Cursul: Promovarea unei politici anti-mită – SR ISO 37001:2017

Organismul Naţional de Standardizare – ASRO organizează în data de 07 martie 2019 cursul: Promovarea unei politici anti-mită prin implementarea unui sistem de management în conformitate cu SR ISO 37001:2017. Lector: Ing. Diana Iorga, expert principal standardizare, responsabil cu coordonarea activităţii de standardizare în următoarele comitete tehnice: ASRO/CT 56, 57, 66, 88, 125, 227, 231, 305, 360 și 374, lector pentru cursurile „Creşterea competenţelor de standardizare ale experţilor din Comitetele Tehnice”, „Impactul modificărilor aduse de noua editie SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 asupra organismelor de certificare şi clienţilor acestora” şi multe altele. În octombrie 2017 a absolvit cursul de pregătire referitor la ISO 37001:2016 Sisteme de management anti-mită, organizat de ISO, la Belgrad, pentru ţările membre ISO din Europa şi Asia centrală. Obiectivele cursului: Cursul urmăreşte înţelegerea importanţei implementării unui sistem de management anti-mită pentru a ajuta organizaţia să evite sau să diminueze costurile, riscurile şi pagubele implicării în mituire, să promoveze încrederea în cadrul negocierilor comerciale şi să-şi îmbunătăţească reputaţia. Cursul se adresează organizaţiilor mici, mijlocii şi mari din toate sectoarele, inclusiv din sectoarele public, privat şi fără scop lucrativ. Tematica abordată în timpul cursului: -scurt istoric; -explicaţii ale termenilor utilizaţi; -înţelegerea cerinţelor standardului SR ISO 37001; -modalitatea de implementare în organizaţie a politicilor, procedurilor şi controalelor, în funcţie de riscurile de mituire cărora le este expusă organizaţia; -un scurt ghid de utilizarea a documentului, etc. Grup ţintă: personalul companiilor din sectoarele public, privat şi fără scop lucrativ, care doreşte să promoveze o cultură anti-mită; -auditorii sistemelor de management; -profesionişti în domeniul sistemelor de management (consultanţi, experţi  tehnici, evaluatori, etc.); -alte persoane interesate. Atuuri ale participării la cursurile de formare organizate de ASRO: -10% reducere la achiziţionarea oricărui standard menţionat în acest anunţ, -10% reducere din preţul cursului pentru membrii ASRO, -conţinut bogat de informaţii axat pe dezvoltarea de competenţe concrete şi de mare actualitate, -pronunţat caracter practic, utilizarea metodelor interactive (studii de caz, lucrul pe grupe, elaborarea sub îndrumarea formatorilor a propriilor proiecte), -formatori cu solidă experienţă atât în tematica programului, cât şi în susţinerea sesiunilor de formare în respectivul domeniu, -reduceri pentru mai mulţi cursanţi (minim 5 pers.) din partea aceleiaşi instituţii -reducerile referitoare la curs nu se cumulează, -locaţie centrală.  Finalizarea cursului se va face cu: Certificat de absolvire, eliberat de Organismul Naţional de Standardizare. Loc de desfăşurare curs: Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti – etaj 4, sala 408 – sala de curs ASRO. Durata:  1 zi Data: 07 martie 2019 Preţul: 300 lei /curs/cursant (la care se adaugă TVA), taxa include examinarea, suportul de curs, sală + catering.Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria ASRO. Înscrierile se fac până la data de 05 martie 2019.