Eveniment – Standarde pentru o economie circulară

Pe data de 22 septembrie a avut loc la Hotelul Marshal Garden din București workshop-ul „Standarde pentru o economie circulară”.

Evenimentul a fost organizat de ASRO și face parte din cadrul proiectului SA/CEN/GROW/EFTA/000/2017-11, Engaging more standard bodies and national environmental organizations in the environmental aspects of standardization.

Proiectul are ca scop creșterea interacțiunii dintre organismele naționale de standardizare, organizațiile de protecție a mediului și societatea civilă.

Panelul 1 a fost dedicat standardizării și a fost moderat de către partenerii din cadrul proiectului WWF România. Reprezentanții organismului de standardizare din Cipru, ai Organizațiilor Europene de Standardizare, CEN-CENELEC și ai organizațiilor de la nivel național au dezbătut importanța standardelor pentru o piață unică sustenabilă și pentru o economie circulară rezilientă.

Comisia Europeană a solicitat organizațiilor europene de standardizare să elaboreze standarde care să stabilească cerințe în materie de proiectare ecologică și care să facă produsele durabile, reparabile și reciclabile. Bob Brett, consilier al proiectului, a moderat discuțiile organizațiilor implicate în mod direct în implementarea conceptului de economie circulară.

Reprezentanții ECOS – Environmental Coalition on Standards, IRCEM – Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și STRATOS au analizat principalele direcții ale politicilor europene în materie de economie circulară și care sunt pașii care trebuie făcuți pentru a atinge neutralitatea climatică până în anul 2050 conform Pactului Verde European (EU Green Deal).

Prin noua strategie europeană în materie de standardizare, Comisia Europeană subliniază importanța standardelor pentru crearea unei piețe unice reziliente și a unei economii circulare sustenabile.
Standardele europene reprezintă instrumente esențiale care completează legislația UE pentru a ajunge la o economie neutră din punct de vedere climatic. Standardele pot fi folosite pentru a defini anumiți termeni cheie pentru economia circulară, precum „reparabilitate” sau „durabilitatea unui produs”.

Prin crearea unei terminologii universale, conceptele pot fi utilizate nu numai de industrie, ci și de sectorul public ca suport pentru legislație și în scopuri de reglementare. Lipsa unei definiții standardizate a economiei circulare poate duce la interpretarea diferită a indicatorilor care pot deveni ambigui.

Standardele creează astfel cadrul dezvoltării viitoare a economiei circulare. Mai mult, standardele relevante pot fi utilizate în achizițiile publice, oferind siguranța că sunt achiziționate produse compatibile cu conceptul de economie circulară. În domeniul economiei circulare, standardizarea este încă la început de drum. La nivel internațional, ISO a înființat în anul 2018 un comitet tehnic dedicat, în cadrul căruia sunt în curs de elaborare 6 standarde.

Alăturându-se eforturilor comunității europene și internaționale de standardizare, și la cererea părților interesate, ASRO a înființat anul trecut comitetul tehnic național ASRO/CT 398Economie circulară care are ca scop standardizarea domeniului în scopul elaborării și dezvoltării cadrului de aplicare, a liniilor directoare și a cerințelor pentru implementarea activităților tuturor organizațiilor implicate, în vederea maximizării contribuției la Dezvoltarea Durabilă din România.