Comitete Tehnice

Comitet tehnic Stare Denumire Expert ASRO E-mail Raport activ.
CT 1 Activ Maşini electrice rotative Ing. Vladimir GHEORGHIU vladimir.gheorghiu@asro.ro Raport
CT 2 Activ Documentaţie în electrotehnică Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro Raport
CT 3 Activ Transformatoare de putere Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro Raport
CT 4 Activ Tracţiune electrică Dr. Ing. Doina DRAGOMIR doina.dragomir@asro.ro Raport
CT 5 Activ Materiale electroizolante Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro Raport
CT 6 Activ Radiocomunicaţii, telecomunicaţii Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro Raport
CT 8 Activ Aparataj electric de înaltă tensiune Dr. Ing. Doina DRAGOMIR doina.dragomir@asro.ro Raport
CT 9 Activ Aparataj electric de joasă tensiune Ing. Vladimir GHEORGHIU vladimir.gheorghiu@asro.ro Raport
CT 11 Activ Aparate electrice mici Ing. Vladimir GHEORGHIU vladimir.gheorghiu@asro.ro Raport
CT 12 Activ Siguranţe electrice Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro Raport
CT 15 Activ Izolatoare electrice Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro Raport
CT 16 Activ Aparatură nucleară Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro Raport
CT 17 Activ Dispozitive cu semiconductoare Ing. Vladimir GHEORGHIU vladimir.gheorghiu@asro.ro Raport
CT 18 Activitate suspendată Dispozitive piezoelectrice pentru reglajul şi selecţia frecvenţei Ing. Florin NEACȘU florin.neacsu@asro.ro
CT 19 Activ Condiţii, clasificare, încercări de mediu; Aspectele de mediu pentru sistemele şi produsele electrice şi electronice Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro Raport
CT 20 Activitate suspendată Materiale magnetice şi componente magnetice cu ferite Ing. Vladimir GHEORGHIU vladimir.gheorghiu@asro.ro
CT 21 Activitate suspendată Conductoare de bobinaj Ing. Vladimir GHEORGHIU vladimir.gheorghiu@asro.ro
CT 22 Activ Echipamente electromedicale Dr. Ing. Doina DRAGOMIR doina.dragomir@asro.ro Raport
CT 23 Activ Măsurare, comandă şi automatizare în procesele industriale Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro Raport
CT 24 Activ Echipamente electronice de măsură Dr. Ing. Doina DRAGOMIR doina.dragomir@asro.ro Raport
CT 26 Activitate suspendată Electroacustica şi ultrasunete Ing. Florin NEACȘU florin.neacsu@asro.ro
CT 27 Activ Sisteme de alarmă Ing. Valerica CORCIOVA valerica.corciova@asro.ro Raport
CT 29 Activitate suspendată Grade de protecţie Dr. Ing. Doina DRAGOMIR doina.dragomir@asro.ro Raport
CT 30 Activ Compatibilitate electromagnetică şi perturbaţii radioelectrice Dr. Ing. Doina DRAGOMIR doina.dragomir@asro.ro Raport
CT 31 Activ Încălzire electrică industrială Dr. Ing. Doina DRAGOMIR doina.dragomir@asro.ro Raport
CT 34 Activitate suspendată Supraconductivitate Ing. Vladimir GHEORGHIU vladimir.gheorghiu@asro.ro
CT 35 Activ Sisteme de conversie în energie electrică a energiei solare, energiei eoliene şi a energiei valurilor şi mareelor Ing. Vladimir GHEORGHIU vladimir.gheorghiu@asro.ro Raport
CT 36 Activitate suspendată Electronică de putere Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro Raport
CT 37 Activitate suspendată Condensatoare de putere Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro
CT 38 Activ Echipamente laser Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro Raport
CT 39 Activ Sudare şi procedee conexe Ing. Cristina POPA cristina.popa@asro.ro Raport
CT 40 Activ Examinări nedistructive Ing. Cristina POPA cristina.popa@asro.ro Raport
CT 42 Activ Oţeluri şi feroaliaje Ing. Cristina POPA cristina.popa@asro.ro Raport
CT 46 Activitate suspendată Pulberi şi produse sinterizate Mădălina SIMION madalina.simion@asro.ro Raport
