Standardele sprijină strategia industrială europeană

Comisia Europeană a adoptat actualizarea strategiei industriale a Uniunii Europene, pentru a se asigura că obiectivele sale din acest domeniu sunt adaptate în întregime la noile circumstanțe ale crizei provocate de pandemia de COVID-19 și contribuie la punerea în mișcare a tranziției către o economie sustenabilă, digitală, reziliență și competitivă la nivel mondial.

Strategia propune noi măsuri menite să consolideze reziliența pieței unice, îndeosebi în perioade de criză și abordează necesitatea de a înțelege mai bine relațiile de dependență din anumite domenii strategice cheie, prin prezentarea unui un set de instrumente pentru reducerea acestora.

Standardele europene contribuie la o economie europeană puternică, sustenabilă, rezistentă și inovatoare. Din acest motiv, organismele europene de standardizare, CEN și CENELEC sunt gata să sprijine Comisia Europeană într-o relansare cu succes a acestei strategii pentru viitorul industriei europene.

Standardele au avut un rol crucial în combaterea pandemiei COVID-19 și vor continua să ofere soluțiile necesare de care Europa are nevoie pentru a-și recupera și stimula economia.

Strategia comună 2030 a celor două organizații europene de standardizare este structurată în jurul a cinci obiective care vor ghida atât activitatea CEN și CENELEC, cât și pe cea a membrilor săi pentru a se asigura că sistemul european de standardizare este potrivit pentru un viitor ecologic și digital.

Sistemul european de standardizare se bazează pe o abordare voluntară și favorabilă incluziunii, care și-a demonstrat deja puterea în susținerea obiectivelor politice ale UE, iar comunitatea de standardizare este gata să contribuie, în spiritul deplin al Noului cadru legislativ, la alimentarea industriei europene în toate sectoarele, în cadrul tranzițiilor digitale și ecologice, a declarat Elena Santiago Cid, Directorul General al CEN și CENELEC.