ASRO a participat la Conferința “Achiziții publice ecologice – Resurse de promovare și sprijinire a implementării”

ASRO a participat la Conferința “Achiziții publice ecologice – Resurse de promovare și sprijinire a implementării” care a fost organizată de APMR și a avut loc în data de 18.10.2018 la Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București.

Din partea ASRO, dna Toma Jeni – expert standardizare – a prezentat ”Rolul standardelor în achizițiile publice”  accentuând beneficiile pe care acestea le aduc în cadrul unei achiziții publice: simplificarea procedurilor de achiziții publice, identificarea ușoară a specificațiilor tehnice necesare achiziției publice, transparența procesului de achiziții publice, eliminarea barierelor tehnice în cadrul UE, reducerea costurilor și a riscurilor prin aplicarea unor specificații tehnice recunoscute și multe altele.

Achizițiile publice ecologice pot fi mai ușor implementate când specificațiile tehnice se bazează pe standarde, știut fiind faptul că standardele includ în conținutul lor aspecte privind protecția mediului, eficiența energetică, inovarea, accesibilitatea etc.

De asemenea, folosirea standardelor ca referenţiale în procedura achiziţiilor publice asigură realizarea principiilor generale enunţate de cadrul normativ european și național și anume nediscriminarea, transparenţa și optimizarea costurilor de achiziţie.

De altfel, Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Art 156 (1) b)) prevede că specificaţiile tehnice se definesc prin referire, în urmatoarea ordine, la standarde naţionale care adoptă standarde europene, omologări tehnice europene, standarde internaţionale, alte referinţe de natură tehnică elaborate de organisme de standardizare.

Având în vedere faptul că autoritățile publice din Europa sunt consumatori majori, realizarea de achiziții publice ecologice de către aceștia ar conduce în timp la un consum și o producție sustenabile.

De aceea, achizițiile publice ecologice presupun includerea în procesul de desfășurare a unor criterii ecologice clare și verificabile pentru produse și servicii. Comisia Europeană e elaborat asemenea criterii pentru anumite grupe de produse. În aceste criterii se face referire la standarde, fie direct prin precizarea standardului, fie indirect prin utilizarea sintagmei “conform standardelor europene”.

Iată de ce standardele joacă un rol important în achizițiile publice ecologice!