Calitatea apei. Determinarea anionilor dizolvaţi prin cromatografia ionilor în fază lichidă. Partea 4: Determinarea ionilor clorat, clorură şi clorit din ape cu contaminare redusă
SR EN ISO 10523:2012 Calitatea apei. Determinarea pH-ului
SR EN ISO 10634:2001 Calitatea apei. Ghid pentru pregătirea şi tratarea compuşilor organici greu solubili în apă în vederea evaluării biodegradabilităţii lor în mediu apos
SR EN ISO 10695:2002 Calitatea apei. Determinarea conţinutului unor compuşi organici cu azot şi fosfor, selecţionaţi. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă
SR EN ISO 10703:2016 Calitatea apei. Determinarea activităţii volumice a radionuclizilor. Metoda prin spectrometrie de raze gama de înaltă rezoluţie
SR EN ISO 10704:2016 Calitatea apei. Măsurarea activităţii alfa globale şi beta globale la apa nesalină. Metoda prin depunerea unei surse fine
SR EN ISO 10707:2001 Calitatea apei. Evaluarea în mediu apos a biodegradabilităţii aerobe „ultime” a compuşilor organici. Metoda prin analiza consumului biochimic de oxigen (test în recipient închis)
SR EN ISO 10710:2013 Calitatea apei. Încercare de inhibiţie a creşterii cu macro alga de apă marină şi de apă sălcie Ceramium tenuicorne
SR EN ISO 10712:2001 Calitatea apei. Test de inhibiţie a creşterii Pseudomonas Putida (Test de inhibiţie a multiplicării celulelor de Pseudomonas)
SR EN ISO 10870:2012 Calitatea apei. Linii directoare pentru selecţia metodelor şi dispozitivelor de prelevare pentru macro-nevertebratele bentice din apele dulci
SR EN ISO 11206:2013 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de bromat dizolvat. Metoda prin cromatografie ionică (CI) şi reacţia post coloană (RPC)
SR EN ISO 11348-1:2009 Calitatea apei. Determinarea efectului inhibitor a probelor de apă asupra luminiscenţei de Vibrio fischeri (Testul cu bacterii luminiscente). Partea 1: Metoda cu bacterii proaspăt preparate
SR EN ISO 11348-2:2009 Calitatea apei. Determinarea efectului inhibitor a probelor de apă asupra luminiscenţei de Vibrio fischeri (Testul cu bacterii luminiscente). Partea 2: Metoda cu bacterii deshidratate
SR EN ISO 11348-3:2009 Calitatea apei. Determinarea efectului inhibitor a probelor de apă asupra luminiscenţei de Vibrio fischeri (Testul cu bacterii luminiscente). Partea 3: Metoda cu bacterii liofilizate
SR EN ISO 11369:2004 Calitatea apei. Determinarea unor agenţi de tratare a plantelor. Metoda prin cromatografie în fază lichidă de înaltă performanţă cu detecţie UV, după extracţie solid-lichid
SR EN ISO 11704:2016 Calitatea apei. Măsurarea activităţii alfa globale şi beta globale la apa nesalină. Metoda numărării scintilaţiilor în mediu lichid
SR EN ISO 11732:2005 Calitatea apei. Determinarea azotului amoniacal. Metoda prin analiză în flux (CFA şi FIA) şi detecţie spectrometrică
SR EN ISO 11733:2005 Calitatea apei. Determinarea eliminării şi a biodegradabilităţii compuşilor organici în mediu apos. Test de simulare cu nămol activ
SR EN ISO 11734:2002 Calitatea apei. Evaluarea în mediul apos a biodegrabilităţii anaerobe ”ultime” a compuşilor organici din nămolurile fermentate. Metoda prin măsurarea producţiei de biogaz
SR EN ISO 11885:2009 Calitatea apei. Determinarea elementelor selectate prin spectroscopie de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-OES)
SR EN ISO 11905-1:2003 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azot. Partea 1: Metoda prin mineralizare oxidantă cu peroxodisulfat
SR EN ISO 12010:2014 Calitatea apei. Determinarea alcanelor policlorinate cu lanţ scurt (SCCP) în apă. Metodă prin cromatografie în fază gazoasă-spectrometrie de masă (CG-SM) cu ionizare chimică negativă (ICN)
SR EN ISO 12020:2004 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de aluminiu. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică
SR EN ISO 12846:2012 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de mercur. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică (AAS) cu şi fără îmbogăţire
SR EN ISO 13160:2016 Calitatea apei. Stronţiu 90 şi stronţiu 89. Metode de încercare prin numărarea scintilaţiilor în mediu lichid sau prin numărare proporţională
