Agroalimentare

Construcții

Echipamente Mașini și Utilaje

Medicale

Mediu

Metale și Produse Metalice

Produse Chimice

Securitate și Protecție Împotriva Incendiilor

Servicii

Sisteme de Management

Transporturi

Energie Electrică

Electronică, Tehnologia Informației și Comunicațiilor

Echipamente Electrice și Electronice

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniile terminologiei, calității, securității, eșantionării, metodelor de încercare, de analiză și/sau de verificare, a compoziției și a altor aspecte privind produsele agroalimentare, horticole, inclusiv privind produsele ecologice și alte produse realizate în condiții specifice, privind semințele de oleaginoase și produse din acestea, semințele de cereale și produse din acestea, uleiurile de origine vegetală și animală, amidonul și produsele dulci, privind berea, vinul și băuturile alcoolice derivate, privind tutunul și produsele din tutun, precum și țigaretele electronice și produsele asociate lor, în domeniul sănătății animale, incluzând efectuarea metodelor de diagnostic, controlul calității reagenților de diagnostic și managementul datelor și în domeniul managementului siguranței alimentelor.

Coordonator sector: Ing. Andreea Haydri-Bragă

COMITETE TEHNICE

ASRO/CT 95 - Produse agroalimentare și horticole și metode de analiză
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Andreea HAYDRI-BRAGĂ

STARE

ACTIV

ASRO/CT 97 - Tutun și produse din tutun, țigarete electronice și produse asociate lor
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Andreea HAYDRI-BRAGĂ

STARE

ACTIV

ASRO/CT 180 - Semințe de consum
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Andreea HAYDRI-BRAGĂ

STARE

ACTIV

ASRO/CT 367 - Bere, vin și băuturi alcoolice derivate
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Andreea HAYDRI-BRAGĂ

STARE

ACTIV

ASRO/CT 399 - Analize de diagnostic în sănătate animală
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Andreea HAYDRI-BRAGĂ

STARE

ACTIV

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul proiectării structurale, în domeniul materialelor și produselor pentru construcții, al performanței termice a clădirilor și a elementelor de clădire, al instalațiilor pentru construcții.

Coordonator sector: Ing. Cristina Chirea

SubSECTOR: proiectare structurală

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul proiectării structurale și geotehnice a construcțiilor civile, industriale și agrozootehnice, în domeniul dispozitivelor antiseismice,  în domeniul sustenabilității mediului construit și al modului de lucru colaborativ Building Information Modelling (BIM). 

COMITETE TEHNICE

ASRO/CT 335 - BIM și sustenabilitatea mediului construit
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Cristina CHIREA

STARE

ACTIV

ASRO/CT 343 - Bazele proiectării și eurocoduri pentru structuri
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Cristina CHIREA

STARE

ACTIV

ASRO/CT 361 - Geotehnică
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Cristina CHIREA

STARE

ACTIV

SubSECTOR: MATERIALE ȘI PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚII

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul materialelor și produselor pentru construcții, ciment, var și ipsos,  sticlă pentru construcții, beton și prefabricate din beton, pardoseli și materiale pentru pardoseli și pereți, al materialelor pentru acoperișuri, izolații termice, fonice și pentru hidroizolații, în domeniul pietrei naturale, al zidăriei și structurilor pentru zidărie, al produselor geosintetice, al coșurilor de fum și al obiectelor sanitare ceramice.

COMITETE TEHNICE

ASRO/CT 114 - Plăci și obiecte sanitare ceramice
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Cristina CHIREA

STARE

ACTIV

ASRO/CT 115 - Piatră naturală
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Cristina CHIREA

STARE

ACTIV

ASRO/CT 347 - Zidărie și structuri pentru zidărie
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Cristina CHIREA

STARE

ACTIV

ASRO/CT 364- Geosintetice
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Cristina CHIREA

STARE

ACTIV

ASRO/CT 393 - Coșuri de fum
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Cristina CHIREA

STARE

ACTIV

ASRO/CT 111 - Ciment, var și ipsos
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Sebastian CHIRIȚĂ