CT 47 Activitate suspendată Turnarea metalelor feroase Mădălina SIMION madalina.simion@asro.ro Raport
CT 52 Activ Calitatea apei Ing. Diana IORGA diana.iorga@asro.ro Raport
CT 53 Activ Calitatea aerului Ing. Diana IORGA diana.iorga@asro.ro Raport
CT 54Activitate suspendată Ergonomie Ing. Valerica CORCIOVA valerica.corciova@asro.ro
CT 55 Activ Documentaţie, desen tehnic şi simboluri grafice Ing. Adriana ALEXIUC adriana.alexiuc@asro.ro Raport
CT 56 Activ Sisteme de management şi control statistic Ing. Diana IORGA diana.iorga@asro.ro Raport
CT 58 Activ Metrologie Ing. Adriana ALEXIUC adriana.alexiuc@asro.ro Raport
CT 59 Activ Maşini-unelte şi scule, organe de asamblare şi rulmenţi Ing. Cristina POPA cristina.popa@asro.ro Raport
CT 66 Activ Echipamente pentru sport, spaţii de joacă şi recreere Ing. Diana IORGA diana.iorga@asro.ro Raport
CT 72 Activitate suspendată Aeronautică şi spaţiu Ing. Cristina POPA cristina.popa@asro.ro Raport
CT 76 Activitate suspendată Motoare cu ardere internă Ing. Daniela LULEA daniela.lulea@asro.ro
CT 77 Activ Maşini agricole şi forestiere, tractoare şi tehnici de irigare Ing. Adriana ALEXIUC adriana.alexiuc@asro.ro Raport
CT 78 Activ Vehicule rutiere Ing. Daniela LULEA daniela.lulea@asro.ro Raport
CT 84 Activitate suspendată Transportoare şi accesorii, echipamente de transport continuu şi utilaj minier Ing. Daniela LULEA daniela.lulea@asro.ro
CT 85 Activ Instalaţii de ridicat, cărucioare industriale, ascensoare şi instalaţii de transport pe cablu Ing. Daniela LULEA daniela.lulea@asro.ro Raport
CT 88 Activitate suspendată Produse şi articole de uz casnic Ing. Diana IORGA diana.iorga@asro.ro
CT 89 Activ Robinetărie industrială Mădălina SIMION madalina.simion@asro.ro Raport
CT 95 Activ Produse agroalimentare şi horticole şi metode de analiză Ing. Valentina DINCĂ valentina.dinca@asro.ro Raport
CT 97 Activ Tutun şi produse din tutun, ţigarete electronice şi produse asociate lor Ing. Valentina DINCĂ valentina.dinca@asro.ro Raport
CT 102 Activ Piele, înlocuitori de piele şi confecţii Ing. Valerica CORCIOVA valerica.corciova@asro.ro Raport
CT 103 Activ Textile Ing. Valerica CORCIOVA valerica.corciova@asro.ro Raport
CT 105 Activ Îngrăşăminte chimice, pesticide şi alte produse de uz fitosanitar Ing. Daniela ISĂCESCU daniela.isacescu@asro.ro Raport
CT 106 Activ Camere curate Ing. Cristina Alice STĂNIŞTEANU cristina.stanisteanu@asro.ro Raport
CT 108 Activ Materiale plastice şi cauciuc, metode de analiză şi produse Mihaela MOESCU mihaela.moescu@asro.ro Raport
CT 109 Activ Debitmetrie Ing. Adriana ALEXIUC adriana.alexiuc@asro.ro Raport
CT 111 Activ Ciment, var şi ipsos Ing. Cristina POPA cristina.popa@asro.ro Raport
CT 113 Activ Materiale pentru acoperişuri, izolaţii termice, fonice şi pentru hidroizolaţii Ing. Cristina POPA cristina.popa@asro.ro Raport
CT 114 Activ Plăci şi obiecte sanitare ceramice Ing. Cristina CHIREA cristina.chirea@asro.ro Raport
CT 115 Activ Piatră naturală Ing. Cristina POPA cristina.popa@asro.ro Raport
CT 117 Activitate suspendată Cinematografie, fotografie şi imagerie documentară Cristina NICA cristina.nica@asro.ro
CT 118 Activ Lemn şi produse finite şi semifinite de lemn, maşini şi utilaje pentru prelucrarea lemnului Ing. Adriana ALEXIUC adriana.alexiuc@asro.ro Raport
CT 119 Activitate suspendată Sticlă şi ceramică Ing. Valerica CORCIOVA valerica.corciova@asro.ro
CT 122 Activ Sticlă pentru construcţii Ing. Cristina POPA cristina.popa@asro.ro Raport
CT 125 Activ Securitatea jucăriilor Ing. Diana IORGA diana.iorga@asro.ro Raport
CT 126 Activitate suspendată Giuvaergerie şi bijuterii Ing. Cristina Alice STĂNIŞTEANU cristina.stanisteanu@asro.ro
CT 128 Activ Relee electrice Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro Raport
