Comisia ia măsuri pentru o standardizare mai eficientă în cadrul pieței unice

Comisia Europeană a prezentat joi, 22 noiembrie, un plan de acțiune pentru sporirea eficienței, a transparenței și a securității juridice în ceea ce privește dezvoltarea unor standarde armonizate pentru o piață unică pe deplin funcțională.

 

Aceste standarde, de la dimensiunile colii A4, airbaguri și până la tehnologia 5G, care sunt, în mare parte, aplicate pe bază voluntară și propuse de sectoarele de resort, reduc costurile, promovează inovarea, asigură interoperabilitatea între diferite dispozitive și servicii și ajută întreprinderile să intre pe anumite piețe. UE dispune de standarde armonizate într-o serie întreagă de domenii, cum ar fi substanțele chimice, produsele pentru construcții, produsele cosmetice, siguranța jucăriilor, dispozitivele medicale și ambalajele. Prin măsurile prezentate, Comisia răspunde solicitărilor formulate de părțile interesate și acționează pentru a se asigura că sistemul european de standardizare răspunde provocărilor legate de evoluția tehnologică rapidă, de tendințele economice și modelele de creștere emergente, promovând în același timp sinergia cu standardele internaționale și globale.

Comunicarea oferă o imagine de ansamblu asupra funcționării sistemului european de standardizare, face bilanțul inițiativelor lansate în ultimii ani și prezintă patru acțiuni-cheie pe care Comisia le va întreprinde fără întârziere pentru a spori eficiența, transparența și securitatea juridică pentru actorii implicați în elaborarea de standarde armonizate:

  • eliminarea, cât mai rapid posibil, a standardelor armonizate rămasecare nu sunt încă publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
  • raționalizarea proceselor interne de luare a deciziilor, în special a deciziei de publicare în Jurnalul Oficial a trimiterilor la standardele armonizate;
  • elaborarea unui document de orientarecu privire la aspectele practice ale punerii în aplicare a Regulamentului privind standardizarea;
  • consolidarea, în permanență, a sistemului de consultanți, pentru a sprijini atât realizarea de evaluări rapide și temeinice cu privire la standardele armonizate, cât și publicarea în timp util în Jurnalul Oficial.

Comisia va continua să colaboreze cu toți partenerii relevanți pentru a asigura succesul neîntrerupt al standardizării europene ca piatră de temelie a unei piețe unice pe deplin funcționale.

Planul de acțiune este corelat cu Comunicarea privind piața unică și cu Comunicarea privind îmbunătățirea mediului de investiții în Europa, aceste două comunicări oferind o evaluare dintr-o perspectivă nouă a obstacolelor care nu au fost încă depășite și a oportunităților de realizare a unei piețe unice pe deplin funcționale.

Mai multe informații

Comunicarea privind standardele armonizate

Comunicat de presă: Piața unică: cel mai bun atu al Europei într-o lume în continuă evoluție

Comunicat de presă: Planul Juncker în practică: relansarea investițiilor în Europa

Sursa: Comisia Europeană