SR EN ISO 13161:2016 Calitatea apei. Măsurarea activităţi poloniului 210 în apă prin spectrometrie alfa
SR EN ISO 13162:2016 Calitatea apei. Determinarea activităţii carbonului 14. Metoda numărării scintilaţiilor în mediu lichid
SR EN ISO 13395:2002 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azotit (N), azotat (N) şi suma acestora prin analiza în flux (CFA şi FIA) şi detecţie spectrometrică
SR EN ISO 14402:2002 Calitatea apei. Determinarea indicelui de fenol prin analiză în flux (FIA şi CFA)
SR EN ISO 14403-1:2012 Calitatea apei. Determinarea cianurilor totale şi a cianurilor libere prin analiză în flux continuu. Partea 1: Metodă prin analiză cu injecţie de flux (FIA)
SR EN ISO 14403-2:2012 Calitatea apei. Determinarea cianurilor totale şi a cianurilor libere prin analiză în flux continuu. Partea 2: Metodă prin analiză în flux continuu (CFA)
SR EN ISO 14593:2005 Calitatea apei. Evaluarea în mediu apos a biodegradabilităţii aerobe ultime a compuşilor organici. Metoda prin analiza carbonului anorganic în vase închise ermetic (Încercare cu CO2 în spaţiul superior)
SR EN ISO 14911:2003 Calitatea apei. Determinarea prin cromatografie ionică a ionilor dizolvaţi de Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ şi Ba2+. Metodă pentru apă şi ape uzate
SR EN ISO 15061:2002 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de bromat dizolvat. Metoda prin cromatografia ionilor în fază lichidă
SR EN ISO 15088:2009 Calitatea apei. Determinarea toxicităţii acute a apei uzate pentru ouăle de peşte zebră (Danio rerio)
SR EN ISO 15586:2004 Calitatea apei. Determinarea elementelor în urme prin spectrometrie de absorbţie atomică cu cuptor de grafit
SR EN ISO 15587-1:2003 Calitatea apei. Mineralizare pentru determinarea unor elemente din apă. Partea 1: Mineralizare cu apă regală
SR EN ISO 15587-2:2003 Calitatea apei. Mineralizare pentru determinarea unor elemente din apă. Partea 2: Mineralizare cu acid azotic
SR EN ISO 15680:2004 Calitatea apei. Determinarea prin cromatografie în fază gazoasă a unui număr de hidrocarburi aromatice monociclice, naftalină şi diverşi compuşi cloruraţi, prin purjare şi captare şi desorbţie termică
SR EN ISO 15681-1:2005 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de ortofosfat şi fosfor total prin analiza în flux (FIA şi CFA). Partea 1: Metoda prin analiză cu injecţie în flux (FIA)
SR EN ISO 15681-2:2005 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de ortofosfat şi fosfor total prin analiza în flux (FIA şi CFA). Partea 2: Metoda prin analiză continuă în flux (CFA)
SR EN ISO 15682:2002 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cloruri prin analiză în flux (CFA şi FIA) şi detecţie fotometrică sau potenţiometrică
SR EN ISO 15839:2007 Calitatea apei. Senzori/echipament de analiză on-line pentru apă. Specificaţii şi încercări de performanţă
SR EN ISO 15839:2007 Calitatea apei. Senzori/echipament de analiză on-line pentru apă. Specificaţii şi încercări de performanţă
SR EN ISO 15913:2003 Calitatea apei. Determinarea anumitor erbicide fenoxialcanoice, inclusiv bentazone şi hidroxibenzonitrili, prin cromatografie în fază gazoasă şi spectrometrie de masă după extracţie în fază solidă şi derivatizare
SR EN ISO 16264:2004 Calitatea apei. Determinarea silicaţilor solubili prin analiză în flux (FIA şi CFA) şi detecţie fotometrică
SR EN ISO 16265:2012 Calitatea apei. Determinarea indicelui substanţelor active albastru de metilen (MBAS). Metoda prin analiza în flux continuu (CFA)
SR EN ISO 16266:2008 Calitatea apei. Detectarea şi numărarea Pseudomonas aeruginosa. Metoda prin filtrare pe membrană
SR EN ISO 16588:2004 Calitatea apei. Determinare a şase agenţi complexanţi. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă
SR EN ISO 16588:2004/A1:2005 Calitatea apei. Determinarea a şase agenţi complexanţi. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă
SR EN ISO 16665:2014 Calitatea apei. Ghid pentru prelevarea cantitativă şi tratarea probelor de macrofaună marină de substrat moale
SR EN ISO 16665:2014 Calitatea apei. Ghid pentru prelevarea cantitativă şi tratarea probelor de macrofaună marină de substrat moale
