FAMILIA SR EN ISO 9000 - Sisteme de management al calităţii

Familia de standarde SR EN ISO 9000 a fost elaborată pentru a ajuta organizaţiile, de orice tip sau mărime, să implementeze şi să conducă eficace sistemele de management al calităţii.

Sistemul de management al calității (SMC) este acea parte a sistemului de management al organizației , orientată către obținerea rezultatelor, în raport cu obiectivele calității, pentru satisfacerea necesităților, așteptărilor și cerințelor părților interesate, după caz.

Pe lângă standardele pe care le puteți achiziționa din magazinul online, ASRO vă pune la dispoziție și cursuri de formare profesională, cu lectori profesioniști, pentru auditor și specialist al sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2015

SR EN ISO 9001:2015

Adoptarea unui sistem de management al calităţii este o decizie strategică a unei organizaţii, care poate ajuta la îmbunătăţirea performanţei sale globale şi furnizează o bază solidă pentru iniţiativele de dezvoltare durabilă.

Potenţialele beneficii pentru o organizaţie care implementează un sistem de management al calităţii pe baza acestui standard internaţional sunt:

a) capabilitatea de a furniza în mod consecvent produse şi servicii care satisfac cerinţele clientului şi cerinţele legale şi reglementate aplicabile;

b) facilitarea oportunităţii de creştere a satisfacţiei clientului;

c) luarea în considerare a riscurilor şi oportunităţilor asociate contextului şi obiectivelor sale;

d) capabilitatea de a demonstra conformitatea cu cerinţele specificate ale sistemului de management al calităţii.

SR EN ISO 9001:2015

Standardul specifică cerinţele pentru un sistem de management al calităţii atunci când o organizaţie:

  • are nevoie să demonstreze capabilitatea sa de a furniza consecvent produse şi servicii care satisfac cerinţele clientului şi cerinţele legale şi reglementate aplicabile şi
  • urmăreşte să crească satisfacţia clientului prin aplicarea eficace a sistemului, inclusiv a proceselor pentru îmbunătăţirea sistemului şi asigurarea conformităţii cu cerinţele clientului şi cu cerinţele legale şi reglementate aplicabile.
Cumpără din magazin

SR EN ISO 9004:2018

Succesul durabil al unei organizaţii este obţinut prin capabilitatea sa de a îndeplini necesităţile şi aşteptările clienţilor săi şi ale altor părţi interesate, pe termen lung şi în mod echilibrat. Succesul durabil poate fi obţinut prin managementul eficace al organizaţiei, prin conştientizarea mediului organizaţiei, prin învăţare şi prin aplicarea corespunzătoare a îmbunătăţirilor, a inovaţiilor sau a ambelor.

SR EN ISO 9004 promovează autoevaluarea ca un instrument important pentru analizarea nivelului de maturitate al organizaţiei, referitor la leadershipul, strategia, sistemul de management, resursele şi procesele sale, pentru a identifica punctele tari şi slabe, precum şi oportunităţile de îmbunătăţire, de inovare sau ambele.

Acest standard oferă o perspectivă mai largă asupra managementului calităţii decât SR EN ISO 9001; standardul tratează necesităţile şi aşteptările tuturor părţilor interesate relevante şi furnizează îndrumări pentru îmbunătăţirea continuă şi sistematică a performanţei globale a organizaţiei.

 

SR EN ISO 9004:2018

furnizează linii directoare care iau în considerare atât eficacitatea, cât şi eficienţa sistemului de management al calităţii. Scopul acestui standard este îmbunătăţirea performanţei organizaţiei şi satisfacţiei clienţilor precum şi a altor părţi interesate..

Cumpără din magazin

SR EN ISO 9000:2015

descrie conceptele fundamentale şi principiile managementului calităţii, care sunt aplicabile în mod universal:

  • organizaţiilor care urmăresc succesul durabil prin implementarea unui sistem de management al calităţii;
  • clienţilor care urmăresc să obţină încredere în capabilitatea unei organizaţii de a furniza în mod consecvent produse şi servicii conforme cu cerinţele lor;
  • organizaţiilor care urmăresc să obţină încredere, în lanţul lor de furnizare, că cerinţele referitoare la produse şi servicii vor fi îndeplinite;
  • organizaţiilor şi părţilor interesate care urmăresc să îmbunătăţească comunicarea printr-o înţelegere comună a vocabularului utilizat în managementul calităţii;
  • organizaţiilor care efectuează evaluarea conformităţii cu cerinţele SR EN ISO 9001;
  • furnizorilor de instruire, evaluare sau consultanţă în domeniul managementului calităţii; – elaboratorilor de standarde conexe.

SR EN ISO 9000:2015

 

Familia ISO 9000, abordează diferite aspecte ale managementului calității și conține unele dintre cele mai cunoscute standarde. SR EN ISO 9000:2015 acoperă conceptele de bază și vocabularul.

 

Cumpără din magazin