Managementul uzurii morale

Ciclul de viață al unui produs trebuie să fie luat în considerare încă din faza de proiectare a acestuia. Implementarea unui management al uzurii morale poate reduce la minimum costurile și impactul negativ pe durata ciclului de viață al acestuia.

SR EN IEC 62402:2020Managementul uzurii morale oferă orientări pentru stabilirea unui management al uzurii morale și pentru planificarea acestuia în mod eficient, care să fie aplicabil în toate etapele ciclului de viață ale unui produs. 

Acesta acoperă:

  • stabilirea unei politici de management a uzurii morale;
  • crearea unei infrastructuri și a unei organizații;
  • elaborarea unui plan de management a uzurii morale (OMP);
  • elaborarea unei strategii de minimizare a uzurii morale din timpul proiectării;
  • stabilirea unei abordări de management a uzurii morale;
  • măsurarea și îmbunătățirea rezultatelor activităților de management a uzurii morale;

Printre modificările aduse de cea de a doua ediție a standardului, în comparație cu varianta inițială publicată în anul 2008, se numără:

  • acest document a fost elaborat sub forma unui standard, nu a unui ghid;
  • standardul continuă să aibă linii directoare în anexele informative;
  • a fost redactat ca un proces general pentru toate tehnologiile și elementele.

Pentru achiziționarea acestui standard, accesați magazinul online sau luați legătura cu Biroul Vânzări la adresa de e-mail: vanzari@asro.ro.