SR EN ISO 17294-1:2007 Calitatea apei. Aplicarea spectrometriei de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS). Partea 1: Linii directoare generale
SR EN ISO 17294-2:2017 Calitatea apei. Aplicarea spectrometriei de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS). Partea 2: Determinarea elementelor selecţionate inclusiv a izotopilor de uraniu
SR EN ISO 17353:2006 Calitatea apei. Determinarea unor compuşi organostanici. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă
SR EN ISO 17495:2003 Calitatea apei. Determinarea nitrofenolilor selecţionaţi. Metoda prin extracţie în fază solidă şi detecţie prin cromatografie în fază gazoasă şi spectrometrie de masă
SR EN ISO 17852:2008 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de mercur. Metoda prin spectrometrie de fluorescenţă atomică
SR EN ISO 17943:2016 Calitatea apei. Determinarea compuşilor organici volatili din apă. Metoda cu micro-extracţie în fază solidă şi headspace (HS-SPME), urmată de cromatografie în fază gazoasă-spectrometrie de masă (GC-MS)
SR EN ISO 17993:2004 Calitatea apei. Determinare a 15 hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) în apă prin HPLC cu detecţie prin fluorescenţă după extracţie lichid-lichid
SR EN ISO 17994:2014 Calitatea apei. Cerinţe pentru compararea recuperării relative a microorganismelor prin două metode cantitative
SR EN ISO 18412:2007 Calitatea apei. Determinarea cromului (VI). Metoda fotometrică pentru ape slab contaminate
SR EN ISO 18635:2016 Calitatea apei. Determinarea alcanilor policloruraţi cu lanţ scurt în sedimente, nămoluri de la epurare şi materii (particule) în suspensie. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă-spectrometrie de masă (GC-MS) şi ionizare negativă cu captare de electroni (ECNI)
SR EN ISO 18856:2006 Calitatea apei. Determinarea anumitor ftalaţi prin cromatografie în fază gazoasă/spectrometrie de masă
SR EN ISO 18857-1:2007 Calitatea apei. Determinarea alchilfenolilor selecţionaţi. Partea 1: Metodă pentru probe nefiltrate, cu utilizarea extracţiei lichid-lichid şi a cromatografiei în fază gazoasă cu detecţie selectivă de masă
SR EN ISO 18857-2:2012 Calitatea apei. Determinarea alchilfenolilor selectaţi. Partea 2: Determinarea prin cromatografie în fază gazoasă – spectrometrie de masă a alchilfenolilor, a etoxilaţilor acestora şi a bisfenolului A în probe nefiltrate după extracţia în fază solidă şi derivatizare
SR EN ISO 19458:2007 Calitatea apei. Prelevare pentru analiză microbiologică
SR EN ISO 19493:2007 Calitatea apei. Linii directoare pentru studii biologice marine referitoare la populaţiile din substratul dur
SR EN ISO 19493:2007 Calitatea apei. Linii directoare pentru studii biologice marine referitoare la populaţiile din substratul dur
SR EN ISO 20079:2007 Calitatea apei. Determinarea efectului toxic al constituenţilor apei şi a apei reziduale asupra lintiţei (Lemna minor). Test de inhibiţie a creşterii lintiţei
SR EN ISO 21427-2:2009 Calitatea apei. Evaluarea genotoxicităţii prin măsurarea inducţiei de micronuclei. Partea 2: Metoda populaţiei amestecate utilizând linia de celule V79
SR EN ISO 21427-2:2009/AC:2009 Calitatea apei. Evaluarea genotoxicităţii prin măsurarea inducţiei de micronuclei. Partea 2: Metoda populaţiei amestecate utilizând linia de celule V79
SR EN ISO 22032:2009 Calitatea apei. Determinarea difenil eterilor polibromuraţi selectaţi, din sedimente şi nămol de epurare. Metoda care utilizează extracţia şi cromatografie în fază gazoasă/spectrometrie de masă
SR EN ISO 22478:2006 Calitatea apei. Determinarea anumitor explozivi şi compuşi asemănători. Metoda care utilizează cromatografia în fază lichidă de înaltă performanţă (HPLC) cu detecţie UV
SR EN ISO 23631:2006 Calitatea apei. Determinarea dalaponului, acidului tricloracetic şi acizilor haloacetici selecţionaţi. Metoda care utilizează cromatografia în fază gazoasă (detecţie GC-ECD şi/sau GC-MS) după extracţie lichid-lichid şi derivatizare
SR EN ISO 23631:2006/AC:2007 Calitatea apei. Determinarea dalaponului, acidului tricloracetic şi acizilor haloacetici selecţionaţi. Metoda care utilizează cromatografia în fază gazoasă (detecţie GC-ECD şi/sau GC-MS) după extracţie lichid-lichid şi derivatizare
