Revitalizarea Pieței Unice Europene prin standardizare

Enrico Letta, fost prim-ministru al Italiei și actualul președinte al Institutului Jacques Delors, a fost însărcinat de Consiliul European să elaboreze un raport despre viitorul Pieței Unice Europene. Acest demers vine într-un moment crucial, înaintea alegerilor europene și la finalul mandatului actual al Comisiei Europene.

Standardizarea ca pilon central

Raportul lui Letta evidențiază rolul esențial al standardizării în armonizarea și inovarea din cadrul UE. El propune ca standardizarea să fie recunoscută și utilizată ca un instrument primordial în sectoare cheie precum economia circulară, unde poate contribui semnificativ la sustenabilitate și eficiență.

Propunerea celei de-a „cincea libertăți” (Fifth Freedom)

Una dintre inițiativele notabile ale lui Letta este introducerea „celei de-a cincea libertăți” (Fifth Freedom) axată pe cercetare, inovație și educație. Aceasta ar urma să sprijine libera circulație a cunoștințelor și să faciliteze colaborarea între cercetători și industrii, consolidând astfel inovația și competitivitatea în UE.

Potrivit lui Letta, o parte a problemei este dată de faptul că piața unică se bazează pe patru libertăți, cea a liberei circulații a persoanelor, bunurilor, capitalurilor și serviciilor.

“Cele patru libertăți sunt cele patru libertăți din secolul XX, iar ideea este de a încerca să lansăm și să subliniem importanța celei de-a cincea libertăți, iar libertatea este cea legată de inovare, cercetare, cunoaștere și abilități care nu au existat la început pe piața unică”, a conchis Letta.

Rolul CEN și CENELEC

Organizațiile de standardizare CEN și CENELEC au jucat un rol activ în discuțiile privind raportul lui Letta, punând în evidență importanța standardizării pentru viitorul Pieței Unice. Andreea Gulacsi, Directorul de Politici și Afaceri Externe la CEN și CENELEC, a participat la discuțiile din Parlamentul European, subliniind cum standardele pot servi la consolidarea și extinderea Pieței Unice.

Dezbaterea pe tema Pieței Unice și a standardizării

În UE, discuțiile recente reflectă o conștientizare crescândă a necesității de a adapta și îmbunătăți standardizarea pentru a răspunde provocărilor viitoare. Aceste discuții subliniază rolul vital al liderului european în dezvoltarea standardelor internaționale, esențiale pentru menținerea și extinderea influenței europene la nivel global.

Raportul lui Enrico Letta oferă o perspectivă promițătoare asupra modului în care standardizarea poate revitaliza Piața Unică Europeană, punând bazele pentru o Uniune mai integrată și inovatoare. Acesta reiterează nevoia de a continua investițiile în standardizare ca instrument de creștere și armonizare, evidențiind că o Piață Unică puternică este esențială pentru viitorul prosper al Europei.