Curs – Certificarea conformităţii produselor

Certificarea conformităţii produselor – O abordare cuprinzătoare a cerinţelor referitoare la funcţionarea organismelor, la procesele de certificare şi documentele normative conform
SR EN ISO/CEI 17065:2013, SR EN ISO/CEI 17067:2014
şi SR ISO/CEI 17007:2010”

Lector: ing. Isabela NIŢĂ, auditor pentru evaluarea conformităţii sistemelor de management calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională şi pentru evaluarea conformităţii produselor, membră din 1996 în comitetele de standardizare ASRO: CT 56 – Managementul calităţii şi Asigurarea calităţii şi CT 374 – Evaluarea conformităţii, comitete române care preiau standardele din acest domeniu.

Obiectivele cursului:

Cursul are drept scop prezentarea standardului SR EN ISO/CEI 17065, SR EN ISO/CEI 17067 şi SR ISO/CEI 17007 privind cerinţele pentru organisme care oferă certificarea conformităţii produselor în domeniul voluntar, familiarizarea cu conceptele de bază ale procesului de evaluarea conformităţii în care activitatea de determinare este certificarea unor produse, procese sau servicii.

De asemenea, în tematica cursului sunt prezente şi informaţiile aduse de standardul SR EN ISO/CEI 17067:2014 unde sunt descrise elementele fundamentale ale certificării produselor şi sunt prevăzute linii directoare pentru înţelegerea, dezvoltarea, exploatarea sau întreţinerea sistemelor de certificare pentru produse, procese şi servicii. Standardul SR EN ISO/IEC 17067:2013 este destinat utilizării de către toate părţile interesate în certificarea de produs şi, mai ales, de către proprietarii sistemelor/schemelor de certificare.

Cursul este completat cu prezentarea principiilor şi recomandărilor pentru elaborarea documentelor normative utilizate ca referinţă în activitatea de certificare a produselor.

În subsidiar se urmăreşte atât crearea unor deprinderi corecte în identificarea legăturilor cu documentele conexe necesare pentru îndeplinirea cerinţelor schemelor de certificare cât şi elaborarea şi îmbunătăţirea schemelor de certificare a produselor şi documentele utilizate ca referenţial în certificare.

Grup ţintă:

  • Reprezentanţi ai potenţialelor organisme de certificare care urmează a-şi desfăşura activitatea în România;
  • Reprezentanţi ai organizaţiilor care doresc să obţină certificarea conformităţii produselor pe care le pun pe piaţă;
  • Reprezentanţi ai autorităţilor publice care utilizează informaţii despre organisme de certificare produse sau produse certificate în desfăşurarea activităţii lor;
  • Auditori – specialişti în domeniul evaluării conformităţii produselor interesaţi în actualizarea cunoştinţelor.

Tematica abordată în timpul cursului:

În cadrul acestui curs vor fi prezentate pe larg cerinţele din SR EN ISO/CEI 17065:2013 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii, SR EN ISO/CEI 17067:2014 Evaluarea conformităţii. Principii fundamentale ale certificării produselor şi linii directoare pentru schemele de certificare a produselor, cât şi SR ISO/CEI 17007:2010 Evaluarea conformităţii. Îndrumări pentru redactarea documentelor normative adecvate utilizării pentru evaluarea conformităţii.

În prezentarea cerinţelor din standardele internaţionale vor fi prezentate şi informaţiile din ghidurile ISO/CEI care susţin activitatea de certificare.

Cerinţe generale: Aspecte legale şi contractuale; Managementul imparţialităţii; Răspundere juridică şi finanţare; Condiţii nediscriminatorii; Confidenţialitate; Informaţii disponibile public; Cerinţe referitoare la structura organismului de certificare; Structura organizaţională şi managementul de la cel mai înalt nivel; Mecanism pentru asigurarea imparţialităţii.

Cerinţe referitoare la resurse: Personalul organismului de certificare; Resurse pentru evaluare.

Cerinţe referitoare la procesul de certificare: Solicitare; Analizarea solicitării; Evaluare; Analiză; Decizie referitoare la certificare; Documentaţie de certificare; Registrul produselor certificate; Supraveghere; Modificări care afectează certificarea; Încetarea, reducerea, suspendarea sau retragerea certificării; Înregistrări; Reclamaţii şi apeluri.

Cerinţe referitoare la sistemul de management al organismului.

La cele de mai sus se adaugă informaţiile din SR ISO/CEI 17007:2010 şi din standardul SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Cursurile în sistem online se pot organiza pentru minim 6 cursanți, maxim 12 persoane.

PREȚ DE BAZĂ CURS: 1.050 lei + TVA – ASRO acordă un discount de 10% din prețul de bază al cursului, + reducerile deja practicate de către ASRO în cadrul ofertei de cursuri de formare profesională descrise mai jos:

Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:
1) pentru formare profesională:
• 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
• 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
• 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
• 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.
2) pentru achiziționare standarde:
• 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, în perioada desfășurării acestuia;
• 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9000, familia ISO 14001, familia ISO 45001).
*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).

Plata se face în avans prin ordin de plată, transfer bancar sau card.

Înscrierile se fac până la 11.06.2020.

Detalii şi înscrieri:
Florentina Stancu, email: florentina.stancu@asro.ro, tel. 0374.999.185, tel. 0769.74.69.69