Înapoi

Obiectivul 7 – Energie curată și la prețuri accesibile

572

Standarde europene contribuie la atingerea obectivului 

898

Standarde internaționale contribuie la atingerea obiectivului

Cerinţa pentru energia electrică este în creştere; noi, ca societate, trebuie să fim pregătiţi şi este necesar să ne adaptăm.

Energia durabilă însemnă de fapt energie regenerabilă. Conform datelor Eurostat, aportul energiei regenerabile în România a crescut de la 17,1% (2006) la 24,8 (2015); aşadar, am atins – mai mult, am depăşit cu 5 ani ţinta stabilită de UE pentru 2020.

Doar prin încurajarea energiei regenerabile şi a inovaţiei în domeniu este posibil pentru societatea noastră să menţină progresul tehnologic şi, în acelaşi timp, să protejeze natura, respectiv să atenueze efectele schimbărilor climatice.

 

Standarde

SR EN ISO 50001:2019

Sisteme de management al energiei. Cerinţe şi ghid de utilizare

Standardul specifică cerințele pentru stabilirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea unui sistem de management al energiei (SME). Scopul urmărit este de a da posibilitatea unei organizații să realizeze, printr-o abordare metodică, îmbunătățirea continuă a performanței energetice și a SME.

Cumpără

SR EN ISO 52000-1:2017

Performanţa energetică a clădirilor. Evaluarea de ansamblu a PEC. Partea 1: Cadru general şi metode

Standardul stabileşte o structură sistematică, completă şi modulară pentru evaluarea performanţei energetice a clădirilor noi şi existente (PEC) într-o abordare holistică. Standardul este aplicabil pentru evaluarea consumului global de energie al unei clădiri, prin măsurare sau prin calcul, şi calcularea performanţei energetice în funcţie de energia primară sau alte mărimi energetice.

Cumpără