STARE

ACTIV

ASRO/CT 122 - Sticlă pentru construcții
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Sebastian CHIRIȚĂ

STARE

ACTIV

ASRO/CT 318 - Uși, ferestre, elemente de închidere și accesorii pentru construcții
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Sebastian CHIRIȚĂ

STARE

ACTIV

ASRO/CT 321 - Beton și prefabricate din beton
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Sebastian CHIRIȚĂ

STARE

ACTIV

ASRO/CT 324 - Pardoseli și materiale pentru pardoseli și pereți
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Sebastian CHIRIȚĂ

STARE

ACTIV

SubSECTOR: PERFORMANȚA TERMICĂ A CLĂDIRILOR

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul performanței termice a clădirilor și elementelor de clădire

COMITETE TEHNICE

ASRO/CT 281 - Performanța termică a clădirilor și elementelor de clădire
EXPERT STANDARDIZARE

Dr. Ing. Cristina STĂNIȘTEANU

STARE

ACTIV

SubSECTOR: INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul instalațiilor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului utilizate în construcții, în domeniul instalațiilor electrice în construcții și în domeniul instalațiilor sanitare

COMITETE TEHNICE

ASRO/CT 136 - Instalații electrice în construcții
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Vladimir GHEORGHIU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 186 - Alimentări cu apă și canalizări și îmbunătățiri funciare
EXPERT STANDARDIZARE

Chim. Mihaela MOESCU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 240 - Tehnica iluminatului
EXPERT STANDARDIZARE

Dr. Ing. Cristina STĂNIȘTEANU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 302 - Instalații de încălzire, ventilare și condiționare a aerului
EXPERT STANDARDIZARE

Dr. Ing. Cristina STĂNIȘTEANU

STARE

ACTIV

Domeniu de activitate: Standardizarea pentru scule, dispozitive, mașini unelte, echipamente diverse și utilaje pentru diverse industrii de prelucrare, agricole sau de construcții, precum și securitatea echipamentelor tehnice 

Coordonator sector: Ing. Daniela Lulea

Comitete tehnice

ASRO/CT 59 -Mașini-unelte și scule, organe de asamblare și rulmenți
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Roxana CREANGĂ

STARE

ACTIV

ASRO/CT 77 - Mașini agricole și forestiere, tractoare și tehnici de irigare
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adriana ALEXIUC

STARE

ACTIV

ASRO/CT 84 - Transportoare și accesorii, echipamente de transport continuu și utilaj minier
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Roxana CREANGĂ

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 148 - Mașini și utilaje pentru industria alimentară
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adriana ALEXIUC

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 154 - Mașini și utilaje pentru industria textilă, pielărie și încălțăminte
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adriana ALEXIUC

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 201 - Pompe și ventilatoare
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adriana ALEXIUC

STARE

ACTIV

ASRO/CT 218 - Mașini și utilaje în construcții
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Roxana CREANGĂ

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 223 - Securitatea echipamentelor tehnice
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Roxana CREANGĂ

STARE

ACTIV

Domeniu de activitate: Standardizare în domeniile dispozitivelor medicale, echipamentelor electromedicale, informaticii medicale, serviciilor medicale și managementului calității în domeniul medical.

Coordonator sector: Ing. Roxana Creangă

Comitete tehnice

ASRO/CT 22 - Echipamente electromedicale
EXPERT STANDARDIZARE

Dr. Ing. Doina DRAGOMIR

STARE

ACTIV

ASRO/CT 319 - Informatică medicală
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Roxana CREANGĂ

STARE

ACTIV

ASRO/CT 377 - Medicale
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Roxana CREANGĂ

STARE

ACTIV

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniile calității apei și aerului, solului și mediilor de cultură, ambalajelor și mijloacelor de transport a acestora, a impactului asupra mediului a deșeurilor de ambalaje, inclusiv reciclarea lor, sistemelor de management de mediu, ecoetichetării de mediu și auditului de mediu, a procedurilor pentru determinarea caracteristicilor deșeurilor și a comportamentului, în special proprietățile de levigare, colectării și transportului deșeurilor, metodelor de caracterizare a nămolurilor și a produselor rezultate din colectarea apelor pluviale, apelor uzate urbane, stațiilor de epurare, precum și în domeniile biocombustibililor, biomasei și a produselor de origine biologică, economiei circulare.

