ASRO/CT 218 – Mașini și utilaje în construcții

Comitetul tehnic ASRO/CT 218 elaborează standarde în domeniul mașinilor și echipamentelor utilizate în construcții, incluzând prelucrarea agregatelor, construcția drumurilor și întreținerea echipamentelor.

Standardele care aparțin ASRO/CT 218 cuprind: aspecte legate de vocabular, aplicare, clasificare, caracteristici nominale, condiții tehnice, metode de încercare, cerințe de securitate, funcționare, manual pentru întreținere etc.

Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor, ASRO a personalizat cinci colecții de standarde grupate pe tipuri de mașini, cu un discount de 15%, astfel:

  • Mașini pentru lucrări de construcții – conține 48 de standarde, dintre care 36 sunt standarde armonizate. Standardele tratează cerințe de securitate, performanță, metode de încercare și ergonomie pentru mașini de terasament,  mașini de forat și mașini pentru executat tuneluri;
  • Mașini pentru construcția si întreținerea drumurilor – conține 23 de standarde, dintre care 10 sunt standarde armonizate, aplicabile mașinilor de compactat, de stabilizat terenul, de reciclat, de frezat, pentru tratarea suprafețelor rutiere, măturătoarelor, echipamentelor de deszăpezire și de întreținere a zonei adiacente drumurilor. Standardele tratează cerințe de securitate și specifică măsuri pentru eliminarea sau reducerea riscurilor generate de pericole semnificative;
  • Mașini pentru fabricarea si prelucrarea materialelor de construcții  – conține 42 de standarde, dintre care 39 sunt armonizate, aplicabile mașinilor pentru fabricarea și prelucrarea produselor de construcții din beton și silicat de calciu, sticlei plane și sticlei cu goluri, pietrelor naturale, materialelor ceramice, mașinilor de tăiat zidărie, piatră și pardoseli, mașinilor pentru compactarea și netezirea betonului și mașinilor pentru transportat, pulverizat și punere în operă a betonului și mortarului. Standardele tratează cerințe de securitate și specifică măsuri pentru eliminarea sau reducerea riscurilor generate de pericole semnificative;
  • Mașini și echipamente pentru viabilitate pe timp de iarnă  – conține 12 standarde aplicabile plugurilor pentru deszăpezire, mașinilor pentru împrăștiat materiale de degivrare și antiderapante, sistemelor de informare meteorologică, materialelor de dejivrare, dar și mașinilor pentru întreținerea zăpezii pe pârtiile de schi. Standardele tratează cerințe de securitate;
  • Echipamente pentru lucrări de construcții   conține 24 de standarde pentru popi, turnuri mobile de acces și de lucru, eșafodaje, sisteme de sprijinire a șanțurilor, schele și plase de securitate. Standardele tratează aspecte privind proiectarea, performanța și metodele de încercare referitoare la aceste echipamente.

Colecțiile pot fi achiziționate online, direct din magazinul ASRO sau printr-un e-mail la adresa vanzari@asro.ro.