Standards for a Circular Economy 

ASRO organizează workshop-ul național „Standards for a Circular Economy”, joi 22 septembrie 2022, între orele 9-13 la hotelul Marshal Garden. Evenimentul face parte din cadrul proiectului SABE care are ca scop creșterea interacțiunii dintre organismele naționale de standardizare (ONS) și organizațiile de protecție a mediului și respectiv organizațiile societății civile și între ONS și SABE (CEN Strategic Advisory Body on Environment).

Organismul Consultativ Strategic pentru Mediu CEN-CENELEC (SABE)

CEN și CENELEC au înființat Corpul Consultativ Strategic pentru Mediu (SABE)  cu scopul de a aborda strategic problemele legate de protecția mediului și de schimbările climatice, dar și pentru a răspunde provocărilor generate de evoluțiile din alte domenii, precum și de evoluţia legislaţiei din cadrul Uniunii Europene. SABE este organismul consultativ strategic în materie de mediu al Consiliului Tehnic (BT) CEN și CENELEC.

Principalele sarcini ale SABE sunt:

 • Furnizarea de consiliere strategică pentru CEN și CENELEC  cu privire la problemele legate de mediu și identificarea viitoarelor subiecte relevante;
 • Promovarea standardizării în cadrul politicii europene de mediu;
 • Facilitarea schimbului de informații între părțile interesate cheie;
 • Sprijinirea comitetelor tehnice în abordarea problemelor legate de mediu în lucrările de standardizare.

Proiect

SA/CEN/GROW/EFTA/000/2017-11 – Engaging More Standards Bodies and National Environmental Organizations in the Environmental Aspects of Standardization

Cyprus Organization for Standardization (CYS)

Parteneri:

 • European Committee for Standardization (CEN);
 • Asociația de Standardizare din România (ASRO);
 • Bulgarian Institute for Standardization (BDS);
 • Standardization Institute of the Republic of Macedonia (ISRM);
 • Lithuanian standards board (LST);
 • Latvian Standards (LVS);
 • Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA);
 • Czech Office for Standards, Metrology and Testing (UNM).
 • Creșterea interacțiunii dintre organismele naționale de standardizare (ONS) și organizațiile de protecție a mediului și respectiv organizațiile societății civile și între ONS și SABE (CEN Strategic Advisory Body on Environment);

 • Urmărirea în mod activ de către organismele naționale de standardizare a participării și implicării în activitatea de standardizare la nivel național a organizațiilor de protecție a mediului și respectiv a organizațiilor societății civile și a altor organizații relevante;

 • Mobilizarea părților interesate din domeniul societal și de protecție a mediului prin încurajarea și facilitarea participării corespunzătoare a acestora la procesul de standardizare;

 • Îmbunătățirea fluxului de informații între organismele europene și cele naționale de standardizare;

 • Creșterea participării la activitățile SABE din partea ONS și ONG;

 • Încurajarea membrilor CEN cu o participare slabă sau absentă la activitățile CEN pentru a vedea singuri cum este organizată standardizarea internațională (prin acest proiect) și, astfel, să înțeleagă valoarea unui ONS puternic în acest domeniu.

 • Prezentarea proiectului și a obiectivelor acestuia pe termen lung;

 • Principalii actori în standardizare și rolul lor;

 • Importanța standardizării și a protecției mediului la nivel european și global;

 • Principalele politici și legislația europeană care influențează activitatea de standardizare;

 • Cum sprijină standardizarea politicile UE de mediu și tranziția către o economie verde și circulară;

 • Importanța abordării aspectelor de mediu în standarde;

 • Importanţa participării la activitatea de standardizare la nivel naţional.