SR EN ISO 23913:2009 Calitatea apei. Determinarea cromului(VI). Metoda prin analiză în flux (FIA şi CFA) şi detecţie spectrometrică
SR EN ISO 27108:2014 Calitatea apei. Determinarea agenţilor de tratare şi a produselor de uzină selecţionate. Metoda care utilizează microextracţia în fază solidă (MEFS) urmată de cromatografie în fază gazoasă-spectrometrie de masă (CG-SM)
SR EN ISO 5667-1:2007 Calitatea apei. Prelevare. Partea 1: Ghid general pentru stabilirea programelor şi a tehnicilor de prelevare
SR EN ISO 5667-1:2007/AC:2007 Calitatea apei. Prelevare. Partea 1: Ghid general pentru stabilirea programelor şi a tehnicilor de prelevare
SR EN ISO 5667-13:2011 Calitatea apei. Prelevare. Partea 13: Ghid pentru prelevarea probelor de nămol
SR EN ISO 5667-13:2011 Calitatea apei. Prelevare. Partea 13: Ghid pentru prelevarea probelor de nămol
SR EN ISO 5667-14:2017 Calitatea apei. Prelevare. Partea 14: Ghid pentru asigurarea calităţii şi controlul calităţii în prelevarea şi tratarea apelor din mediul înconjurător
SR EN ISO 5667-15:2010 Calitatea apei. Prelevare. Partea 15: Ghid general pentru conservarea şi tratarea probelor de nămol şi sediment
SR EN ISO 5667-15:2010 Calitatea apei. Prelevare. Partea 15: Ghid general pentru conservarea şi tratarea probelor de nămol şi sediment
SR EN ISO 5667-16:2003 Calitatea apei. Prelevare. Partea 16: Ghid general pentru testări biologice ale probelor
SR EN ISO 5667-19:2005 Calitatea apei. Prelevare. Partea 19: Ghid privind prelevarea sedimentelor marine
SR EN ISO 5667-23:2011 Calitatea apei. Prelevare. Partea 23: Ghid privind prelevarea pasivă în apele de suprafaţă
SR EN ISO 5667-3:2013 Calitatea apei. Prelevare. Partea 3: Conservarea şi manipularea probelor de apă
SR EN ISO 5667-6:2017 Calitatea apei. Prelevare. Partea 6: Ghid pentru prelevările efectuate în râuri şi alte cursuri de apă
SR EN ISO 5667-6:2017 Calitatea apei. Prelevare. Partea 6: Ghid pentru prelevările efectuate în râuri şi alte cursuri de apă
SR EN ISO 5814:2013 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de oxigen dizolvat. Metoda electrochimică cu sonda
SR EN ISO 5961:2002 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cadmiu prin spectrometrie de absorbţie atomică
SR EN ISO 6222:2004 Calitatea apei. Numărarea microorganismelor de cultură. Numărarea coloniilor prin însămânţare în mediu de cultură nutritiv agar
SR EN ISO 6341:2013 Calitatea apei. Determinarea inhibiţiei mobilităţii pentru Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea). Testul toxicităţii acute
SR EN ISO 6468:2000 Calitatea apei. Determinarea unor insecticide organoclorurate, bifenili policlorurati şi clorobenzeni. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă după extracţie lichid-lichid
SR EN ISO 6878:2005 Calitatea apei. Determinarea fosforului. Metoda spectrofotometrică cu molibdat de amoniu
SR EN ISO 7027-1:2016 Calitatea apei. Determinarea turbidităţii. Partea 1: Metode cantitative
SR EN ISO 7346-1:2004 Calitatea apei. Determinarea toxicităţii acute letale a substanţelor pentru peştele de apă dulce [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)]. Partea 1: Metoda statică
SR EN ISO 7346-1:2004/C91:2008 Calitatea apei. Determinarea toxicităţii acute letale a substanţelor pentru peştele de apă dulce [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)]. Partea 1: Metoda statică
SR EN ISO 7346-2:2004 Calitatea apei. Determinarea toxicităţii acute letale a substanţelor pentru peştele de apă dulce [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)]. Partea 2: Metoda semi-statică
SR EN ISO 7346-3:2004 Calitatea apei. Determinarea toxicităţii acute letale a substanţelor pentru peştele de apă dulce [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)]. Partea 3: Metoda prin curgere continuă
SR EN ISO 7393-1:2002 Calitatea apei. Determinarea clorului liber şi clorului total. Partea 1: Metoda titrimetrică cu N,N-dietilfenilen-1,4-diamina
SR EN ISO 7393-2:2002 Calitatea apei. Determinarea clorului liber şi clorului total. Partea 2: Metoda colorimetrică cu N,N-dietilfenilen-1,4-diamina, destinată controlului de rutină
