ISO/TC 8 – Nave și tehnologie maritimă a primit distincția Lawrence D. Eicher în cadrul Adunării Generale a ISO de la Geneva

Realizările echipei internaționale ISO/TC 8 referitoare la elaborarea de standarde pentru nave și tehnologie maritimă au fost recunoscute internațional prin acordarea premiului Lawrence D. Eicher cu prilejul Adunării Generale a ISO de la Geneva din septembrie 2018.

Distincția Lawrence D. Eicher este un premiu prestigios care recunoaște contribuția semnificativă și performanțele deosebite ale unui comitet tehnic sau subcomitet ISO în activitatea de elaborare a standardelor internaționale ISO. Este un premiu destinat să încurajeze munca creativă prin recompensarea implementării unor procese și soluții inovatoare și eficiente.

Acest premiu poartă numele lui Lawrence D. Eicher, fost Secretar General al ISO în perioada 1986-2002. 

ISO/TC 8 are ca scop standardizarea proiectării, a construcției, a elementelor structurale, a pieselor de echipare, a echipamentelor, a metodelor și a tehnologiei și a problemelor legate de mediul marin utilizate în construcția navelor și în exploatarea navelor, cuprinzând nave maritime, nave pentru navigație interioară, structuri offshore, interfața terestră și toate celelalte structuri marine care fac obiectul cerințelor Organizației Maritime Internaționale (OMI).

Patrimoniul comitetului tehnic conține 323 de standarde în vigoare, iar alte 118 standarde în curs de elaborare. Douăzeci și cinci de țări participă la lucrarile sale, alte 25 de țări având calitatea de observatori. Acești membri reprezintă țări aflate la toate nivelurile de dezvoltare, din fiecare regiune a lumii.