Educația, element fundamental în dezvoltarea societății

De la învățământul preșcolar la cel universitar, de la formarea profesională la coaching, lumea educației este în continuă schimbare și evoluție. Furnizorii de servicii educaționale sunt nevoiți să se adapteze la aceste schimbări și să ofere, în același timp, servicii la un nivel ridicat de calitate.

Noul standard SR ISO 21001:2019 – Organizații educaționale. Sisteme de management pentru organizații educaționale. Cerințe și ghid de utilizare este destinat să răspundă acestei provocări, prin definirea cerințelor unui sistem de management care va ajuta furnizorii de servicii educaționale să răspundă mai bine nevoilor și așteptărilor cursanților și ale altor beneficiari, pentru a obține o mai mare credibilitate.

Educația este un drept de bază, dar este și o parte fundamentală a societății, astfel încât calitatea serviciilor educaționale este preocuparea tuturor. Deși organizațiile educaționale nu pot garanta neapărat succesul cursanților, există totuși multe lucruri pe care acestea le pot face pentru a stimula învățarea și pentru a asigura nivelul de calitate așteptat.

În prezent, în întreaga lume, se pune un accent tot mai mare pe modul în care organizațiile educaționale își evaluează gradul în care acestea îndeplinesc cerințele cursanților și își îmbunătățesc capacitatea de a continua să facă acest lucru.

De aceea, implementarea unui sistem de management pentru organizații educaționale (SMOE) în conformitate cu SR ISO 21001:2019 este absolut necesară, ea aducând numeroase beneficii, precum:

  • o mai bună aliniere a obiectivelor și a activităților organizației educaționale cu politica sa (inclusiv misiunea și viziunea);
  • responsabilitate socială crescută, prin accesul tuturor la o educație incluzivă, echitabilă și de calitate;
  • învățare personalizată și răspuns eficient pentru toți cursanții, dar mai ales pentru cei cu nevoi educaționale speciale și pentru învățământul la distanță etc;
  • procese și instrumente de evaluare consecvente, pentru a demonstra și a crește performanța;
  • credibilitate crescută a organizației;
  • cultură pentru îmbunătățirea organizațională;
  • participare extinsă a părților interesate;
  • stimulare a excelenței și a inovării.

Prin punerea la dispoziție a unui set cuprinzător de practici aplicabile furnizorilor de servicii educaționale din întreaga lume, standardul SR ISO 21001:2019 va contribui la construirea unui sector educațional mai puternic și va avea efecte pozitive în ceea ce privește stimularea inovației și a economiei.

Acest standard poate fi achiziționat de la ASRO, Serviciul Vânzări, e-mail: vanzari@asro.ro.