SR EN ISO 7393-3:2002 Calitatea apei. Determinarea clorului liber şi clorului total. Partea 3: Metoda prin titrare iodometrică pentru determinarea clorului total
SR EN ISO 7827:2013 Calitatea apei. Evaluarea în mediu apos a biodegradabilităţii aerobe „rapidă”,”ultime” a compuşilor organici. Metoda prin analizarea carbonului organic dizolvat (DOC)
SR EN ISO 7887:2012 Calitatea apei. Examinarea şi determinarea culorii
SR EN ISO 7980:2002 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de calciu şi magneziu. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică
SR EN ISO 8192:2007 Calitatea apei. Test de inhibiţie a consumului de oxigen al nămolului activ la oxidarea carbonului şi amoniului
SR EN ISO 8467:2001 Calitatea apei. Determinarea indicelui de permanganat
SR EN ISO 8689-1:2003 Calitatea apei. Clasificarea biologică a râurilor. Partea 1: Ghid pentru interpretarea datelor biologice de calitate obţinute din studierea macronevertebratelor bentonice
SR EN ISO 8689-2:2003 Calitatea apei. Clasificarea biologică a râurilor. Partea 2: Ghid pentru prezentarea datelor biologice de calitate obţinute din studierea macronevertebratelor bentonice
SR EN ISO 8692:2012 Calitatea apei. Test de inhibiţie a creşterii algelor de apă dulce (dulcicole) cu alge verzi unicelulare
SR EN ISO 9308-3:2004 Calitatea apei. Detecţia şi numărarea de Escherichia coli şi de bacterii coliforme. Partea 3: Metoda miniaturizată (numărul cel mai probabil) prin însămânţare în mediu lichid
SR EN ISO 9308-3:2004/AC:2004 Calitatea apei. Detecţia şi numărarea de Escherichia coli şi de bacterii coliforme. Partea 3: Metoda miniaturizată (numărul cel mai probabil) prin însămânţare în mediu lichid
SR EN ISO 9377-2:2002 Calitatea apei. Determinarea indicelui de hidrocarburi. Partea 2: Metoda prin extracţie în solvent şi cromatografie în fază gazoasă
SR EN ISO 9408:2004 Calitatea apei. Evaluarea în mediu apos a biodegradabilităţii aerobe ultime a compuşilor organici prin determinarea consumului de oxigen dintr-un respirometru închis
SR EN ISO 9439:2004 Calitatea apei. Evaluarea în mediu apos a biodegradabilităţii aerobe ultime a compuşilor organici. Testul degajării dioxidului de carbon
SR EN ISO 9509:2007 Calitatea apei. Teste de toxicitate pentru evaluarea inhibării nitrificării produsă de microorganismele din nămolul activ
SR EN ISO 9562:2005 Calitatea apei. Determinarea compuşilor organici halogenaţi adsorbabili (AOX)
SR EN ISO 9698:2015 Calitatea apei. Determinarea activităţii volumice a tritiului. Metoda prin numărarea scintilaţiilor în mediu lichid
SR EN ISO 9887:2002 Calitatea apei. Evaluarea în mediu apos a biodegradabilităţii aerobe a compuşilor organici. Metoda semi-continuă cu nămol activ (SCAS)
SR EN ISO 9888:2004 Calitatea apei. Evaluarea în mediu apos a biodegradabilităţii aerobe ultime a compuşilor organici. Testul static (metoda Zahn-Wellens)
SR EN ISO 9963-1:2002 Calitatea apei. Determinarea alcalinităţii. Partea 1: Determinarea alcalinităţii totale şi permanente
SR EN ISO 9963-2:2002 Calitatea apei. Determinarea alcalinităţii. Partea 2: Determinarea alcalinităţii carbonate
SR ISO 10260:1996 Calitatea apei. Măsurarea parametrilor biochimici. Determinarea spectrometrică a conţinutului de clorofilă „a”
SR ISO 10359-1:2001 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de fluoruri. Partea 1: Metoda cu sondă electrochimică pentru apă potabilă şi uşor poluată
SR ISO 10359-1:2001 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de fluoruri. Partea 1: Metoda cu sondă electrochimică pentru apă potabilă şi uşor poluată
SR ISO 10359-2:2001 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de fluoruri. Partea 2: Determinarea conţinutului de fluoruri anorganice totale după digestie şi distilare
SR ISO 10530:1997 Calitatea apei. Determinarea sulfurilor dizolvate. Metoda fotometrică, cu albastru de metilen
SR ISO 10566:2001 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de aluminiu. Metoda spectrometrică cu violet de pirocatechol
SR ISO 10708:2003 Calitatea apei. Evaluarea în mediu apos a biodegradabilităţii aerobe ultime a compuşilor organici. Determinarea consumului biochimic de oxigen prin testul difazic în sticlă închisă
