Consolidarea standardizării în Piața Unică

În data de 8 mai, în sesiunea plenară a Parlamentului European din Strasbourg, a avut loc un eveniment important pentru evoluția Pieței Unice. A fost votat și aprobat Raportul privind strategia de standardizare pentru piața unică. Acesta marchează un pas important în direcția stabilirii unui cadru unitar în ceea ce privește standardele pe piața europeană.

Cele două organizații europene de standardizare, CEN și CENELEC, au avut un rol activ în elaborarea acestui raport, colaborând îndeaproape cu Parlamentul European, asigurându-se astfel că opiniile și punctele de vedere ale Organizațiilor Europene de Standardizare au fost corespunzător integrate.

Un exemplu de implicare a fost prezența, anul trecut, a Vicepreședintelui pentru Politică al CENELEC, Ewa Zielińska, la o masă rotundă în care s-a dezbătut strategia europeană de standardizare, găzduită de europarlamentarul Adam Bielan. În plus, CEN și CENELEC au salutat raportul ca fiind un semn al angajamentului Comitetului pentru piața internă și protecția consumatorilor față de sistemul european de standardizare.

Rolul standardelor în funcționarea eficientă a pieței unice nu poate fi subestimat. Acestea facilitează comerțul între statele membre, întăresc încrederea consumatorilor, asigurându-i că pot aștepta un nivel ridicat de calitate în toată Europa. În plus, standardele îmbunătățesc competitivitatea companiilor europene, facilitând accesul acestora pe piață și simplificând procesul de evaluare a conformității pentru toate părțile interesate, inclusiv autoritățile naționale.

Parteneriatul public-privat dintre CEN și CENELEC și instituțiile europene a avut un impact semnificativ asupra evoluției sistemului european de standardizare. Acest lucru a consolidat încrederea în capacitatea acestuia de a crea și implementa standarde eficiente la nivel european.

În viitor, CEN și CENELEC își propun să colaboreze mai strâns cu Parlamentul European și să contribuie la propunerile legislative și rapoartele relevante pentru standardizare, continuând promovarea unei piețe unice mai puternice și mai eficiente.