Producătorii și furnizorii de materiale de construcții au nevoie urgent de un sistem de standardizare funcțional

Declarație comună, 28.06.2019

Standardizarea joacă un rol esențial în sectorul construcțiilor europene. Aceasta este principalul pilon al pieței interne, care permite libera circulație a materialelor de construcții în Uniunea Europeană și care eficientizează activitățile de construcții. Importanța acesteia este recunoscută în legislația europeană, cu precădere în CPR[1] și în Regulamentul standardizării europene[2].

În cadrul domeniului de aplicare al CPR, specificațiile tehnice armonizate, cum sunt standardele europene armonizate ale materialelor, definesc limbajul tehnic comun. Acesta trebuie utilizat de producători pentru a prezenta performanța tehnică a produselor lor.

Autoritățile naționale de reglementare îl utilizează atunci când este necesar, pentru a defini cerințele minime de performanță care să asigure nivelurile naționale de siguranță prevăzute. De asemenea, limbajul tehnic comun permite producătorilor, proiectanților și furnizorilor să facă schimb de informații despre materiale, independent de granițele Uniunii Europene, de practicile tradiționale și de construcțiile regionale sau locale.

Actualizările permanente, bazate pe dovezi științifice, inovare și nevoi de schimbare, sunt realizate într-un mod transparent și coordonat și publicate în documente ușor accesibile. Aceste actualizări sunt vitale pentru lanțul valoric al construcțiilor.

Așadar, producătorii și furnizorii de materiale de construcții se bazează puternic pe standarde care rămân aliniate la schimbările pieței și pe reglementările în vigoare. În absența unor standarde actualizate, piața internă a materialelor pentru construcții nu poate fi realizată și nici menținută.

Cu toate acestea, în ultimii ani, sistemul și legislația europeană de standardizare nu au reușit întotdeauna să furnizeze în timp util standarde armonizate ale produselor care să țină cont de modificările relevante ale sistemului. Această situație nu pune în pericol numai piața internă a materialelor de construcție, ci reduce și eficiența în sectorul construcțiilor, rezultatul fiind reprezentat de citarea cu întârziere a standardelor armonizate ale produselor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE).

Întârzierea, deși nu se limitează doar la materialele pentru construcții, îi afectează pe producătorii din domeniu mai mult decât pe cei din alte sectoare, din cauza caracterului obligatoriu al standardelor armonizate ale produselor în conformitate cu CPR. Efectele utilizării unor standarde indisponibile sau învechite, duc la o creștere a costurilor în mod direct sau indirect pentru afaceri (în special pentru întreprinderile mici și mijlocii – IMM-uri), pentru care daunele economice nu sunt încă clare.

Mai mult decât atât, există o confuzie acută pe piață, în mod special atunci când standardele noi sau revizuite/actualizate au fost publicate de mult timp, însă nu au fost încă menționate în JOUE. Această situație este ineficientă pentru părțile interesate, beneficiari ai standardelor. În plus, nu există numai un risc pentru competitivitatea sectorului, ci și  riscul ca un sistem disfuncțional să poată forța crearea de noi inițiative naționale de standardizare.

Comisia Europeană a realizat, de mai mult timp, o revizuire a regulamentului CPR. Raportul va fi prezentat în curând Parlamentului European și Consiliului UE privind punerea în aplicare a Regulamentului în ceea ce privește standardizarea europeană. Producătorii și furnizorii de materiale de construcții fac apel la instituțiile europene pentru a coordona răspunsurile cu constatările în vederea asigurării coerenței și transparenței. 

Deși nu a fost încă luată nicio decizie cu privire la revizuirea efectivă a CPR, domeniul construcțiilor are nevoie de soluții urgente. Sectorul nu poate aștepta până la finalul procesului de revizuire. Din acest motiv, producătorii și furnizorii materialelor de construcții se angajează să sprijine în permanență instituțiile europene (în mod particular, Comisia Europeană) și organizațiile europene de standardizare. Dorim să colaborăm pentru a găsi soluții pe termen scurt, astfel încât piața internă a materialelor pentru construcții să poată funcționa într-un mod eficient, mai exact:

  • Să oferim o abordare flexibilă în ceea ce privește elaborarea standardelor armonizate ale materialelor, permițând industriei să prezinte soluții tehnice care să corespundă nevoilor sectorului, continuând să satisfacă obiectivele de reglementare;
  • Să eficientizăm dezvoltarea cererilor de standardizare, asigurând atât livrarea, cât și transparența;
  • Să punem în aplicare soluții comune între organizațiile europene de standardizare și Comisia Europeană, astfel încât să eliminăm întârzierea citării standardelor armonizate ale produselor în JOUE.

Federația europeană a industriei construcțiilor (FIEC) este „partenerul social” care reprezintă angajatorii în cadrul dialogului social sectorial european „Construcții”. FIEC reprezintă, prin intermediul celor 31 de state membre federale din 28 de țări (24 de state membre UE și EFTA și Turcia), IMM-urile din construcții, spre exemplu întreprinderile mici și mijlocii  precum și „marii actori globali” care efectuează orice activitate de construcții civile.

Press Contact: Sue Arundale, FIEC/ Avenue Louise 225 BE-1050, Bruxelles, www.fiec.eu

Registrul de transparență: 92221016212-42

Tel: +32(0) 2 514 55 35

E-mail: s.arundale@fiec.eu

Confederația europeană a constructorilor (EBC) este o organizație europeană fără scop lucrativ, profesională. EBC reprezintă, apără și promovează IMM-urilor din sectorul construcțiilor, în strânsă coordonare cu organizațiile membre naționale.

Press Contact: Eugenio Quintieri, EBC/ Rue J. de Lalaing 4 BE-1040, Brussels www.ebc-construction.eu

Registrul de transparență: 09256701147-51

Tel: +32 (0) 2 280 16 50

E-mail: eugenio.quintieri@ebc-construction.eu

Small Business Standards (SBS) este o asociație europeană fără scop lucrativ, cofinanțată de Comisia Europeană și statele membre ale AELS. Scopul său este reprezentarea și apărarea intereselor IMM-urilor în procesul de standardizare la nivel european și internațional. În plus, urmărește să crească gradul de conștientizare a IMM-urilor cu privire la beneficiile standardelor și să le încurajeze să se implice în procesul de standardizare.

Press Contact: Christel Davidson, SBS/ Rue J. de Lalaing 4 BE-1040, Brussels, www.sbs-sme.eu

Registrul de transparență: 653009713663-08

Tel: +32 (0) 2 2850715

E-mail: c.davidson@sbs-sme.eu

Construction Products Europe (CPE) este o asociație fără scop lucrativ, formată din asociații naționale și europene care reprezintă IMM-uri și companii mondiale de renume. CPE își propune să promoveze industria european a construcțiilor, să împărtășească informații despre legislația și standardizarea Uniunii Europene și să contribuie în toate inițiativele europene legate de construcții.

Press Contact: Oscar Nieto, Construction Products Europe/ Blv. Du Souverain 68 BE-1170, Brusseles, www.construction-products.eu

Registrul de transparență: 48010783162-91

Tel: +32 (0) 2 463 49 57

E-mail: oscar.nieto@construction-products.eu


[1] Regulamentul (UE) nr. 305/2011 privind produsele pentru construcții.

[2] Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 privind standardizarea europeană.