Made in China

În contextul actual, semi-măștile filtrante se află printre cele mai căutate echipamente de protecție din întreaga lume. Răspândirea rapidă a coronavirusului a impus luarea unor măsuri urgente la nivel global, iar purtarea echipamentelor individuale de protecție a devenit necesară, fiind obligatorie în diverse spații publice.

Până în prezent, România a trimis către sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare al Uniunii Europene – RAPEX, 22 alerte de măști neconforme de pe piață, majoritatea provenite din China și care nu respectă standardul european relevant EN 149.

În România și în Uniunea Europeană produsele sau serviciile pe care le folosim ar trebui să respecte standardele europene (EN) sau pe cele internaționale (ISO).

China, prin organismul naţional de standardizare – SAC, participă activ la activitatea de standardizare internațională, însă o parte dintre producătorii chinezi se abat de la cerințele specificate în standarde.

Reamintim că toate produsele venite pe piața europeană trebuie să îndeplinească cerințe de calitate și de siguranță așa cum sunt specificate în standardele europene și internaționale.

Standardul european pentru semi-măști filtrante împotriva particulelor este EN 149. Acesta a fost adoptat ca standard român și poartă indicativul SR EN 149+A1:2010

Alte standarde europene relevante pentru combaterea pandemiei de COVID-19 sunt:

Toate standardele de mai sus sunt adoptate de ASRO ca standarde române.