Pentru un viitor mai bun!

Sărbătorită anual pe data de 22 aprilie, Ziua Pământului este o expresie comună a dorinței de a construi o societate stabilă, pentru un viitor mai curat și mai verde. 

Tema anului acesta este Combaterea schimbărilor climatice. Efectele schimbărilor climatice sunt resimțite în întreaga lume și se preconizează că acestea se vor înmulți și intensifica în deceniile următoare. Vedem deja numai în Europa cum valurile de căldură din ultimii ani, cu temperaturi care au depășit 40˚, au produs incendii sau secete ce au afectat viața și proviziile oamenilor din respectivele zone.

Acum este momentul să conștientizăm criza climatică cu care ne confruntăm și să luăm măsuri urgente, în speranța creării unui viitor cu emisii zero de carbon.

Spre exemplu, odată cu reducerea traficului din România din cauza crizei de Coronavirus, a scăzut și rata poluării aerului, valorarea concentrației de PM10 înregistrată în ultima perioadă în București apropiindu-se de cea din stațiile de monitorizare a acesteia din zonele montane.

Comunitatea de standardizare de la nivel internațional, european și național depune, de asemenea, eforturi susținute pentru elaborarea unor standarde care să susțină mediul și să combată schimbările climatice.

Standardele ajută companiile și organizațiile să ia în considerare și impactul lor asupra mediului. Acestea îi ajută să ia măsuri concrete pentru a reduce impactul acestora, a îmbunătăți eficiența energetică și a institui procese solide privind managementul riscului.

Autoritățile de reglementare, de asemenea, se pot baza pe standarde pentru a crea politicile publice necesare pentru abordarea numeroaselor provocări cu care vin schimbările climatice.

Nu în ultimul rând, consumatorii beneficiază de pe urma standardelor atunci când acestea sunt utilizate de companii și autorități pentru a aborda efectele schimbărilor climatice.

La nivel internațional, au fost elaborate peste 600 de standarde privind mediul. Printre acestea se regăsesc:

  • SR EN ISO 14001:2015, Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare;
  • SR EN ISO 14064-1:2019 și SR EN ISO 16064-2:2019, Gaze cu efect de seră;
  • SR EN ISO 14090:2019, Adaptarea la schimbările climatice. Principii, cerințe și linii directoare;
  • SR EN ISO 14020:2002, Etichete și declarații de mediu. Principii generale;
  • SR EN ISO 14063:2010, Management de mediu. Comunicare de mediu. Linii directoare și exemple;
  • SR EN ISO 14034:2019, Management de mediu. Verificarea tehnologiilor de mediu (ETV);
  • SR EN ISO 50001:2019, Sisteme de management al energiei. Cerințe și ghid de utilizare;
  • SR ISO 26000:2011, Linii directoare privind responsabilitatea socială;

Pentru achiziționarea acestor standarde, accesați magazinul nostru online sau luați legătura cu Departamentul Vânzări (vanzari@asro.ro).