Coordonator sector: Ing. Diana Iorga

Comitete tehnice

ASRO/CT 52 - Calitatea apei
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Diana IORGA

STARE

ACTIV

ASRO/CT 53 - Calitatea aerului
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Diana IORGA

STARE

ACTIV

ASRO/CT 270 - Ambalaje și mijloace de distribuție a mărfurilor
EXPERT STANDARDIZARE

Chim. Daniela ISĂCESCU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 285 - Sol
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Daniela IORGA

STARE

ACTIV

ASRO/CT 323 - Managementul mediului
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Daniela IORGA

STARE

ACTIV

ASRO/CT 360 - Caracterizarea deșeurilor și a nămolurilor
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Daniela IORGA

STARE

ACTIV

ASRO/CT 398 - Economie circulară
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Daniela IORGA

STARE

ACTIV

Domeniu de activitate: Standardizarea pulberilor metalice, a metalelor, a aliajelor metalice și a produselor metalice, în raport cu terminologia, definirea, clasificarea, prelevarea probelor, metodele de încercare, analiza chimică și cerințele tehnice de livrare a produselor din industria metalurgică. Un număr important de standarde elaborate în cadrul sectorului metale și produse metalice susțin cerințele Directivei privind echipamentele sub presiune, ale Directivei privind recipientele sub presiune și ale Regulamentului (UE) nr. 305/2011 privind produsele pentru construcții.

Coordonator sector: Ing. Chim. Mădălina SIMION

Comitete tehnice

ASRO/CT 42 - Oțeluri și feroaliaje
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Chim. Mădălina SIMION

STARE

ACTIV

ASRO/CT 46 - Pulberi și produse sinterizate
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Chim. Mădălina SIMION

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 47 - Turnarea metalelor feroase
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Chim. Mădălina SIMION

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 89 - Robinetărie industrială
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Chim. Mădălina SIMION

STARE

ACTIV

ASRO/CT 157 - Coroziunea și protecția anticorozivă a materialelor metalice
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Chim. Mădălina SIMION

STARE

ACTIV

ASRO/CT 171 - Metale neferoase și aliajele acestora
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Chim. Mădălina SIMION

STARE

ACTIV

ASRO/CT 184 - Sârme și produse de sârme
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Chim. Mădălina SIMION

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 295 - Mine și geologie
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Chim. Mădălina SIMION

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 202 - Țevi de fontă și oțel
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Chim. Mădălina SIMION

STARE

ACTIV

Domeniu de activitate: Standardizarea terminologiei, specificațiilor, metodelor de încercare, a clasificărilor și a aspectelor de mediu ale produselor chimice, agenți tensioactivi, substanțe dezinfectante și antiseptice și produse cosmetice, materiale de acoperire precum vopsele, lacuri dar și a produselor conexe, adezivi, pigmenți, coloranți și diluanți, a produselor derivate de la piroliza cărbunelui, a produselor chimice organice și anorganice, materiilor prime și auxiliare utilizate la obținerea aluminiului, în domeniul materialelor plastice și cauciucului, a produselor semifinite și finite din materiale termoplastice, termorigide, materiale plastice celulare, materiale plastice degradabile, elastomeri termoplastici, materiale de ranforsare și materiale compozite pentru mase plastice precum și a articolelor tehnice de cauciuc, în domeniul îngrășămintelor chimice, a amendamentelor calcice și/sau magneziene necesare îmbunătățirii și corectării acidității solurilor, terminologia și etichetarea, eșantionarea, proprietățile fizice, proprietățile chimice, metodele de analiză chimică, dozarea principalelor elemente (calciu, magneziu, azot, sulf) din îngrășăminte; standardizarea privind compoziția, proprietățile, metodele de încercare în domeniul pesticidelor, fungicidelor, biostimulatorilor, care se utilizează în agricultură.

