Cursul: „Promovarea unei politici anti-mită – SR ISO 37001:2017” – 25 mai

„Promovarea unei politici anti-mită prin implementarea unui sistem de management în conformitate cu SR ISO 37001:2017”

Lector: Lector: Ing. Diana Iorga, expert principal standardizare, responsabil cu coordonarea activităţii de standardizare în următoarele comitete tehnice: ASRO/CT 56, 57, 66, 88, 125, 227, 231, 305, 360 și 374, lector pentru cursurile „Creşterea competenţelor de standardizare ale experţilor din Comitetele Tehnice”, „Impactul modificărilor aduse de noua editie SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 asupra organismelor de certificare şi clienţilor acestora” şi multe altele. În octombrie 2017 a absolvit cursul de pregătire referitor la ISO 37001:2016 Sisteme de management anti-mită, organizat de ISO, la Belgrad, pentru ţările membre ISO din Europa şi Asia centrală.

Obiectivele cursului:

Cursul urmăreşte înţelegerea importanţei implementării unui sistem de management anti-mită pentru a ajuta organizaţia să evite sau să diminueze costurile, riscurile şi pagubele implicării în mituire, să promoveze încrederea în cadrul negocierilor comerciale şi să-şi îmbunătăţească reputaţia.

Cursul se adresează organizaţiilor mici, mijlocii şi mari din toate sectoarele, inclusiv din sectoarele public, privat şi fără scop lucrativ.

Tematica abordată în timpul cursului:

– scurt istoric,

– explicaţii ale termenilor utilizaţi,

– înţelegerea cerinţelor standardului SR ISO 37001,

– modalitatea de implementare în organizaţie a politicilor, procedurilor şi controalelor, în funcţie de riscurile de mituire cărora le este expusă organizaţia,

– un scurt ghid de utilizarea a documentului, etc.

Grup ţintă:

–  personalul companiilor din sectoarele public, privat şi fără scop lucrativ, care doreşte să promoveze o cultură anti-mită,

–  auditorii sistemelor de management,

– profesionişti în domeniul sistemelor de management (consultanţi, experţi  tehnici, evaluatori, etc.)

–  alte persoane interesate.

Atuuri ale participării la cursurile de formare organizate de ASRO:

  • participanţii care se înscriu la  acest curs pana la data de 21 mai, beneficiaza de reducere  5% din preţul cursului;
  • 10% reducere la achiziţionarea oricărui standard menţionat în acest anunţ,
  • 10% reducere din preţul cursului pentru membrii ASRO,
  • conţinut bogat de informaţii axat pe dezvoltarea de competenţe concrete şi de mare actualitate,
  • pronunţat caracter practic, utilizarea metodelor interactive (studii de caz, lucrul pe grupe, elaborarea sub îndrumarea formatorilor a propriilor proiecte),
  • formatori cu solidă experienţă atât în tematica programului, cât şi în susţinerea sesiunilor de formare în respectivul domeniu,
  • reduceri pentru mai mulţi cursanţi (minim 5 pers.) din partea aceleiaşi instituţii
  • reducerile referitoare la curs nu se cumulează,
  • locaţie centrală.

Finalizarea cursului se va face cu: Certificat de absolvire, eliberat de Organismul Naţional de Standardizare.

Loc de desfăşurare curs: Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucureşti – etaj 4, sala 408 – sala de curs ASRO.

Durata:  1 zi
Data: 25 mai  2018
Preţul: 300 lei /curs/cursant (la care se adaugă TVA), taxa include examinarea, suportul de curs, sală + catering.

Plata se poate face în avans prin ordin de plată sau în ziua cursului la casieria ASRO.
Înscrierile se fac până la  22 mai 2018.

Detalii şi înscrieri:  Florentina Stancu, email: florentina.stancu@asro.ro,

 tel : 0743.030.213