Lista

ASRO/CT 357 – Gaze naturale şi analiza gazelor

  • SR 11050:2015Instalaţii de gaze naturale. Terminologie

ASRO/CT 383 – Managementul inovării

  • SR 13547-1:2012Model de dezvoltare a afacerii prin inovare. Partea 1: Managementul inovării. Principii generale şi linii directoare
  • SR 13547-2:2012Model de dezvoltare a afacerii prin inovare. Partea 2: Managementul proprietăţii intelectuale. Principii generale şi linii directoare
  • SR 13547-3:2012Model de dezvoltare a afacerii prin inovare. Partea 3: Transfer tehnologic. Principii generale şi linii directoare