Coordonator sector: Chim. Mihaela Moescu

Comitete tehnice

ASRO/CT 105 - Îngrășăminte chimice, pesticide și alte produse de uz fitosanitar
EXPERT STANDARDIZARE

Chim. Daniela ISĂCESCU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 108 - Materiale plastice și cauciuc, metode de analiză și produse
EXPERT STANDARDIZARE

Chim. Mihaela MOESCU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 298 - Agenți activi de suprafață, produse cosmetice și de igienizare
EXPERT STANDARDIZARE

Chim. Daniela ISĂCESCU

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 372 - Produse chimice și metode de analiză
EXPERT STANDARDIZARE

Chim. Mihaela MOESCU

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul gestionării situațiilor de criză, a dezastrelor naturale și industriale, inclusiv protecția împotriva incendiilor și securitatea la incendiu în construcții

Coordonator sector: Dr. Ing. Cristina Stănișteanu

Comitete tehnice

ASRO/CT 216 - Echipament de protecție contra incendiilor
EXPERT STANDARDIZARE

Dr. Ing. Cristina STĂNIȘTEANU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 217 - Securitatea la incendiu în construcții
EXPERT STANDARDIZARE

Dr. Ing. Cristina STĂNIȘTEANU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 358 - Explozivi de uz civil
EXPERT STANDARDIZARE

Chim. Mihaela MOESCU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 376 - Securitate
EXPERT STANDARDIZARE

Dr. Ing. Cristina STĂNIȘTEANU

STARE

ACTIV

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniul serviciilor de turism, poștale, de traducere și interpretare, de transport, de e-learning, al serviciilor funerare, de curățenie, de înfrumusețare, de chirurgie estetică, în domeniul schimbului de informații digitale în industria asigurărilor, al serviciilor pentru agenți imobiliari, al serviciilor de câini de asistență pentru persoane cu dizabilități. Include și elaborarea de standarde orizontale pentru prestarea serviciilor.

Coordonator sector: Chim. Daniela Isăcescu

Comitete tehnice

ASRO/CT 373 - Servicii
EXPERT STANDARDIZARE

Chim. Daniela ISĂCESCU

STARE

ACTIV

GRUPURI DE LUCRU:
 • GL 1 Standarde orizontale pentru prestarea serviciilor
 • GL 2 Servicii de turism
 • GL 3 Servicii poștale
 • GL 4 Servicii de traducere și interpretare
 • GL 5 Servicii de e-learning
 • GL 6 Servicii de transport
 • GL 7 Servicii de înfrumusețare
 • GL 8 Servicii de chirurgie estetică
 • GL 9 Schimbul de informații digitale în industria asigurărilor
 • GL 10 Servicii funerare
 • GL 11 Alte servicii
ASRO/CT 396 - Câini de asistență
EXPERT STANDARDIZARE

Chim. Mihaela MOESCU

STARE

ACTIV

Domeniu de activitate: Standardizare în domeniile sistemelor de management, analizei valorii, metodelor statistice, formării profesionale a adulților, responsabilității sociale, managementului proiectelor și activelor, evaluării conformității, inovării și metodelor, abordărilor și practicilor care facilitează încorporarea inovării în procesele organizațiilor.

Coordonator sector: Ing. Diana Iorga

Comitete tehnice

ASRO/CT 56 - Sisteme de management și control statistic
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Diana IORGA

STARE

ACTIV

ASRO/CT 374 - Evaluarea conformității
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Diana IORGA

STARE

ACTIV

ASRO/CT 383 - Managementul inovării
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Diana IORGA

STARE

ACTIV

Domeniu de activitate: Standardizare din domeniile rutier, feroviar, naval, aerian și transport inteligent pentru o mai bună coordonare dintre necesitățile în legătură cu standardizarea și dezvoltarea acestui sector economic din România. Standardizarea în acest sector promovează un transport eficient și sustenabil, multe dintre temele de standardizare fiind în legătură cu legislația europeană referitoare la interoperabilitatea sistemului feroviar european, transportul intermodal, transportul inteligent, ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice și instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi.

