Director Direcția Standardizare

Condiţii de participare:

 • Studii superioare, studii postuniversitare/masterat, curs de perfectionare pentru dobandirea competentelor manageriale
 • Vechime în munca si in specialitate minim 8 ani
  Cunoaşterea a doua limbi de circulatie internationala:

  • limba engleza–nivel avansat
  • limba de circulatie internationala CEN CENELEC, ISO/CEI (franceza/germana/rusa/spaniola)
 • Cunoştinţe avansate în domeniul operării pe calculator-MS Office.
 • Cunoaşterea domeniului de activitate
 • Experienta intr-o functie de conducere
 • Fara antecedente penale

Candidaţii vor întocmi o lucrare de specialitate cu tema:

„O nouă viziune privind activitatea direcţiei standardizare in vederea îndeplinirii misiunii ASRO ca membru al organismelor europene de standardizare.”

Lucrarea va fi predata in plic sigilat la secretariatul  ASRO pana la data de 19.03.2018.

Concursul va consta in trei probe  si anume: testare limbi străine – proba scrisa(traducere/retroversiune/interviu), testare utilizare MS Office, prezentarea lucrării si susţinerea interviului,

Cererile, insotite de CV si referințe/recomandări, se depun la Oficiul Resurse Umane până la data de 19.03.2018, ora 16.

Concursul va avea loc pe data de 28.03.2018 în sediul ASRO din str.Mendeleev, nr.21-25, sector 1, Bucureşti.                                                           

Tematică

 • Activitatea de standardizare în România
 • Functionarea Asociatiei de Standardizare din România( ASRO)
 • Cunoaşterea cadrului legal al activităţii de standardizare naţionala
 • Cunoaşterea acordurilor internaţionale care guvernează activitatea de standardizare internaţionala (acordul TBT)
 • Cunoaşterea condiţiilor pe care un ONS trebuie sa le îndeplinească pentru a deveni membru al organismelor de standardizare europene si internaţionale
 • Cunoaşterea metodologiei de standardizare naţionale, europene si internaţionale precum si principalele documente de referinţa.

Bibliografie

DIRECTOR GENERAL

Iuliana Chilea