Curs – Certificarea conformităţii produselor

Certificarea conformităţii produselor – O abordare cuprinzătoare și actualizată a cerinţelor referitoare la funcţionarea organismelor de certificare, la schemele de certificare şi documentele normative utilizate

Perioadă desfășurare curs: 04-06 august 2020

Lector: ing. Isabela NIŢĂ, auditor pentru evaluarea conformităţii sistemelor de management calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională şi pentru evaluarea conformităţii produselor, președinte în comitetul de standardizare ASRO: CT  56 – Sistem de management și control statistic şi membru din 1998 în CT 374 – Evaluarea conformităţii, comitete române care preiau standardele din acest domeniu.

Obiectivele cursului:

Cursul are drept scop prezentarea cerințelor din SR EN ISO/CEI 17065, SR EN ISO/CEI 17067 şi SR ISO/CEI 17007 referitoare la organismele care furnizează certificarea conformităţii produselor în domeniul voluntar, familiarizarea cu conceptele de bază ale abordării funcționale și ale procesului de evaluarea conformității. Activitatea de determinare este auditul, inspecția și încercarea iar atestarea este certificarea acordată unor produse tangibile, procese sau servicii.

De asemenea, în tematica cursului sunt prezentate şi informațiile aduse de noi documente de standardizare – rapoarte tehnice dedicate certificării produselor tangibile – ISO/IEC TR 17026:2015, serviciilor ISO/IEC TR 1728:2017 și proceselorISO/IEC TR 17032:2019 – care conțin exemple de scheme și îndrumări pentru înțelegerea, dezvoltarea, exploatarea acestor scheme de certificare.

Cursul este completat cu prezentarea principiilor şi recomandărilor pentru elaborarea documentelor normative utilizate ca referinţă în activitatea de certificare a produselor, recomandări care se regăsesc în SR ISO/CEI 17007:2010, standard care a fost reconfirmat în 2018.

În subsidiar se urmăreşte atât crearea unor deprinderi corecte în identificarea legăturilor cu documentele conexe necesare pentru îndeplinirea cerinţelor schemelor de certificare cât şi elaborarea şi îmbunătăţirea schemelor de certificare a produselor şi documentelor utilizate ca referenţial în certificare.

Grup ţintă:

  • Reprezentanţi ai organismelor de certificare produse care își desfăşară activitatea în România și doresc să își actualizeze cunoștințele;
  • Reprezentanţi ai organizaţiilor care doresc să obţină certificarea conformităţii produselor pe care le pun pe piaţă;
  • Reprezentanţi ai autorităţilor publice care utilizează informaţii despre organismele de certificare produse sau produse, procese și servicii certificate în desfăşurarea activităţii lor;
  • Auditori – specialişti în domeniul evaluării conformităţii produselor interesaţi în actualizarea cunoştinţelor.

Tematica abordată în timpul cursului:

În cadrul acestui curs vor fi prezentate pe larg cerinţele din SR EN ISO/CEI 17065:2013 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii, SR EN ISO/CEI 17067:2014 Evaluarea conformităţii. Principii fundamentale ale certificării produselor şi linii directoare pentru schemele de certificare a produselor, cât şi SR ISO/CEI 17007:2010 Evaluarea conformităţii. Îndrumări pentru redactarea documentelor normative adecvate utilizării pentru evaluarea conformităţii împreună cu:

SR EN ISO 17000:2005 – Evaluarea conformităţii – Vocabular şi principii generale

ISO/IEC 17026:2015 – Evaluarea conformităţii – Exemple de scheme de certificare pentru produse tangibile

ISO/IEC 17028:2017 – Evaluarea conformităţii – Îndrumări și exemple pentru scheme de certificare a servicii

ISO/IEC 17032:2019 – Evaluarea conformităţii – Îndrumări și exemple pentru scheme de certificare a proceselor

În susținerea cerinţelor din standardele internaţionale vor fi prezentate şi informaţiile din ghidurile ISO/IEC care susţin activitatea de certificare. De asemenea vor fi inventariate și prezentate informațiile de referință pentru scheme de certificare specifice sectoarelor de activitate a participanților la curs.

Cursurile în sistem online se pot organiza pentru minim 6 cursanți, maxim 12 persoane.

PREȚ DE BAZĂ CURS: 1.050 lei + TVA – ASRO acordă un discount de 10% din prețul de bază al cursului, + reducerile deja practicate de către ASRO în cadrul ofertei de cursuri de formare profesională descrise mai jos:

Avantajele participării la cursurile de formare profesională organizate de ASRO:


1) pentru formare profesională:

  • 5% reducere pentru participarea la al doilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
  • 10% reducere pentru participarea la al treilea curs din programa ASRO (valabil pentru anul curent și cel anterior);
  • 5% reducere pentru 2 persoane înscrise din cadrul aceleiași firme, pentru același curs;
  • 10% reducere pentru minim 3 persoane din cadrul aceleiași firme, pentru același curs.


2) pentru achiziționare standarde:

  • 10% reducere la achiziționarea standardului de bază al cursului, în perioada desfășurării acestuia;
  • 5% reducere pentru achiziționarea, pe perioada desfășurării cursului, a unuia sau a mai multor standarde naționale din domeniul sistemelor de management (familia de standarde ISO 9000, familia ISO 14001, familia ISO 45001).

*reducerile se cumulează doar dacă sunt mixte (pct.1 cu pct.2).

Plata se face în avans prin ordin de plată, transfer bancar sau card.

Înscrierile se fac până la data de 31.07.2020.

Detalii şi înscrieri:
Florentina Stancu, e-mail: florentina.stancu@asro.ro, tel. 0374.999.185, tel. 0769.74.69.69