A fost revizuit standardul pentru simbolurile grafice ale îmbinărilor sudate

Reprezentările simbolice pe desene ale îmbinărilor sudate pot părea hieroglife pentru neinițiați, dar acestea reprezintă un instrument esențial de comunicare în industria de profil. Există mai multe tipuri de simboluri grafice la nivel mondial, dar cele mai utilizate în desenele tehnice sunt cele europene și cele din zona Pacificului.

Standardul internațional ISO 2553, Sudare şi procedee conexe. Reprezentări simbolice pe desene. Îmbinări sudate  combină ambele sisteme și este standardul internațional unanim recunoscut pentru reprezentarea simbolurilor grafice pentru sudură.

Acesta indică pe desenele tehnice, cum și unde se vor realiza sudurile, inclusiv informații precum geometria, fabricația, calitatea și testarea sudurilor. Standardul oferă o comparație ușoară între ambele sisteme.

La finalul anului 2019, standardul ISO 2553 a fost revizuit pentru a fi aliniat la alte standarde de sudură elaborate de Organizația Internațională de Standardizare (ISO).

Noua versiune a standardului vine în ajutorul celor din industrie prin clarificarea unor aspecte ce țin de sudurile cu priză în găuri circulare și alungite, dimensionarea preparatelor pentru îmbinare și îmbunătățirea desenelor.

Standardul SR EN ISO 2553, Sudare și procedee conexe. Reprezentări simbolice pe desene. Îmbinări sudate a fost adoptat de ASRO ca standard român și poate fi achiziționat direct din magazinul online sau printr-un e-mail la Biroul Vânzări (vanzari@asro.ro)