A fost publicat programul de lucru CEN-CENELEC pentru anul 2023

În ultimii ani, omenirea a fost supusă unor provocări fără precedent. Anul 2023 se conturează a fi un an decisiv pentru viitorul Europei, nu doar prin prisma aniversării a celor 30 de ani de existență a Pieței Unice Europene. Ca răspuns la provocările pe care le-am avut de înfruntat în ultimii ani, Europa a început un proces de înnoire.

Lupta împotriva încălzirii globale, tranziția digitală, redresarea economică sunt doar câteva dintre procesele de transformare pe care și le-a propus Uniunea Europeană pentru perioada următoare.

După cum este deja demonstrat, standardele europene joacă un rol strategic foarte important. Ele sunt instrumente cheie care oferă soluții de încredere, orientate spre nevoile pieței, pentru a putea trece cu bine atât peste provocările actuale, cât și peste cele viitoare. Dar cel mai important aspect este faptul că standardele europene sunt esențiale pentru sprijinirea politicilor UE.

Recent publicat, Programul de lucru CEN-CENELEC pentru anul 2023 oferă o privire de ansamblu asupra principalelor evoluții în materie de standardizare, dar și asupra celor 14 domenii strategice prioritare identificate de către CEN și CENELEC. Pentru fiecare din ele veți găsi o listă a organismelor implicate în elaborarea standardelor, numărul de standarde publicate de către CEN și CENELEC, cât și o prezentare detaliată a domeniilor în care vor fi elaborate documente de standardizare.

Programul de lucru pune accent pe trei domenii cheie ca răspuns la provocările curente: accesibilitate, durabilitate și tehnologii inteligente. O importanță deosebită este pusă pe sustenabilitate și pe tehnologiile inteligente, deoarece acestea sunt esențiale în realizarea tranziției duble, verde și digitală.

În ultimul capitol al programului este oferită o imagine de ansamblu asupra celor mai importante aspecte strategice care vor ghida CEN și CENELEC în perioada următoare. Printre acestea se regăsește continuarea implementării Strategiei 2030 și cooperarea consolidată cu instituțiile europene în cadrul noii Strategii europene de standardizare.

Programul de lucru poate fi consultat online pe site-ul CEN și CENELEC în două versiuni:

De asemenea, în acest an, Programul de lucru va fi însoțit de #SectorTalks: o serie de videoclipuri în care managerii de proiect CEN și CENELEC vor împărtăși principalele perspective despre domeniul lor de activitate și la așteptările pe care le au pentru anul 2023.