MEMBRU ASRO ÎN 3 PAȘI

1. Se completează și se trimit prin poştă sau prin e-mail următoarele documente:

2. Se achită taxa unică de înregistrare.

3. Se aprobă în Consiliul Director al ASRO calitatea de membru ASRO.

Cotizaţia şi taxa se vor achita în contul ASRO nr. RO07RNCB0082044167200009 deschis la BCR – Unirea.

Cotizația și taxa

Conform hotărârii Adunării Generale a membrilor ASRO nr. 482 din 17.04.2018noul membru ASRO plătește taxa unică de înregistrare în valoare de  350 lei. Apoi, în funcție de scopul activității sale, va achita anual după cum urmează:

– organizaţiile fără scop patrimonial achită 400 lei/an

– organizaţiile cu scop patrimonial achită 2400 lei/an

– organismele guvernamentale achită 2400 lei/an