Concurs Expert Standardizare

Suntem în căutarea unor colegi/colege care să-și folosească abilitățile de adaptare la nou pentru postul de Expert Standardizare în cadrul Asociației de Standardizare din România.


Ce face un Expert Standardizare?
• Va îndeplini funcția de reprezentant al ASRO în comitetele tehnice, coordonând din punct de vedere metodologic lucrările de standardizare în comitetele tehnice;
• Va studia documentația de standardizare existentă și vei urmări nivelul tehnic al standardelor naționale din domeniul de care vei răspunde în comparație cu standardele internaționale, standardele europene și standardele altor țări;
• Va face propuneri privind elaborarea sau revizuirea standardelor naționale pe baza constatărilor făcute și a politicii generale de standardizare;
• Va răspunde de elaborarea programelor de standardizare ale comitetelor tehnice pe care le vei coordona și de rapoartele anuale de activitate ale acestora;
• Va definitiva dosarele standardelor naționale care se supun aprobării;
• Va avea în grijă desfășurarea anchetei publice privind standardele și respectarea termenelor de vot la proiectele europene și internaționale de standardizare.

Beneficii:

 • Program de lucru flexibil;
 • Echipament necesar activității în mod flexibil;
 • Suportul și disponibilitatea colegilor în ceea ce privește însușirea informațiilor necesare postului;
 • Zile concediu de odihna extra in funcție de vechimea in munca.

Condiții de participare:

 • 3 posturi Expert Standardizare cu studii superioare tehnice în domeniul neelectric, specializari: medicale, constructii, masini si utilaje;
 • Vechime în specialitate preferabil 3 ani;
 • Cunoașterea limbii engleze (traducere, redactare de texte în limba engleză) – nivel avansat;
 • Cunoașterea limbilor franceză sau germană constituie un avantaj;
 • Operare pe calculator (competență MS Office, aplicații de e-mail, serviciu de browser).


Etape desfășurare concurs – Probe eliminatorii:

 1. Test scris limba engleză (traducere din limba engleză în limba română și redactarea unui text în limba engleză);
 2. Testare operare calculator;
 3. Interviu.

  Concursul va avea loc la sediul ASRO din strada Mihai Eminescu, sector2, Bucuresti.

  Bibliografie:
  Legea privind standardizarea natională;
  Statutul ASRO, RI, ROF, CCM-ASRO;
  Regulamentul 1025 (standardizarea europeana).

Inca mai stai pe ganduri?
Aplica acum pe cariera@asro.ro pana la data de 24.05.2024