CT 131 Activ Corpuri de iluminat Dr. Ing. Doina DRAGOMIR doina.dragomir@asro.ro Raport
CT 133 Activitate suspendată Turbine hidraulice Ing. Vladimir GHEORGHIU vladimir.gheorghiu@asro.ro
CT 134 Activ Turbine cu abur Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro Raport
CT 135 Activitate suspendată Condensatoare şi rezistoare pentru echipamente electronice Ing. Florin NEACȘU florin.neacsu@asro.ro
CT 136 Activ Instalaţii electrice în construcţii Ing. Vladimir GHEORGHIU vladimir.gheorghiu@asro.ro Raport
CT 137 Activ Echipamente pentru atmosfere explozive Ing. Vladimir GHEORGHIU vladimir.gheorghiu@asro.ro Raport
CT 138 Activ Fibre optice Ing. Valerica CORCIOVA valerica.corciova@asro.ro Raport
CT 140 Activ Managementul sistemului electroenergetic, schimb de informaţii şi telecomunicaţii asociate Dr. Ing. Doina DRAGOMIR doina.dragomir@asro.ro Raport
CT 143 Activ Sisteme şi echipamente de navigaţie maritimă, instalaţii electrice pentru bordul navelor şi platforme maritime fixe şi mobile Ing. Vladimir GHEORGHIU vladimir.gheorghiu@asro.ro Raport
CT 144 Activ Fiabilitate şi mentenabilitate Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro Raport
CT 145 Activitate suspendată Conectoare, dispozitive de conectare, ghiduri de undă şi structuri mecanice pentru echipament electric şi electronic Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro
CT 146 Activ Transport feroviar Ing. Daniela LULEA daniela.lulea@asro.ro Raport
CT 147 Activ Tehnica frigului Ing. Cristina Alice STĂNIŞTEANU cristina.stanisteanu@asro.ro Raport
CT 148 Activitate suspendată Maşini şi utilaje pentru industria alimentară Ing. Adriana ALEXIUC adriana.alexiuc@asro.roRaport
CT 154 Activitate suspendată Maşini şi utilaje pentru industria textilă, pielărie şi încălţăminte Ing. Adriana ALEXIUC adriana.alexiuc@asro.roRaport
CT 157 Activ Coroziunea şi protecţia anticorozivă a materialelor metalice Mădălina SIMION madalina.simion@asro.ro Raport
CT 158 Activ Calculul curenţilor de scurtcircuit şi aspecte de securitate privind proiectarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor electroenergetice pentru producerea, transportul, distribuţia energiei electrice şi racordarea consumatorilor Dr. Ing. Doina DRAGOMIR doina.dragomir@asro.ro Raport
CT 159 Activ Cabluri electrice Ing. Vladimir GHEORGHIU vladimir.gheorghiu@asro.ro Raport
CT 160 Activ Cabluri pentru telecomunicaţii şi semnalizare Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro Raport
CT 161 Activ Acumulatoare şi tehnologii pentru celule cu combustibil Dr. Ing. Doina DRAGOMIR doina.dragomir@asro.ro Raport
CT 162 Activ Coordonarea izolaţiei Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro Raport
CT 164 Activ Echipamente pentru măsurarea energiei electrice şi controlul sarcinii Dr. Ing. Doina DRAGOMIR doina.dragomir@asro.ro Raport
CT 165 Activ Linii electrice aeriene Dr. Ing. Doina DRAGOMIR doina.dragomir@asro.ro Raport
CT 166 Activ Aparataj de măsurare a mărimilor electrice fundamentale Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro Raport
CT 167 Activ Aspecte referitoare la parametrii sistemelor electroenergetice, conectarea generatoarelor la reţele electrice şi interfaţa utilizatorului cu reţeaua inteligentă Dr. Ing. Doina DRAGOMIR doina.dragomir@asro.ro Raport
CT 169 Activ Materiale, echipament şi structuri marine pentru industriile petrolului şi gazelor naturale Mădălina SIMION madalina.simion@asro.ro Raport
CT 171 Activ Metale neferoase şi aliajele acestora Mădălina SIMION madalina.simion@asro.ro Raport
CT 173 Activ Terminologie, simboluri şi unităţi în electrotehnică Dr. Ing. Doina DRAGOMIR doina.dragomir@asro.ro Raport
