Concurs Expert Marketing

A  N  U  N  Ţ

 

În baza prevederilor art. 12(1) b şi d, capitolul II din CCM-ASRO Asociaţia de Standardizare din România aduce la cunoştinţă celor interesaţi, că urmează să scoată la concurs:

1 post de Expert Marketing

 Candidatul ideal trebuie să îndeplineasca următoarele cerințe minime:

 1. Absolvent cu diploma de licență de studii superioare de specialitate in marketing;
 2. Experienta relevanta in domeniu- minim 3 ani;
 3. Limbi străine: Engleza – nivel avansat
 4. Competențe în utilizarea Ms Office
 5. Abilități de adaptare, comunicare si lucru in echipă;
 6. Persoana energică, motivată;

Concursul se va desfăşura astfel :

 1. Testare limbă engleza (traducere/retroversiune/oral),
 2. Testare operare Ms Office si utilizare internet
 3. Interviu in care se vor aborda subiecte privind cunoștințele de specialitate teoretice si practice, activitatea relevantă in domeniul marketing si rezultate obținute, exemple de bune practici din activitatea anterioară dar si in legatură cu oferta de produse si servicii ASRO.

Cererile se depun la Oficiul Resurse Umane sau prin e-mail la adesa cariera@asro.ro,  până la data de 12.12.2018

Concursul va avea loc pe data de 19.12.2018,  la ora 9,00 în sediul ASRO din str.Mendeleev nr.21-25, sector 1, Bucureşti.

 

Descrierea postului:

Expert marketing cu atribuții și responsabilități legate de Strategia de marketing ASRO

1.Atributii

 1. Implementează strategia de marketing a instituției și planurile de acțiuni;
 2. Asigură vizibilitatea produselor ASRO pe piață;
 3. Organizează un sistem de servicii oferite, pertinent şi eficient;
 4. Administrează eficient relațiile cu furnizorii;
 5. Asigură suport pentru echipa de vânzări.

2.Sarcini:

BUGET

 1. Asigură îndeplinirea eficientă și la timp a acțiunilor de marketing;
 2. Întocmește împreună cu conducerea direcției proiectul de buget al direcției;
 3. Urmărește și raportează lunar realizarea veniturilor programate prin buget;
 4. Urmărește datele relevante ale vânzărilor ASRO pentru obținerea veniturilor programate prin buget și propune măsuri corespunzătoare de corecție/optimizare;

PRODUSE

 1. Identifică și dezvoltă oportunitățile de piață pentru produsele și serviciile noi, precum și pentru cele existente cu scopul creșterii vânzării produselor și serviciilor ASRO
 1. Întocmește oferta de produse ASRO;
 2. Studiază produse în domeniul standardizării avute în ofertă de alte organisme naționale de standardizare și face propuneri de produse noi;
 3. Face propuneri de adoptare/realizare a versiunii române de standarde cu potențial mare de vânzare;
 4. Face propuneri de prețuri și demersurile necesare de aprobare a acestora .

ANALIZĂ VANZĂRI/CLIENȚI

 1. Întocmește rapoarte de vânzări pe produse și pe furnizori pentru stabilirea grupurilor țintă pentru anume produse;
 2. Realizează cercetări de piață, prelucrează datele obținute și le transmite superiorului ierarhic pentru analiză și decizii;
 3. Analizează potențialul de absorbție al produselor și serviciilor standardizării de către piață;
 4. Detectează categorii noi de clienți potențiali și modul de abordare a cestora;
 5. Abordează clienții mari în vederea realizării de contracte și gestionează derularea acestora;
 6. Urmărește bazele de date clienți pe diferite produse și baza de date de abonați;
 7. Analizează clienții existenți pe tipuri de firme și domenii de activitate;
 8. Face propuneri de îmbunătățire a necesarului de standarde pe tipurile de companii și pe domenii de activitate;

PROMOVARE

 1. Contribuie la dezvoltarea strategiilor și campaniilor de promovare.
 2. Desfășoară acțiuni cu clienții pentru promovarea anumitor profile de standardizare în rândul clienților pe grupuri țintă, sau la clienți individuali;
 3. Contribuie permanent la realizarea de campanii de promovare a produselor prin toate mijloacele (seminarii, articole, newslettere, e-mail, telefon, site, social media etc.)
 4. Întocmește pliante și materiale de prezentare ale produselor;
 5. Oferă informații referitoare la procurarea produselor ASRO;
 6. Îndeplinește orice alte îndatoriri specifice activității de marketing;
 7. Colaborează cu celelalte compartimente în realizarea sarcinilor.

TEMATICA- BIBLIOGRAFIE    

 1. Legea 163/2015
 2. Statutul ASRO
 3. Regulamentul de Organizare si Functionare ASRO
 4. Oferta de produse si servicii ASRO, asro.ro.          

 

DIRECTOR GENERAL

IULIANA CHILEA