SR ISO 11083:1998 Calitatea apei. Determinarea cromului (VI). Metoda spectrometrică utilizând 1,5-difenilcarbazidă
SR ISO 11423-1:2000 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de benzen şi a unor derivaţi benzenici. Partea 1: Metoda head-space prin cromatografie în fază gazoasă
SR ISO 11423-2:2000 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de benzen şi a unor derivaţi benzenici. Partea 2: Metoda prin extracţie şi cromatografie în fază gazoasă
SR ISO 13358:2000 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de sulfuri uşor eliberabile
SR ISO 17378-2:2015 Calitatea apei. Determinarea arsenului şi stibiului. Partea 2: Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică cu generare de hidruri (HG-AAS)
SR ISO 24510:2008 Activităţi referitoare la servicii de apă potabilă şi de canalizare. Îndrumări pentru evaluarea şi îmbunătăţirea serviciilor furnizate consumatorilor
SR ISO 24510:2008 Activităţi referitoare la servicii de apă potabilă şi de canalizare. Îndrumări pentru evaluarea şi îmbunătăţirea serviciilor furnizate consumatorilor
SR ISO 24511:2008 Activităţi referitoare la servicii de apă potabilă şi de canalizare. Îndrumări pentru managementul serviciilor publice de canalizare şi pentru evaluarea serviciilor de canalizare
SR ISO 24512:2008 Activităţi referitoare la servicii de apă potabilă şi de canalizare. Îndrumări pentru managementul serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi pentru evaluarea serviciilor de apă potabilă
SR ISO 5664:2001 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de amoniu. Metoda prin distilare şi titrare
SR ISO 5667-10:1994 Calitatea apei. Prelevare. Partea 10: Ghid pentru prelevarea apelor uzate
SR ISO 5667-12:2001 Calitatea apei. Prelevare. Partea 12: Ghid general pentru prelevarea sedimentelor de fund
SR ISO 5667-4:2000 Calitatea apei. Prelevare. Partea 4: Ghid de prelevare a apelor din lacuri naturale şi artificiale
SR ISO 5667-4:2000 Calitatea apei. Prelevare. Partea 4: Ghid de prelevare a apelor din lacuri naturale şi artificiale
SR ISO 5667-5:2017 Calitatea apei. Prelevare. Partea 5: Ghid pentru prelevarea apei potabile din staţiile de tratare şi reţeaua de distribuţie
SR ISO 5667-5:2017 Calitatea apei. Prelevare. Partea 5: Ghid pentru prelevarea apei potabile din staţiile de tratare şi reţeaua de distribuţie
SR ISO 5667-7:1998 Calitatea apei. Prelevare. Partea 7: Ghid general de prelevare a apei şi a aburului din instalaţiile de cazane
SR ISO 5667-7:1998 Calitatea apei. Prelevare. Partea 7: Ghid general de prelevare a apei şi a aburului din instalaţiile de cazane
SR ISO 6058:2008 Calitatea apei. Determinarea calciului. Metoda titrimetrică cu EDTA
SR ISO 6059:2008 Calitatea apei. Determinarea sumei de calciu şi magneziu. Metoda titrimetrică cu EDTA
SR ISO 6060:1996 Calitatea apei. Determinarea consumului chimic de oxigen
SR ISO 6107-1:2015 Calitatea apei. Vocabular. Partea 1
SR ISO 6107-3:1997 Calitatea apei. Vocabular. Partea 3
SR ISO 6107-4:1997 Calitatea apei. Vocabular. Partea 4
SR ISO 6332:1996 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de fier. Metoda spectrometrică cu 1,10 – fenantrolină
SR ISO 6332:1996/C91:2006 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de fier. Metoda spectrometrică cu 1,10 – fenantrolină
SR ISO 6333:1996 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de mangan. Metoda spectrometrică cu formaldoximă
SR ISO 6439:2001 Calitatea apei. Determinarea indicelui de fenol. Metode spectrometrice cu 4-aminoantipirina după distilare
SR ISO 6439:2001/C91:2006 Calitatea apei. Determinarea indicelui de fenol. Metode spectrometrice cu 4-aminoantipirină după distilare
SR ISO 6703-1:1998 Calitatea apei. Determinarea cianurilor. Partea 1: Determinarea cianurilor totale
SR ISO 6703-2:2000 Calitatea apei. Determinarea cianurilor. Partea 2: Determinarea cianurilor uşor eliberabile
SR ISO 6703-3:2000 Calitatea apei. Determinarea cianurilor. Partea 3: Determinarea clorurii de cian
SR ISO 7150-1:2001 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de amoniu. Partea 1: Metoda spectrometrică manuală