CT 175 Activ Electrostatică Ing. Vladimir GHEORGHIU vladimir.gheorghiu@asro.ro Raport
CT 176 Activ Echipamente şi scule pentru lucrări sub tensiune Ing. Vladimir GHEORGHIU vladimir.gheorghiu@asro.ro Raport
CT 180 Activ Seminţe de consum Ing. Valentina DINCĂ valentina.dinca@asro.ro Raport
CT 184 Activitate suspendată Sârme şi produse de sârme Mădălina SIMION madalina.simion@asro.roRaport
CT 186 Activ Alimentări cu apă şi canalizări şi îmbunătăţiri funciare Ing. Cristina POPA cristina.popa@asro.ro Raport
CT 187 Activ Drumuri Ing. Daniela LULEA daniela.lulea@asro.ro Raport
CT 192 Activitate suspendată Mijloace de măsurare pentru timp, masă, presiune şi mărimi termice Ing. Valerica CORCIOVA valerica.corciova@asro.ro
CT 193 Activitate suspendată Tehnologia asamblării componentelor electronice Ing. Vladimir GHEORGHIU vladimir.gheorghiu@asro.ro
CT 196 Activitate suspendată Gestiune şi interschimb de date Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro
CT 199 Activ Construcţii navale Ing. Daniela LULEA daniela.lulea@asro.ro Raport
CT 201 Activ Pompe şi ventilatoare Ing. Adriana ALEXIUC adriana.alexiuc@asro.ro Raport
CT 202 Activ Ţevi de fontă şi oţel Mădălina SIMION madalina.simion@asro.ro Raport
CT 204 Activ Medii digitale de înregistrare pentru interschimbul de date, identificare persoane şi dispozitive asociate Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro Raport
CT 205 Activitate suspendată Limbaje de programare Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro
CT 206 Activitate suspendată Grafică pe calculator Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro
CT 207 Activ Interconexiunea echipamentelor pentru tehnologia informaţiei Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro Raport
CT 208 Activ Tehnici de securitate în informatică Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro Raport
CT 209 Activitate suspendată Telecomunicaţii şi schimbul de informaţii între sisteme Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro
CT 210 Activitate suspendată Seturi şi codări de caractere Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro
CT 216 Activ Echipament de protecţie contra incendiilor Ing. Cristina Alice STĂNIŞTEANU cristina.stanisteanu@asro.ro Raport
CT 217 Activ Securitatea la incendiu în construcţii Ing. Cristina Alice STĂNIŞTEANU cristina.stanisteanu@asro.ro Raport
CT 218 Activ Maşini şi utilaje în construcţii Ing. Daniela LULEA daniela.lulea@asro.ro Raport
CT 220 Activitate suspendată Sisteme şi echipamente de radiocomunicaţii Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro
CT 221 Activitate suspendată Hârtie, carton şi celuloză Ing. Daniela ISĂCESCU daniela.isacescu@asro.ro
CT 223 Activ Securitatea echipamentelor tehnice Ing. Daniela LULEA daniela.lulea@asro.ro Raport
CT 225 Activ Cazane şi instalaţii de cazane industriale Ing. Adriana ALEXIUC adriana.alexiuc@asro.ro Raport
CT 227 Activ Mijloace individuale de protecţie Ing. Diana IORGA diana.iorga@asro.ro Raport
CT 229 Activ Biblioteconomie, informare şi documentare Ing. Daniela ISĂCESCU daniela.isacescu@asro.ro Raport
CT 230 Activ Optică şi instrumente optice Ing. Valentina DINCĂ valentina.dinca@asro.ro Raport
CT 231 Activ Butelii pentru gaz Ing. Adriana ALEXIUC adriana.alexiuc@asro.ro Raport
CT 238 Activ Performanţe şi comenzi automate ale aparatelor de uz casnic şi utilizare similară Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro Raport
CT 239 Activ Securitatea aparatelor electrocasnice şi similare Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro Raport
CT 240 Activ Tehnica iluminatului Ing. Cristina Alice STĂNIŞTEANU cristina.stanisteanu@asro.ro Raport
CT 255 Activ Securitatea uneltelor electrice si neelectrice portabile Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro Raport
