Sunteți producători sau iubitori de biciclete?

Vă așteptăm să lucrăm împreună!

Odată cu extinderea utilizării bicicletelor se simte nevoia de reguli tehnice care să conducă la o cât mai bună siguranță a utilizatorilor. Aceste reguli tehnice sunt cuprinse în standarde. De aceea, comitetului ASRO/CT 78 –Vehicule rutiere își extinde domeniul de activitate, ocupându-se de acum și de standardele de biciclete elaborate în cadrul comitetului tehnic european (CEN/TC 333) și celui internațional (ISO/TC 149).

În momentul de față, în patrimoniul ASRO/CT 78 există 31 de standarde de biciclete, din care 17 sunt adoptări prin anunț ale standardelor europene, restul fiind standarde române originale.

La nivel internațional și european se încearcă să se elaboreze specificațiile și standardele privind bicicletele, ceea ce reprezintă un beneficiu, deoarece dacă fiecare țară are norme naționale diferite cu privire la cerințele tehnice ale bicicletelor, acest lucru duce la dificultăți pentru exporturi și la un cost suplimentar pentru producătorii și importatorii care trebuie să-și adapteze bicicletele la regulile locale.

Prin activitățile comitetelor tehnice naționale, europene și internaționale, piața va beneficia de standardele care să contribuie la asigurarea unor biciclete mai sigure, mai confortabile și corespunzătoare din punct de vedere al performanței și comportamentului în utilizare.

Obiectivele activității de standardizare în acest domeniu sunt:

  • îmbunătățirea siguranței bicicletelor,
  • asigurarea performanțelor corespunzătoare ale bicicletelor și componentelor lor, prin stabilirea unor limite pe care producătorii trebuie să le îndeplinească.
  • furnizarea unor reguli comune în încercare/testare a bicicletelor prin care să se verifice și să se măsoare limitele specificate.,
  • minimizarea obstacolelor din calea comerțului internațional.

Avantajele participării la activitatea de standardizare sunt:

  • Accesul din timp la informațiile privind soluțiile propuse în standarde, care ajută factorii interesați în previzionarea schimbărilor ce vor fi necesare din punct de vedere tehnologic, cât și a cheltuielilor generate de acestea, astfel încât, încă din momentul în care standardul intră pe piață agentul economic să poată fi competitiv;
  • Posibilitatea de a influența conținutul tehnic al standardelor, în funcție de interesele dictate de criteriile de competitivitate: preț, posibilități tehnologice ş.a.;
  • Minimalizarea riscurilor de a porni activități de cercetare și dezvoltare în direcții care nu sunt cerute de piață, știut fiind că inițierea elaborării de noi standarde este, în general, o urmare a cerinței pieței;
  • Posibilitatea de a realiza și de a întreține contacte directe cu specialiști din țară și din străinătate din domeniu, de a face schimb de informații și chiar de a demara colaborări pe domeniul de interes;
  • Posibilitatea de a interacționa cu potențialii colaboratori, știut fiind faptul că din comitetele tehnice fac parte reprezentanți atât ai producătorilor și autorităților, cât și ai utilizatorilor și consumatorilor.

Dacă sunteți interesați de activitatea ASRO/CT 78 –Vehicule rutiere puteți solicita informații detaliate de la dna Daniela Lulea (daniela.lulea@asro.ro), expertul ASRO care coordonează acest comitet tehnic.