Tipul organizaţieiTaxă Anuală (lei)Observaţii
Persoane juridice constituite în vederea desfăşurării de activităţi cu scop patrimonial (societăţi comerciale, societăţi cu răspundere limitată, societăţi în comandită simplă, societăţi în comandită pe acţiuni)560 + TVA
Persoane juridice constituite în vederea desfăşurării de activităţi cu scop patrimonial care îndeplinesc statutul de MICROÎNTREPRINDERE, în condiţiile
prevăzute de lege
246 + TVAEste necesară Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal
Persoane juridice fără scop patrimonial (asociaţii profesionale, uniuni, federaţii, patronate)560 + TVA
Persoane juridice constituite în vederea desfăşurării de activităţi cu scop patrimonial care sunt MEMBRI ASRO

418 + TVA

Persoane juridice fără scop patrimonial care sunt MEMBRI ASRO

246 + TVA

Persoane juridice fără scop patrimonial care promovează şi apără interese cu caracter social (de protecţie a muncii, familiei, copilului, a intereselor consumatorilor etc.), cultural, de protecţie a mediului, membri sau nemembri ASRO126 + TVA
Persoane fizice, cu excepţia persoanelor pensionate126 + TVAEste necesară prezentarea CV-ului şi semnarea declaraţiei pe proprie raspundere
Persoane fizice AUTORIZATE126 + TVA
Instituţii publice, indiferent de nivelul la care se manifestă (centrale sau locale), de domeniul în care îşi manifestă autoritatea (legislativ, executiv sau judecătoresc), de obiectul activităţii (administrativ sau de specialitate) şi de modul de finanţare (de la buget, mixtă, resurse proprii sau fonduri extrabugetare)
Exemple de instituţii care fac parte din acestă categorie: ministere, autorităţi de reglementare, control, supraveghere, alte autorităţi de specialitate, primării, consilii judeţene, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, instituţii de învăţământ şi medicale ş.a.
0