CT 258 Activitate suspendată Refractare Mihaela MOESCU mihaela.moescu@asro.roRaport
CT 263 Activitate suspendată Reprezentarea codificată a imaginii şi a informaţiei audio Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro
CT 264 Activitate suspendată Fluide electroizolante Dr. Ing. Doina DRAGOMIR doina.dragomir@asro.roRaport
CT 268 Activitate suspendată Servicii şi reţele de telecomunicaţii Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro
CT 269 Activitate suspendată Servicii de radiocomunicaţii Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro
CT 270 Activ Ambalaje şi mijloace de distribuţie a mărfurilor Ing. Daniela ISĂCESCU daniela.isacescu@asro.ro Raport
CT 274 Activ Protecţia omului împotriva zgomotului şi vibraţiilor Ing. Cristina POPA cristina.popa@asro.ro Raport
CT 276 Activ Acustica în construcţii Ing. Cristina POPA cristina.popa@asro.ro Raport
CT 279 Activ Expunerea corpului uman la câmpuri electromagnetice Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro Raport
CT 281 Activ Performanţa termică a clădirilor şi elementelor de construcţie Ing. Cristina Alice STĂNIŞTEANU cristina.stanisteanu@asro.ro Raport
CT 285 Activ Sol Ing. Diana IORGA diana.iorga@asro.ro Raport
CT 295 Activitate suspendată Mine şi geologie Ing. Daniela LULEA daniela.lulea@asro.ro
CT 298 Activitate suspendată Agenţi activi de suprafaţă, produse cosmetice şi de igienizare Ing. Valentina DINCĂ valentina.dinca@asro.roRaport
CT 299 Activitate suspendată Operaţiuni bancare şi alte servicii financiare Ing. Daniela ISĂCESCU daniela.isacescu@asro.ro
CT 300 Activitate suspendată Coduri de bare Ing. Daniela ISĂCESCU daniela.isacescu@asro.ro
CT 302 Activ Instalaţii de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului Ing. Cristina Alice STĂNIŞTEANU cristina.stanisteanu@asro.ro Raport
CT 303 Activitate suspendată Sisteme şi echipamente electrice pentru aeronave Ing. Vladimir GHEORGHIU vladimir.gheorghiu@asro.ro
CT 305 Activ Aparate de uz casnic consumatoare de combustibil Ing. Diana IORGA diana.iorga@asro.ro Raport
CT 311 Activ Descărcătoare Dr. Ing. Doina DRAGOMIR doina.dragomir@asro.ro Raport
CT 312 Activ Transformatoare de mică putere Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro Raport
CT 318 Activ Uşi, ferestre, elemente de închidere şi accesorii pentru construcţii Ing. Cristina POPA cristina.popa@asro.ro Raport
CT 319 Activitate suspendată Informatică medicală Ing. Valentina DINCĂ valentina.dinca@asro.ro
CT 320 Activ Carburanţi şi combustibili gazoşi şi lichizi, lubrifianţi şi produse derivate, de origine petrolieră, sintetică şi biologică Ing. Daniela ISĂCESCU daniela.isacescu@asro.ro Raport
CT 321 Activ Beton şi prefabricate din beton Ing. Cristina POPA cristina.popa@asro.ro Raport
CT 323 Activ Managementul mediului Ing. Diana IORGA diana.iorga@asro.ro Raport
CT 324 Activ Pardoseli şi materiale pentru pardoseli şi pereţi Ing. Cristina POPA cristina.popa@asro.ro Raport
CT 326 Activ Structuri de lemn şi structuri metalice în construcţii Ing. Cristina POPA cristina.popa@asro.ro Raport
CT 331 Activitate suspendată Tehnologia combustibililor nucleari Ing. Daniela ISĂCESCU daniela.isacescu@asro.ro
CT 332 Activ Formare profesională, responsabilitate socială şi managementul proiectelor şi activelor Ing. Diana IORGA diana.iorga@asro.ro Raport
CT 333 Activ Vehicule electrice destinate circulaţiei pe drumurile publice, cărucioare electrice industriale şi echipamente electrice asociate Dr. Ing. Doina DRAGOMIR doina.dragomir@asro.ro Raport
CT 335 Activ BIM şi sustenabilitatea mediului construit Ing. Cristina CHIREA cristina.chirea@asro.ro Raport
