Educaţie despre Standardizare

Standardizarea reprezintă un factor important în ceea ce priveşte competitivitatea întreprinderilor la nivel naţional, regional şi mondial. Standardele îşi fac simţită prezenţa în mai toate sectoarele economice, fiind instrumente suport pentru domenii importante, precum utilizarea durabilă a resurselor, siguranţa şi calitatea produselor, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, energia şi, nu în ultimul rând, inovarea.

Actuala economie globalizată a împins standardizarea în centrul atenţiei, făcând-o să devină dezirabilă şi necesară datorită principalei sale caracteristici, de instrument care intensifică comerțul şi încurajează inovarea.

Educaţia despre standardizare este necesară, în principal, dar nu numai, pentru generaţiile viitoare de ingineri, antreprenori, manageri, juriști, economiști, biologi și medici, aceştia având nevoie atât de familiarizarea cu modul de utilizare al standardelor, cât şi cu posibilităţile şi oportunităţile pe care le pot specula prin participarea la procesul de standardizare.

Odată realizat acest lucru şi prin includerea standardizării încă de la început în proiectele sau afacerile lor, toate avantajele pe care standardizarea le poate oferi, îşi vor face simțită prezența.

Educaţia despre standardizare se referă, mai exact, la educarea elevilor și a studenţilor în cadrul curriculumului adresat lor, dar și la învățământul formal profesional, adresat directorilor executivi, managerilor, angajaţilor din sfera marketingului sau a aprovizionării. Cursurile dedicate formării profesionale pot include utilizările şi beneficiile standardelor, importanţa strategică a standardizării pentru afaceri şi competitivitate, în special la nivel european. 

Mai mult, trebuie ținut cont și de faptul că  modul de implementare al standardelor în business şi modul de manifestare al cercetării și inovării în industrie influenţează conţinutul viitoarelor standarde.

În România, deși învățământul universitar are un nivel calitativ ridicat, noţiunile fundamentale despre standardizare – parte importantă a activităţilor economice (tehnice şi sociale) – nu au ajuns la nivelul altor ţări cu vechime în acest domeniu.

Cu toate acestea, decalajul existent se poate recupera într-un timp relativ scurt. În primul rând, printr-o politică la nivel naţional și regional și prin cooperarea activă dintre guvern, industrie, organismul naţional de standardizare şi instituţiile de învățământ.

Implementarea unui curriculum referitor la standarde și procesul de standardizare la nivel naţional ar putea facilita în mod semnificativ diseminarea informaţiilor şi le poate servi specialiștilor în domeniile în care activează sau în cele în care vor dori să activeze.

Spre exemplu, standardele tehnice sprijină compatibilitatea şi interoperabilitatea dintre multiplele entităţi economice existente pe piaţă. Cu toate acestea, în România nu există încă un curriculum care să includă studierea procesului de standardizare şi a standardelor şi rareori li se recomandă studenţilor să creeze soluţii bazate pe standarde.

Acest lucru reprezintă un impediment în adoptarea noilor tehnologii, din cauza faptului că proaspeţii absolvenţi vor avea cel mai probabil dificultăţi în utilizarea standardelor cu care vor intra în contact la primul loc de muncă.

ASRO – Organismul Național de Standardizare, recunoaște nevoia studenţilor de a lucra cu standardele înainte de absolvire. Activităţile de cercetare, alături de proiectele industriale în care aplicarea de noi tehnologii standardizate este în prim plan, se pot combina cu proiectele studenţilor, ducând la acumularea de experienţă practică în analizarea şi aplicarea standardelor în diverse domenii.

Drept rezultat, studenții obțin o experienţă valoroasă pentru viitoarele lor cariere, iar cadrul academic reprezintă un mediu sigur pentru testarea şi îmbunătăţirea noilor standarde. Acestea pot conduce către o industrie cu aprofundate cunoştinţe despre standarde şi tehnologii care pot fi racordate la propriile interese economice, nevoi şi preocupări. Dezvoltarea economiei româneşti se va putea realiza astfel într-un ritm alert.

În acest sens, ASRO – Organismul Naţional de Standardizare, în colaborare cu Comisia Europeană, prin DG GROW – Direcția Generală pentru Piața Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri, şi Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Business, a organizat pe data de 10 mai Workshopul „Educaţie despre Standardizare”. Invitaţia a fost adresată reprezentanţilor tuturor universităţilor din România.


Workshopul Educație despre Standardizare

În urma discuțiilor de la masa rotundă din finalul evenimentului, s-a constatat nevoia de informare a cetăţenilor despre activitatea de standardizare, avantajele sale și limitele în care aceasta acţionează. Informarea conduce către legitimarea utilizării standardelor, iar mediul universitar reprezintă unul dintre cele mai importante cadre responsabile cu diseminarea informațiilor despre această activitate și despre standarde.

La rândul lor, universitățile pot organiza prin diverse colaborări, școli de vară/iarnă la nivel european, aducând laolaltă atât tinerii interesați de această activitate, cât și cunoștințele necesare pentru o înțelegere mai bună a domeniului standardizării.

Studenții de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați împreună cu
Prof.univ.dr.ing. Lorena Deleanu

În ceea ce priveşte România în mod direct, cadrele universitare au remarcat nevoia implicării Ministerului Educaţiei prin permiterea unei mai mari flexibilităţii în adaptarea prelegerilor academice la nevoile ţării şi ale industriei, întrucât creşterea conştientizării studenţilor referitoare la standarde, precum şi impactul acestora, transcende dimensiunea tehnică a standardelor.

De asemenea, cadrele universitare cer sprijinul universităţilor şi al ministerului pentru a utiliza standardele în scopuri didactice.

În acest context, ASRO a încheiat un Acord de colaborare cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UGAL) în vederea traducerii în limba română a 22 de standarde europene și internaționale, care aparțin comitetului tehnic național de standardizare ASRO/CT 108.

UGAL va pune la dispoziția ASRO o traducere tehnică de specialitate în limba română a standardelor, iar ASRO va desfășura activitățile specifice adoptării acestora.

Masteranzii din anul I de la Facultatea de Inginerie, Modelare și Simulare în Ingineria Mecanică în cadrul cursului „Norme și Standardizare”, au avut ca temă traducerea unor pagini dintr-un standard de interes.

De asemenea, la nivelul ASRO a luat ființă un Grup de lucru destinat ”Educației în standardizare” care a avut prima întâlnire în anul 2017. Cu această ocazie au fost propuse câteva module de curriculum pentru învățământul universitar (pentru învățământul tehnic, economic, medical), dar și pentru învățământul liceal, în special cel tehnic.

Pentru mai multe informații puteți să vă adresați dnei. Dr. Ing. Speranța Stomff, e-mail: speranta.stomff@asro.ro, care deține secretariatul acestui Grup de lucru.