Coordonator sector: Ing. Daniela Lulea

Comitete tehnice

ASRO/CT 4 - Tracțiune electrică
EXPERT STANDARDIZARE

Dr. Ing. Doina DRAGOMIR

STARE

ACTIV

ASRO/CT 72 - Aeronautică și spațiu
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Daniela LULEA

STARE

ACTIV

ASRO/CT 78 - Vehicule rutiere
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Daniela LULEA

STARE

ACTIV

ASRO/CT 146 - Transport feroviar
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Daniela LULEA

STARE

ACTIV

ASRO/CT 187 - Drumuri
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Daniela LULEA

STARE

ACTIV

ASRO/CT 199 - Construcții navale
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Daniela LULEA

STARE

ACTIV

ASRO/CT 303 - Sisteme și echipamente electrice pentru aeronave
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Vladimir GHEORGHIU

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 345 - Sisteme de comandă și de informatizare a transporturilor
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Vladimir GHEORGHIU

STARE

ACTIV

Domeniu de activitate: Standardizarea regulilor comune și a cerințelor de securitate pentru proiectarea, punerea în funcțiune, exploatarea și mentenanța echipamentelor și instalațiilor electroenergetice, inclusiv linii electrice și sisteme de teleconducere, în scopul asigurării siguranței în funcționare a sistemelor electroenergetice și a calității energiei electrice.

Coordonator sector: Dr. Ing. Doina Dragomir

Comitete tehnice

ASRO/CT 1 - Mașini electrice rotative
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Vladimir GHEORGHIU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 3 - Transformatoare de putere
EXPERT STANDARDIZARE

Dr. Ing. Doina DRAGOMIR

STARE

ACTIV

ASRO/CT 8 - Aparataj electric de înaltă tensiune
EXPERT STANDARDIZARE

Dr. Ing. Doina DRAGOMIR

STARE

ACTIV

ASRO/CT 9 - Aparataj electric de joasă tensiune
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Vladimir GHEORGHIU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 12 - Siguranțe electrice
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 15 - Izolatoare electrice
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 16 - Aparatură nucleară
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 29 - Grade de protecție asigurate prin carcase
EXPERT STANDARDIZARE

Dr. Ing. Doina DRAGOMIR

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 30 - Compatibilitate electromagnetică
EXPERT STANDARDIZARE

Dr. Ing. Doina DRAGOMIR

STARE

ACTIV

ASRO/CT 31 - Încălzire electrică industrială
EXPERT STANDARDIZARE

Dr. Ing. Doina DRAGOMIR

STARE

ACTIV

ASRO/CT 34 - Supraconductivitate
EXPERT STANDARDIZARE

 Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 133 - Turbine hidraulice
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Vladimir GHEORGHIU

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 134 - Turbine cu abur
EXPERT STANDARDIZARE

Dr. Ing. Doina DRAGOMIR

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 159 - Cabluri electrice
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Vladimir GHEORGHIU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 162 - Coordonarea izolației
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 164 - Echipamente pentru măsurarea energiei electrice și controlul sarcinii
EXPERT STANDARDIZARE

Dr. Ing. Doina DRAGOMIR

STARE

ACTIV

ASRO/CT 165 - Linii electrice aeriene
EXPERT STANDARDIZARE

Dr. Ing. Doina DRAGOMIR

STARE

ACTIV

ASRO/CT 166 - Aparataj de măsurare a mărimilor electrice fundamentale
EXPERT STANDARDIZARE

Dr. Ing. Doina DRAGOMIR

STARE

ACTIV

ASRO/CT 176 - Echipamente și scule pentru lucrări sub tensiune
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Vladimir GHEORGHIU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 311 - Descărcătoare
EXPERT STANDARDIZARE

