Noutăți legislative din luna Aprilie

Mai jos regăsiți actele comunitare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene care fac referire la standarde din luna aprilie 2020:

  • Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/480 a Comisiei din 1 aprilie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/436 privind standardele armonizate pentru echipamente tehnice elaborate în sprijinul Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, publicată în JOUE L102/6 din 02.04.2020.
  • Regulamentul O.N.U. nr. 135 – Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește performanța lor la impactul lateral cu un stâlp (PSI) [2020/486], publicat în JOUE L103/12 din 03.04.2020.
  • Orientarea (UE) 2020/497 a Băncii Centrale Europene din 20 martie 2020 privind înregistrarea anumitor date de către autoritățile naționale competente în Registrul de date privind instituțiile și companiile afiliate (BCE/2020/16), publicat în JOUE L106/3 din 06.04.2020.
  • Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/542 a Comisiei din 16 aprilie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/1616 în ceea ce privește dispozitivele de siguranță pentru protecția împotriva presiunii excesive, țevile de oțel sudate utilizate la presiune, recipientele sub presiune nesupuse la flacără și conductele industriale metalice,publicat în JOUE L121/4 din 20.04.2020.
  • Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/553 a Comisiei din 21 aprilie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/167 în ceea ce privește standardele armonizate pentru anumite echipamente de rețele celulare de telecomunicații mobile internaționale, publicat în JOUE L127/22 din 22.04.2020.

Mihaela Vorovenci, consilier juridic ASRO