EXPERT STANDARDIZARE

Suntem în căutarea unor colegi noi care să-și folosească abilitățile de adaptare la nou pentru posturile de Expert Standardizare în cadrul Asociației de Standardizare din România.

Ce face un Expert Standardizare?

 • Vei îndeplini funcția de reprezentant al ASRO în comitetele tehnice, coordonând din punct de vedere metodologic lucrările de standardizare în comitetele tehnice;
 • Vei studia documentația de standardizare existentă și va urmări nivelul tehnic al standardelor naționale din domeniul de care va răspunde în comparație cu standardele internaționale, standardele europene și standardele altor țări;
 • Vei face propuneri privind elaborarea sau revizuirea standardelor naționale pe baza constatărilor făcute și a politicii generale de standardizare;
 • Vei răspunde de elaborarea programelor de standardizare ale comitetelor tehnice pe care le va coordona și de rapoartele anuale de activitate ale acestora;
 • Vei definitiva dosarele standardelor naționale care se supun aprobării;
 • Vei avea în grijă desfășurarea anchetei publice privind standardele și respectarea termenelor de vot la proiectele europene și internaționale de standardizare.

Beneficii

 • Program de lucru flexibil;
 • Echipament necesar activității în mod flexibil;
 • Suportul și disponibilitatea colegilor în ceea ce privește însușirea informațiilor necesare postului;
 • Zile concediu de odihna extra in funcție de vechimea in munca.

Condiții de participare:

 • 3 posturi Expert Standardizare cu studii superioare tehnice în domeniul electric specializări: electrotehnică, energetică, automatică, electronică, telecomunicații si tehnologia informației;

 • Vechime în specialitate preferabil  3 ani;

 • Cunoașterea limbii engleze (traducere, redactare de texte în limba engleză) – nivel avansat;

 • Cunoașterea limbilor franceză sau germană constituie un avantaj;
 • Operare pe calculator (competență MS Office, aplicații de e-mail, serviciu de browser).

Etape desfășurare concurs – Probe eliminatorii:

 • Test scris limba engleză (traducere din limba engleză  în limba română și redactarea unui text în limba engleză).
 • Testare operare calculator.
 • Interviu/lucrare scrisă pe marginea unui standard din domeniul tehnic.

Pot aplica pentru postul de Expert Standardizare pana la data de 20.10.2023 si pot trimite CV-uri la adresa de e-mail: cariera@asro.ro

Bibliografie