CT 336 Activitate suspendată Depozitarea sigură a banilor, valorilor şi documentelor Ing. Daniela ISĂCESCU daniela.isacescu@asro.ro
CT 337 Activitate suspendată Interschimb electronic de date - EDI Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro
CT 338 Activ Lacuri, vopsele, cerneluri, răşini, pigmenţi anorganici şi adezivi Mihaela MOESCU mihaela.moescu@asro.ro Raport
CT 343 Activ Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri Ing. Cristina CHIREA cristina.chirea@asro.ro Raport
CT 345 Activ Sisteme de comandă şi de informatizare a transporturilor Ing. Vladimir GHEORGHIU vladimir.gheorghiu@asro.ro Raport
CT 346 Activ Protecţia împotriva trăsnetului Dr. Ing. Doina DRAGOMIR doina.dragomir@asro.ro Raport
CT 347 Activ Zidărie şi structuri pentru zidărie Ing. Cristina CHIREA cristina.chirea@asro.ro Raport
CT 357 Activ Gaze naturale şi analiza gazelor Ing. Diana IORGA diana.iorga@asro.ro Raport
CT 358 Activ Explozivi de uz civil Ing. Adriana ALEXIUC adriana.alexiuc@asro.ro Raport
CT 359 Activ Informaţii geografice Mihaela MOESCU mihaela.moescu@asro.ro Raport
CT 360 Activ Caracterizarea deşeurilor şi a nămolurilor Ing. Diana IORGA diana.iorga@asro.ro Raport
CT 361 Activ Geotehnică Ing. Cristina CHIREA cristina.chirea@asro.ro Raport
CT 364 Activ Geosintetice Ing. Valerica CORCIOVA valerica.corciova@asro.ro Raport
CT 365 Activitate suspendată Calificarea întreprinderilor de construcţii Ing. Cristina POPA cristina.popa@asro.roRaport
CT 367 Activ Bere, vin şi băuturi alcoolice derivate Ing. Valentina DINCĂ valentina.dinca@asro.ro Raport
CT 372 Activitate suspendată Produse chimice şi metode de analiză Ing. Valentina DINCĂ valentina.dinca@asro.ro Raport
CT 373 Activ Servicii Ing. Daniela ISĂCESCU daniela.isacescu@asro.ro Raport
CT 374 Activ Evaluarea conformităţii Ing. Diana IORGA diana.iorga@asro.ro Raport
CT 375 Activ Sisteme şi echipamente audio, video şi multimedia Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro Raport
CT 376 Activ Securitate Ing. Cristina POPA cristina.popa@asro.ro Raport
CT 377 Activ Medicale Ing. Valentina DINCĂ valentina.dinca@asro.ro Raport
CT 378 Activ Nanotehnologii Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro Raport
CT 380 Activ Conservarea bunurilor culturale Ing. Cristina POPA cristina.popa@asro.ro Raport
CT 381 Activitate suspendată Servicii de chirurgie estetică Ing. Valentina DINCĂ valentina.dinca@asro.ro Raport
CT 382 Activ Tehnologie grafică Ing. Daniela ISĂCESCU daniela.isacescu@asro.ro Raport
CT 383 Activ Managementul inovării Ing. Diana IORGA diana.iorga@asro.ro Raport
CT 384 Activ Criminalistica Ing. Valerica CORCIOVA valerica.corciova@asro.ro Raport
CT 387 Activ Profesii pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii Ing. Adrian COLGIU adrian.colgiu@asro.ro Raport
CT 388 Activ Facturare electronică, achiziţie publică electronică şi colectare a datelor de audit Ing. Florin NEACŞU florin.neacsu@asro.ro Raport
CT 389 Activ Comitetul consumatorului Mihaela MOESCU mihaela.moescu@asro.ro Raport
CT 390 Activ Fabricaţia aditivă Mădălina SIMION madalina.simion@asro.ro Raport
CT 392 Activ Managementul energiei Ing. Cristina Alice STĂNIŞTEANU cristina.stanisteanu@asro.ro Raport
CT 393 Activ Coşuri de fum Ing. Cristina CHIREA cristina.chirea@asro.ro Raport
CT 394 Activ Foraje pentru apă şi geotermale Ing. Cristina Alice STĂNIŞTEANU cristina.stanisteanu@asro.ro Raport
CT 395 Activ Hidrogen în sisteme de energie Ing. Cristina Alice STĂNIŞTEANU cristina.stanisteanu@asro.ro Raport
CT 396 Activ Câini de asistenţă Mihaela MOESCU mihaela.moescu@asro.ro Raport
CT 397 Activ Dezvoltare sustenabilă a infrastructurilor inteligente din cadrul oraşelor şi comunităţilor Dr. Ing. Doina DRAGOMIR doina.dragomir@asro.ro Raport