Dr. Ing. Doina DRAGOMIR

STARE

ACTIV

ASRO/CT 312 - Transformatoare de mică putere
EXPERT STANDARDIZARE

Dr. Ing. Doina DRAGOMIR

STARE

ACTIV

ASRO/CT 346 - Protecția împotriva trăsnetului
EXPERT STANDARDIZARE

Dr. Ing. Doina DRAGOMIR

STARE

ACTIV

Domeniu de activitate: Standardizare în domeniile următoare: profesii pentru tehnologia informației și comunicații, tehnici de securitate utilizate în tehnologia informației, interfețe și protocoale ale echipamentelor pentru tehnologia informației, comunicații prin satelit și echipamente de emisie radio, sisteme de detecție, de alarmă și de control pentru protecția persoanelor și bunurilor, sisteme și echipamente de măsurare, comandă și automatizare în procesele industriale, sisteme și echipamente audio, video și multimedia, medii digitale de înregistrare pentru interschimbul de date, limbaje de programare și interfețe ale sistemelor software, fibre optice și cabluri optice pentru toate tipurile de instalații, cabluri pentru telecomunicații, precum și tehnologia asamblării componentelor electronice.

Coordonator sector: Ing. Adrian Colgiu

Comitete tehnice

ASRO/CT 6 - Radiocomunicații, telecomunicații
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 23 - Măsurare, comandă și automatizare în procesele industriale
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 27 - Sisteme de alarmă
EXPERT STANDARDIZARE

Dr. Ing Cristina STĂNIȘTEANU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 138 - Fibre optice
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 160 - Cabluri pentru telecomunicații și semnalizare
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 193 - Tehnologia asamblării componentelor electronice
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Vladimir GHEORGHIU

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 196 - Gestiune și interschimb de date
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 207 - Interconexiunea echipamentelor pentru tehnologia informației
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 208 - Tehnici de securitate în informatică
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 209 - Telecomunicații și schimbul de informații între sisteme
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 210 - Seturi și codări de caractere
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 220 - Sisteme și echipamente de radiocomunicații
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 268 - Servicii și rețele de telecomunicații
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 279 - Expunerea corpului uman la câmpuri electromagnetice
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 300 - Coduri de bare
EXPERT STANDARDIZARE

Chim. Mihaela MOESCU

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 337 - Interschimb electronic de date - EDI
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 375 - Sisteme și echipamente audio, video și multimedia
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 387 - Profesii pentru tehnologia informației și comunicații
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIV

Domeniu de activitate: Standardizarea cerințelor pentru performanțele și securitatea aparatelor electrocasnice, securitatea uneltelor electrice și neelectrice, corpuri de iluminat, aparate electronice de măsurat, de comandă și de laborator utilizate în industrie, în laboratoare sau în scopuri didactice, echipamente pentru atmosfere explozive, echipamente care conțin laseri ș.a., precum și aspectele de mediu privind componentele și echipamentele electrice și electronice.

Coordonator sector: Dr. Ing. Doina Dragomir

Comitete tehnice

ASRO/CT 2 - Documentație în electrotehnică
EXPERT STANDARDIZARE

Dr. Ing. Doina DRAGOMIR

STARE

ACTIV

ASRO/CT 5 - Materiale electroizolante
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 11 - Aparate electrice mici
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Vladimir GHEORGHIU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 17 - Dispozitive cu semiconductoare
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Vladimir GHEORGHIU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 18 - Dispozitive piezoelectrice pentru reglajul și selecția frecvenței
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 20 - Materiale magnetice și componente magnetice cu ferite
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Vladimir GHEORGHIU

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 21 - Conductoare de bobinaj
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 36 - Electronică de putere
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 37 - Condensatoare de putere
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 38 - Echipamente laser
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 128 - Relee electrice
EXPERT STANDARDIZARE

Dr. Ing. Doina DRAGOMIR

STARE

ACTIV

ASRO/CT 131 - Corpuri de iluminat
EXPERT STANDARDIZARE

Dr. Ing. Doina DRAGOMIR

STARE

ACTIV

ASRO/CT 135 - Condensatoare și rezistoare pentru echipamente electronice
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIVITATE SUSPENDATĂ

ASRO/CT 137 - Echipamente pentru atmosfere explozive
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Vladimir GHEORGHIU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 239 - Securitatea aparatelor electrocasnice și similare
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIV

ASRO/CT 255 - Securitatea uneltelor electrice și neelectrice portabile
EXPERT STANDARDIZARE

Ing. Adrian COLGIU

STARE

ACTIV