Apel pentru Consultanții în Standarde Armonizate

În procesul de elaborare a standardelor europene armonizate (cele care prezumă conformitatea cu cerințele legale) o etapă importantă o constituie evaluarea textului proiectului de către un consultant de Nouă Abordare (New Approach Consultants).

Această categorie de consultanți este reprezentată de specialiști din diverse domenii tehnice, cu experiență în domeniul standardizării din cadrul statelor membre.
În data de 19 februarie 2018, a fost lansat un apel privind consultanți cu experiență în standardele europene armonizate (consultanți HAS).

Consultanții HAS vor înlocui actualii consultanți ai „Noii Abordări”. Aceștia vor evalua în ce măsură documentele sau părți ale acestora, elaborate de Organizațiile Europene de Standardizare, sunt conforme cu mandatele de standardizare ale Comisiei Europene și în ce măsură acestea abordează și sprijină cerințele esențiale relevante sau alte cerințe prevăzute de legislația UE relevantă de armonizare.

Apelul este lansat de către Ernst & Young (EY) în contextul unui contract de servicii încheiat cu Comisia Europeană. Acesta se adresează experților dintr-o serie de sectoare tehnice, iar solicitanții își pot exprima interesul pentru unul sau mai multe domenii / legislații specifice.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul DG GROW:
https://ec.europa.eu/growth/content/call-expression-interest-harmonised-standards-consultants_en