EXPERT STANDARDIZARE

Suntem în căutarea unor colegi noi care să-și folosească abilitățile de adaptare la nou pentru posturile de Expert Standardizare în cadrul Asociației de Standardizare din România.

Ce face un Expert Standardizare?

 • Va îndeplini funcția de reprezentant al ASRO în comitetele tehnice, coordonând din punct de vedere metodologic lucrările de standardizare în comitetele tehnice;
 • Va studia documentația de standardizare existentă și va urmări nivelul tehnic al standardelor naționale din domeniul de care va răspunde în comparație cu standardele internaționale, standardele europene și standardele altor țări;
 • Va face propuneri privind elaborarea sau revizuirea standardelor naționale pe baza constatărilor făcute și a politicii generale de standardizare;
 • Va răspunde de elaborarea programelor de standardizare ale comitetelor tehnice pe care le va coordona și de rapoartele anuale de activitate ale acestora;
 • Va definitiva dosarele standardelor naționale care se supun aprobării;
 • Va avea în grijă desfășurarea anchetei publice privind standardele și respectarea termenelor de vot la proiectele europene și internaționale de standardizare.

Beneficii

 • Program de lucru flexibil;
 • Echipament necesar activități;
 • Suportul și disponibilitatea colegilor în ceea ce privește însușirea informațiilor necesare postului.

Condiții de participare:

 • 1 post Expert Standardizare cu studii superioare tehnice de specialitate în domeniul electric/electrotehnic

 • 1 post Expert Standardizare cu studii superioare tehnice de specialitate în domeniul Construcții Civile cu experiență privind materialele și produsele pentru construcții

 • Vechime în specialitate preferabil  2 ani;
 • Cunoașterea limbii engleze (traducere, redactare de texte în limba engleză) – nivel avansat;
 • Cunoașterea limbilor franceză sau germană constituie un avantaj;
 • Operare pe calculator (competență MS Office, aplicații de e-mail, serviciu de browser).

Etape desfășurare concurs – Probe eliminatorii:

 • Test scris limba engleză (traducere din limba engleză  în limba română și redactarea unui text în limba engleză).
 • Testare operare calculator.
 • Interviu și lucrare scrisă pe marginea unui standard din domeniul tehnic, inclusiv aspecte din bibliografie.

Pot aplica pentru postul de ES pana la data de 20.11.2022 si pot trimite CV-uri la adresa de e-mail madalina.marhan@asro.ro    

Bibliografie