8 Martie, „Eu sunt Generația Egalității: dialog între generații”

În fiecare an, pe data de 8 martie, celebrăm Ziua Internațională a Femeii. Sărbătoarea a fost adoptată în anul 1977, printr-o rezoluție a Adunării Generale a O.N.U. pentru a comemora realizările sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, dar și discriminarea și violența care își fac  în continuare. simțite prezența în mai multe părți ale lumii.

„Eu sunt Generația Egalității: dialog între generații” este tema aleasă pentru acest an de către O.N.U., prin intermediul căreia se dorește promovarea egalității complete de gen, pretutindeni în lume.

Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a lansat în anul 2019 un plan de acțiune în care sunt prezentate prioritățile ISO pentru viitor, printre care se regăsesc și creșterea gradului de conștientizare a importanței standardelor în sprijinul egalității de gen și emanciparea femeilor.  

Secretarul general ISO, Sergio Mujica, explică: „Standardele internaționale sunt instrumente esențiale pentru reducerea inegalităților, crearea durabilității și încurajarea creșterii economice, toate acestea contribuind la îndeplinirea obiectivului de dezvoltare durabilă O.N.U., ODD 5– Egalitatea de gen”.

Egalitatea de gen este o componentă cheie a responsabilității sociale, iar emanciparea femeilor și egalitatea acestora în societate este subliniată în standardul SR ISO 26000, Linii directoare privind responsabilitatea socială.

Standardul își propune să elimine discriminarea și să promoveze egalitatea de gen. Acesta  recomandă ca în structurile de conducere și management ale unei organizații să existe un echilibru între sexe.

De asemenea, prin implementarea standardului în cadrul organizației, se oferă siguranța că nu există discriminare de gen atunci când vine vorba de recrutare, oportunități de carieră și remunerare și asigură că nevoile ambelor sexe sunt luate în considerare în mod egal atât în deciziile, cât și în activitățile unei organizații.

Abordarea nevoilor specifice ale persoanele de sex feminin va contribui la dezvoltarea unor standarde mult mai incluzive pentru toată lumea. În cele din urmă, abordarea responsabilităților de gen va conduce la schimbări și la o lume în care nu va exista discriminare de gen.