Proiectul de twinning – Ucraina

Proiectul de twinning „Consolidarea capacității Organismului Național de Standardizare din Ucraina” a desfășurat pe data de 23 octombrie, ședința de închidere.

Organismul Național de Standardizare din Ucraina a colaborat cu un consorțiul format din organisme naționale de standardizare din: Germania (DIN), Spania (UNE), Austria (ASI) și România (ASRO) pentru a implementa acest proiect pe o perioadă de 24 de luni. Obiectivul general al proiectului a fost consolidarea sistemului de standardizare al Ucrainei, cu accent pe îmbunătățirea climatului de afaceri, competitivitate, inovare din Ucrainei și integrarea acestora pe piața internă a Uniunii Europene prin îmbunătățirea infrastructurii sale naționale de calitate conform standardelor UE și modernizării sistemelor IT adecvate noilor fluxuri de lucru.

În cadrul proiectului, ASRO a condus și finalizat două componente importante:

  • Componenta 1 – Armonizarea legislației din Ucraina cu acquis-ul UE, în special a celei legate de standardizare
  • Componenta 6 – Dezvoltarea unei strategii de sensibilizare a părților interesate din standardizare

Toate obiectivele dorite de către UE, finanțatoarea proiectului, au fost nu numai atinse, ba chiar depășite, beneficiarul exprimându-și încă o dată mulțumirea față de rezultatele proiectului.