SR ISO 7875-2:1996 Calitatea apei. Determinarea agenţilor de suprafaţă. Partea 2: Determinarea agenţilor de suprafaţă neionici folosind reactiv Dragendorff
SR ISO 7890-3:2000 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azotaţi. Partea 3: Metoda spectrometrică cu acid sulfosalicilic
SR ISO 8165-1:2000 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de fenoli monovalenţi selecţionaţi. Partea 1: Metoda prin cromatografie în fază gazoasă după îmbogăţire prin extracţie
SR ISO 8288:2001 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cobalt, nichel, cupru, zinc, cadmiu şi plumb. Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără
SR ISO 8466-1:1999 Calitatea apei. Etalonarea şi evaluarea metodelor de analiză şi estimarea caracteristicilor de performanţă. Partea 1: Evaluarea statistică a funcţiei liniare de etalonare
SR ISO 9297:2001 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de cloruri. Titrare cu azotat de argint utilizând cromatul ca indicator (Metoda Mohr)
SR ISO 9390:2000 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de borat. Metoda spectrometrică cu H-azometină
SR ISO 9696:2013 Calitatea apei. Măsurarea activităţii alfa globale la apa nesalină. Metoda prin reziduu
SR ISO 9697:2013 Calitatea apei. Măsurarea activităţii beta globale la apa nesalină. Metoda prin reziduu
SR ISO IWA 6:2009 Linii directoare pentru managementul serviciilor de apă potabilă în condiţii de criză
STAS 10258-75 Apă potabilă. Determinarea bariului
STAS 10267-89 Apă potabilă. Determinarea conţinutului de mercur
STAS 10556-76 Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea reziduului
STAS 10847-77 Apă potabilă. Determinarea cianurilor libere
STAS 11003-77 Apă potabilă. Determinarea iodului
STAS 11139-78 Apă potabilă. Determinarea fenil-betanaftilaminei
STAS 11197-79 Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea activităţii ionilor de hidrogen în ape cu conductivitate electrică redusă
STAS 11422-84 Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea molibdenului
STAS 11582-83 Aer. Determinarea conţinutului de iod-131
STAS 11592-83 Apă. Determinarea conţinutului de potasiu 40
STAS 12031-84 Apă. Determinarea conţinutului de radon 222
STAS 12037-81 Apă potabilă. Determinarea conţinutului de stronţiu 90
STAS 12130-82 Apă. Determinarea uraniului natural şi toriului natural
STAS 12200-85 Nămoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafaţă şi epurarea apelor uzate. Determinarea conţinutului de azot
STAS 12205-84 Nămoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafaţă şi epurarea apelor uzate. Determinarea conţinutului de fosfor
STAS 12218-84 Apă. Determinarea conţinutului de iod 131
STAS 12327-85 Apă. Analiza amestecului de gama nuclizi
STAS 12435-86 Apă. Determinarea conţinutului de plumb 210
STAS 12444-86 Apă. Determinarea conţinutului de poloniu 210
STAS 12526-87 Nămoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafaţă şi epurarea apelor uzate. Luarea şi conservarea probelor
STAS 12586-87 Nămoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafaţă şi epurarea apelor uzate. Determinarea umidităţii, a substanţei uscate, a pierderilor la calcinare (substanţe volatile) şi a substanţelor minerale
STAS 12607-88 Nămoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafaţă şi epurarea apelor uzate. Determinarea conţinutului de substanţe extractibile în eter de petrol
STAS 12663-88 Apă potabilă. Determinarea conţinutului de seleniu
STAS 12678-88 Nămoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafaţă şi epurarea apelor uzate. Determinarea conţinutului de sodiu şi de potasiu
STAS 12754-89 Apă de mare. Determinarea conţinutului de azotiţi
STAS 12774-89 Apă din bazine de înot şi din zone naturale amenajate pentru înot. Determinarea transparenţei
STAS 12780-89 Nămoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafaţă şi epurarea apelor uzate. Determinarea rezistenţei specifice la filtrare sub vid
STAS 12833-90 Nămoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafaţă şi epurarea apelor uzate. Determinarea conţinutului de magneziu
