Cerințe standardizate care asigură confortul vizual

Standardul SR EN 12665:2019 – Lumină și iluminat. Termeni de bază și criterii pentru specificarea cerințelor de iluminat definește termenii de bază și definițiile de utilizat în toate aplicațiile de iluminat. Acest standard european stabilește, de asemenea, un cadru pentru specificarea cerințelor de iluminat, precizând detalii ale aspectelor care trebuie luate în considerare atunci când se stabilesc acele cerințe.

 

Acolo unde un termen este conținut în Publicația CIE S 017/E:2011 ILV – Vocabular Internațional de Iluminat sau standardul SR CEI 60050-845:2005 – Vocabular Electrotehnic Internațional. Capitolul 845: Iluminat, atunci termenii dați în acest standard sunt identici.

Condițiile de iluminat pentru un spațiu sunt determinate de necesitatea asigurării:

  • unui nivel de iluminare adecvat pentru securitate și deplasare;
  • condițiilor care facilitează performanța vizuală și percepția culorilor;
  • unui confort vizual acceptabil pentru ocupanții spațiului.

Importanța a acestor factori variază pentru diferite aplicații. Acest cadru de bază acoperă aspecte din domeniul vizibilității, fotometriei și colorimetriei, care implică radiații optice naturale și artificiale asupra regiunilor UV, vizibile și IR ale spectrului și cuprinde domenii de aplicare care acoperă toate utilizările de lumină, în interior și în exterior. De asemenea, sunt acoperite inclusiv cerințele privind mediul, energia și durabilitatea, estetica și aspectele biologice.

În capitolul 3 al standardului se regăsesc termenii și definițiile corespunzătoare. Termenii sunt  grupați în funcție specificul lor și anume termeni privind: organul vizual uman și vederea, lumina și culoarea, lumina de zi, echipamentele pentru iluminat, sistemele de iluminat și măsurările în domeniul iluminatului.

Principalele mărimi care trebuie luate în considerare în proiectare, când se determină cerințele de iluminat pentru o aplicație, sunt descrise în capitolul 4. Acești parametri trebuie să fie considerați în forma recomandată în acest capitol. Pentru unii dintre acești parametri, se aleg valorile de referință. Pentru anumite aplicații speciale, pot fi necesari parametrii suplimentari.    

Tot în articolul 4 al standardului sunt tratați și parametrii care trebuie specificați pentru a asigura condițiile vizuale bune și o instalație de iluminat performantă, comuni mai multor aplicații.

Standardul cuprinde și două anexe informative:

  • Anexa A – Explicații suplimentare cu privire la termenii definiți
  • Anexa B – Index al termenilor

Pentru termenii și definițiile referitoare la deschiderile pentru iluminat natural din anvelopa unei încăperi, se pot consulta următoarele standarde:

  • SR EN 12216:2018 – Obloane, jaluzele exterioare și jaluzele interioare. Terminologie, index și definiții
  • SR EN 12519:2019 -Ferestre și uși pentru pietoni. Terminologie

Standardele se pot achiziționa de la ASRO, Departamentul Vânzări, e-mail: vanzari@asro.ro.