Pe scurt din #fabricadestandarde

Standard pentru gestionarea în siguranță a datelor cu caracter personal

La finalul lunii mai, ASRO a adoptat la nivel național un nou standard care vine în sprijinul organizațiilor pentru a gestiona în condiții de siguranță datele cu caracter personal. SR EN ISO/IEC 29151 stabilește linii directoare pentru implementarea controalelor cu scopul de a îndeplini cerințele identificate în evaluarea analizei de risc și de impact cu privire la procesarea datelor cu caracter personal.

Standardul (în limba engleză) poate fi achiziționat din magazinul online ASRO:

https://bit.ly/3t797TN


Rezumatul internațional al dosarului medical – SR EN ISO 27269

Rezumatul medical oferă profesioniștilor din domeniul sănătății accesul precis și ușor la istoricului medical al unui pacient, afișând în mod vizibil orice probleme medicale semnificative.

Noua versiune a standardului SR EN ISO 27269 stabilește datele de bază ale dosarului medical pentru a se putea asigura continuitatea și coordonarea asistenței medicale transfrontaliere a pacienților.

SR EN ISO 27269 contribuie la realizarea obiectivului de dezvoltare durabilă al Națiunilor Unite, ODD 3 – Sănătate și bunăstare.

Standardul (în limba engleză) poate fi achiziționat din magazinul online ASRO:

https://bit.ly/3tBTynq


Linii directoare referitoare la externalizare

Externalizarea serviciilor vizează o multitudine de domenii, printre cele mai întâlnite fiind resursele umane, IT sau serviciile de contabilitate, deoarece acestea aduc cu sine multă răspundere și necesitatea de a deține cunoștințe temeinice în domeniu.

Reducerea costurilor, creșterea eficienței sau garanția calității serviciilor sunt doar câteva dintre avantajele aduse de externalizarea serviciilor. Totuși există și anumite riscuri asociate cu externalizarea, cum ar fi dificultatea identificării furnizorilor sau posibilele bariere de adaptare la modul de lucru al furnizorilor de servicii.

Recent adoptat la nivel național, standardul SR ISO 37500 precizează principalele etape, procese și aspecte ale guvernanței externalizării. Standardul este destinat să ofere o bază solidă care să permită organizațiilor să intre în și să continue să susțină aranjamente de succes referitoare la externalizare, pe parcursul perioadei contractuale.

Standardul (în limba engleză) poate fi achiziționat din magazinul online ASRO:

https://bit.ly/39k6aJ0


Reziliența urbană

copul obiectivului de dezvoltare durabilă al ONU – ODD 11 – Orașe și comunități durabile este ca aşezările umane să fie deschise tuturor, să fie sigure, reziliente şi durabile.

Numai în România, numărul populaţiei urbane a crescut la 55 % (2016) de la 34% (1960), iar tendința este de creștere, aşadar este o necesitate pentru oraşe să se adapteze la această situaţie.

Noul standard adoptat de ASRO la nivel național, SR ISO/TR 22370 descrie cadrul și principiile coerente cu Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, inclusiv Noua Agendă Urbană, Acordul de la Paris și Cadrul Sendai, care pot fi aplicate pentru a îmbunătăți reziliența urbană.

Standardul (în limba engleză) poate fi achiziționat din magazinul online ASRO:

https://bit.ly/3mJjFVS


Securitatea lanțului de aprovizionare

În contextul economic actual, problema securității este de mare actualitate și constituie o provocare importantă pentru companiile cu lanțuri de aprovizionare la nivel global.

ASRO a adoptat recent la nivel național standardul SR ISO 28001 care prezintă cerințe și recomandări pentru organizațiile din lanțurile internaționale de aprovizionare pentru stabilirea și implementarea proceselor de securitate a întreg lanțului, pentru a contribui la îndeplinirea criteriilor aplicabile de operator economic autorizat (AEO) stabilite de Organizația Mondială a Vămilor.

Standardul SR ISO 28001 contribuie la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU: 8, 9 și 11.

Standardul (în limba engleză) poate fi cumpărat din magazinul online ASRO:

https://bit.ly/3xiV9Rw