Conferința – Standardele în sprijinul cercetării și inovării, 11 octombrie

Ziua Mondială a Standardizării a fost dedicată consolidării legăturii dintre standardizare și comunitatea națională de cer- cetare și inovare. Conferința a fost organizată în contextul participării ASRO ca partener în proiectul european BRIDGIT 2 – Bridge the Gap between Research, Innovation and Standardization Comunity, care are obiectivul de a face standardizarea parte integrată din ciclul de viață al cercetării și inovării.

Reunind în jur de 100 de participanți aparținând comunității de standardizare, cercetării și inovării, autorități, dar și mediul privat și universitar, conferința din data de 11 octombrie a prezentat stadiul actual al activităților de cercetare și inovare, implicarea standardizării în cadrul acestora, alte aspecte privind modul în care este percepută standardizarea în prezent în România și au fost oferite exemple de succes ale unor produse inovatoare din domenii diferite, pentru a evidenția impor- tanța standardelor în cercetare.

Printre invitații speciali ai evenimentului s-a aflat dna Samira Nik, Manager Proiecte CEN-CENELEC, Departamentul Market Perspectives and Innovation care a exemplificat pașii pe care un cercetător trebuie să îi facă pentru a crea un produs care să intre mai ușor pe piață și a încurajat implicarea în standardizare pentru întreaga comunitate de cercetare și inovare din România.

Conferința a fost și un prilej de prezentare a unor proiecte care se desfășoară la nivel național pe teme inovatoare, precum:

  • Inteligența Artificială;
  • Proiectul „Laserul de la Măgurele” (ELI-NP);
  • Imprimarea 3D;
  • Detectarea metalelor rare;
  • Facturarea electronică.

Standardizarea, prin vocea experților ASRO, a contribuit cu informații despre modul în care standardele pot aduce beneficii în proiectele de cercetare.

Vă invităm să consultați setul de informații post-eveniment:

Transmitem mulțumirile noastre tuturor participanților prezenți la Conferința dedicată Zilei Mondiale a Standardizării – Standardele în sprijinul inovării și cercetării,din data de 11 octombrie.