Suedia a preluat președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene

sweden2023 logo

Standardele europene sunt esențiale pentru facilitarea tranziției duble, digitală și ecologică, a comerțului, dar și pentru stimularea inovării în cadrul UE. Organizațiile europene de standardizare, CEN și CENELEC împreună cu membrii lor suedezi, SIS (Institutul Suedez de Standarde) și SEK (Svensk Elstandard), salută preluarea președinției Consiliului UE de către Suedia și se angajează să colaboreze pentru o Europă mai verde, mai sigură și mai liberă.

La 1 ianuarie 2023, Suedia a preluat de la Cehia președinția rotativă a Uniunii Europene pentru o perioadă de șase luni. Prioritățile președinției suedeze reflectă pozițiile pe care Suedia le-a susținut în mod tradițional în UE, dar răspund și provocărilor geopolitice și economice actuale cu care se confruntă Uniunea Europeană.
Cele două organizații europene de standardizare CEN și CENELEC, împreună cu membrii lor suedezi, sunt dornice să demonstreze valoarea adăugată a standardelor europene pentru îndeplinirea priorităților președinției suedeze.

  • Securitate – Unitate
    Președinția suedeză va continua să prioritizeze sprijinul economic și militar pentru Ucraina și va contribui, de asemenea, la pregătirea eforturilor în vederea reconstrucției și a integrării Ucrainei în UE. CEN și CENELEC salută acest angajament și vor continua sprijinirea integrării Ucrainei în UE. De asemenea, CEN și CENELEC salută recenta afiliere a organismului de standardizare ucrainean, DSTU, la structurile europene de standardizare. Statutul de afiliat al DSTU va permite Ucrainei să devină parte integrantă a pieței unice și a sistemul european de standardizare.

  • Reziliență – Competitivitate
    CEN și CENELEC salută prioritizarea rezilienței și a competitivității economiei europene. Consolidarea pieței unice și a rezilienței este cheia pentru o Europă puternică, atât la nivel intern, cât și la nivel global. CEN și CENELEC vor continua să sprijine piața unică prin punerea în aplicare a Strategiei Comune 2030, care stabilește baza pentru o îmbunătățire continuă a activității de standardizare. De asemenea, CEN și CENELEC așteaptă cu nerăbdare să sărbătorească cea de-a 30-a aniversare a pieței unice în timpul președinției suedeze. Digitalizarea este esențială pentru a asigura reziliența și competitivitatea UE. Prin urmare, CEN și CENELEC vor continua să contribuie la tranziția digitală prin activitatea de standardizare în domenii importante, cum ar fi inteligența artificială, securitatea cibernetică și tehnologiile cuantice.

  • Prosperitate – Tranziție energetică și verde
    O tranziție ecologică globală este esențială pentru a face față crizei climatice, iar Europa are potențialul de a deveni un lider mondial în domeniu. În acest context, CEN și CENELEC iau parte la angajamentul președinției suedeze pentru o tranziție ecologică și pentru punerea în aplicare a pachetului Fit for 55. Ca semnatari ai Declarației de la Londra, împreună cu întreaga comunitate globală de standardizare, CEN și CENELEC își propun să elaboreze standarde „verzi”. Acest lucru se reflectă și în proiectul celor două organizații de a întocmi „o hartă” cu standardele care sprijină Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. Războiul din Ucraina și volatilitatea prețurilor la energie au arătat lumii importanța tranziției către surse de energie mai curate și mai eficiente. CEN și CENELEC, precum și președinția suedeză, prioritizează o abordare urgentă a problemelor legate de tranziția energetică și sprijinirea inovării în găsirea unor surse de energie alternative. Angajamentul față de tranziția ecologică și energetică se reflectă în activitatea de standardizare la nivel european în domenii precum proiectarea ecologică, managementul mediului și hidrogenul.

  • Valorile democratice și statul de drept

O Europă puternică și rezistentă are nevoie de valori puternice și rezistente. Funcționarea pieței unice și eficiența comerțului european necesită un stat de drept, un climat democratic și drepturi fundamentale pentru toți cetățenii. Ca parte cheie a economiei europene, CEN și CENELEC salută eforturile președinției suedeze de a se asigura că aceste valori și principii sunt respectate.


„Sistemul european de standardizare, bazat pe o abordare voluntară și incluzivă, și-a arătat puterea de a aborda numeroasele provocări cu care se confruntă Europa. Acum, cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a pieței unice, comunitatea CEN și CENELEC este dispusă să continue colaborarea cu președinția suedeză a Consiliului UE și să contribuie la crearea unei Europe mai sigure, mai ecologice și mai libere, pe baza unui parteneriat strategic reînnoit cu instituțiile europene.” a declarat Elena Santiago Cid, director general al CEN și CENELEC.
De asemenea, Annika Andreasen, CEO SIS a afirmat că: „Președinția suedeză a UE reprezintă o oportunitate unică de a aduce în atenție beneficiile sistemului de standardizare și colaborarea acestuia cu factorii de decizie, cu instituțiile UE și cu părțile interesate. Standardele europene își aduc aportul la tranziția verde și digitală și la creșterea rezilienței și competitivității, inclusiv la atingerea obiectivelor climatice și implementarea economiei circulare. Aștept cu nerăbdare următoarele șase luni și sărbătorirea celor 30 de ani de piață unică.”
„SEK împărtășește sentimentul că standardele joacă un rol vital în realizarea unei schimbări pozitive în raport cu prioritățile președinției suedeze. Provocările viitoare sunt rezolvabile prin standardele europene care oferă soluții comune, bazate pe eforturi de colaborare.” este de părere Thomas Korssell, Managing Director SEK.