STAS 12834-90 Nămoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafaţă şi epurarea apelor uzate. Determinarea conţinutului de calciu
STAS 12875-90 Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea conţinutului de acetonă
STAS 12876-90 Nămoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafaţă şi epurarea apelor uzate. Determinarea conţinutului de cadmiu
STAS 12997-91 Apă potabilă. Determinarea conţinutului de trihalometani
STAS 12999-91 Apă de mare. Determinarea conţinutului de azotaţi
STAS 13094-92 Nămoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafaţă şi epurarea apelor uzate. Determinarea conţinutului de nichel
STAS 13116-92 Nămoluri rezultate de la tratarea apelor de suprafaţă şi epurarea apelor uzate. Determinarea coeficientului de compresibilitate.
STAS 1342-91 Apă potabilă
STAS 3069-87 Apă potabilă. Determinarea conţinutului de sulfaţi
STAS 3223/1-92 Apă potabilă. Determinarea conţinutului de potasiu
STAS 3223/2-80 Apă potabilă. Determinarea sodiului
STAS 3225-61 Apă potabilă. Determinarea siliciului
STAS 3263-61 Apă potabilă. Determinarea conţinutului de bioxid de carbon
STAS 3638-76 Apă potabilă. Determinarea reziduului fix
STAS 3662-90 Apă potabilă. Determinarea conţinutului de calciu
STAS 6329-90 Apă potabilă. Analiza biologică
STAS 6364-78 Apă potabilă. Determinarea clorului rezidual
STAS 6674-77 Apă potabilă. Determinarea magneziului
STAS 6953-81 Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea conţinutului de materii în suspensie, a pierderii la calcinare şi a reziduului de calcinare
STAS 7313-82 Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea durităţii, alcalinităţii şi acidităţii
STAS 7661-89 Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea conţinutului de sulfiţi
STAS 7688-84 Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea oxigenului dizolvat
STAS 7722-84 Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea conductivităţii electrice
STAS 7961-80 Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea clorurilor
STAS 8190-68 Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea argintului
STAS 8220-68 Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea materiilor în suspensie
STAS 8286-69 Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea oxidabilităţii
STAS 8295-69 Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea sodiului şi potasiului
STAS 8484-69 Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea toluenului
STAS 8507-70 Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea anilinei
STAS 8549-70 Apă şi abur din instalaţii de cazane. Determinarea fosfaţilor
STAS 8562-70 Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea naftalinei
STAS 8563-70 Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea hidrazinei
STAS 8581-70 Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea sulfurii de carbon
STAS 8582-70 Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea alfa şi beta naftolului
STAS 8601-70 Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea sulfaţilor
STAS 8612-78 Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea aluminiului
STAS 8684-70 Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea sulfului mercaptanic
STAS 8685-70 Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea furfurolului
STAS 8716-70 Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea chinoleinei
STAS 8717-70 Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea benzaldehidei
STAS 8891-71 Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea compuşilor hidroxiaromatici
STAS 8911-71 Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea bioxidului de carbon total
STAS 8996-71 Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea fierului
STAS 8997-79 Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea hidrazinei
STAS 9151-72 Apă şi abur din instalaţiile de cazane. Determinarea ionului amoniu
STAS 9187-84 Ape de suprafaţă, ape subterane şi ape uzate. Determinarea reziduului
STAS 9375-73 Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea siliciului
STAS 9411-83 Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea aluminiului
STAS 9450-88 Apă pentru irigarea culturilor agricole